Európska centrálna banka (ECB)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Protokol (č. 4) – Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

AKÝ JE CIEĽ PROTOKOLU Č. 4 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE?

Ustanovuje sa ním štatút Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a Európskej centrálnej banky (ECB).

HLAVNÉ BODY

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Protokol (č. 4) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 230 – 250)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Šiesta časť – Inštitucionálne a finančné ustanovenia – Hlava I – Ustanovenia o orgánoch – Kapitola 1 – Orgány – Oddiel 6 – Európska centrálna banka – Článok 282 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 167)

Posledná aktualizácia 14.03.2017