Obhajcovia ľudských práv – podpora EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Článok 2 Zmluvy o Európskej únii

Usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv

AKÝ JE CIEĽ ČLÁNKU 2 ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII A USMERNENÍ O OBHAJCOCH ĽUDSKÝCH PRÁV?

HLAVNÉ BODY

Najdôležitejšie aspekty týchto usmernení:

KONTEXT

Obhajcovia ľudských práv zohrávajú kľúčovú úlohu pri:

Obhajcovia ľudských práv sú však často terčmi útokov a hrozieb, a preto je dôležité zaisťovať ich bezpečnosť a ochranu.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Obhajcovia ľudských práv: jednotlivci, skupiny alebo organizácie, ktoré mierovou cestou podporujú a chránia univerzálne uznávané ľudské práva, konkrétne občianske, politické, ekonomické, sociálne a kultúrne práva vrátane práv jednotlivcov patriacich k pôvodným obyvateľom.
Misie EÚ: veľvyslanectvá a konzuláty krajín EÚ a delegácií EÚ.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii – Hlava I – Spoločné ustanovenia – Článok 2 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 17)

Zaručiť ochranu – Usmernenia Európskej únie o ochrancoch ľudských práv, Rada EÚ (zahraničné veci), 2008

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 235/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania pre demokraciu a ľudské práva vo svete (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 85 – 94)

Posledná aktualizácia 28.07.2017