Dvojstranné rámcové dohody o spolupráci s krajinami združenia Mercosur

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Rámcová dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou

Rozhodnutie 95/445/ES – o uzavretí Rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou

Rámcová dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Paraguajskou republikou

Rozhodnutie 92/509/EHS – o uzatvorení Rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Paraguajskou republikou

Rámcová dohoda na spoluprácu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Uruguajskou východnou republikou

Rozhodnutie 92/205/EHS – o uzatvorení Rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Uruguajskou východnou republikou

Rámcová dohoda o obchode a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Argentínskou republikou

Rozhodnutie 90/530/EHS – uzavretie rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Argentínskou republikou

AKÝ JE CIEĽ DOHÔD A ROZHODNUTÍ?

HLAVNÉ BODY

DÁTUM NADOBUDNUTIA PLATNOSTI

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Doložka najvyšších výhod (DNV): podľa doložky najvyšších výhod musí krajina poskytnúť výsady, výhody alebo oslobodenia poskytnuté jednej krajine na základe obchodnej dohody aj iným krajinám v rámci každej dohody, ktorá obsahuje túto doložku. Táto doložka sa zvyčajne uplatňuje na členov Svetovej obchodnej organizácie, ktorí musia udeliť preferenčné zaobchádzanie všetkým členským krajinám Svetovej obchodnej organizácie v súvislosti so záležitosťami, ktoré sú predmetom týchto dohôd.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rámcová dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou (Ú. v. ES L 262, 1.11.1995, s. 54 – 65)

Rozhodnutie Rady 95/445/ES z 30. októbra 1995 o uzavretí Rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou (Ú. v. ES L 262, 1.11.1995, s. 53)

Rámcová dohoda o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Paraguajskou republikou (Ú. v. ES L 313, 30.10.1992, s. 72 – 81)

Rozhodnutie Rady 92/509/EHS z 19. októbra 1992 o uzatvorení Rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Paraguajskou republikou (Ú. v. ES L 313, 30.10.1992, s. 71)

Rámcová dohoda na spoluprácu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Uruguajskou východnou republikou (Ú. v. ES L 94, 8.4.1992, s. 2 – 12)

Rozhodnutie Rady 92/205/EHS zo 16. marca 1992 o uzatvorení Rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Uruguajskou východnou republikou (Ú. v. ES L 94, 8.4.1992, s. 1)

Rámcová dohoda o obchode a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Argentínskou republikou (Ú. v. ES L 295, 26.10.1990, s. 67 – 73)

Rozhodnutie Rady 90/530/EHS z 8. októbra 1990, ktoré sa týka uzavretia rámcovej dohody o obchode a hospodárskej spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Argentínskou republikou (Ú. v. ES L 295, 26.10.1990, s. 66)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Informácia o nadobudnutí platnosti rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou (Ú. v. ES L 262, 1.11.1995, s. 66)

Rámcová dohoda o dátume nadobudnutia platnosti dohody o spolupráci medzi Paraguajskou republikou a Európskym hospodárskym spoločenstvom podpísanou v Bruseli 3. februára 1992 (Ú. v. ES L 313, 30.10.1992, s. 82)

Oznámenie o nadobudnutí platnosti rámcovej dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Uruguajskou východnou republikou (Ú. v. ES L 286, 5.11.1994, s. 40)

Informácie o nadobudnutí platnosti dohody o spolupráci medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom na jednej strane a Argentínskou republikou na druhej strane (Ú. v. ES L 208, 30.7.1991, s. 73)

Posledná aktualizácia 06.03.2020