Medaily a žetóny podobné eurominciam

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 2182/2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 21. decembra 2004.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004 zo 6. decembra 2004 o medailách a žetónoch podobných eurominciam (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 1 – 6)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 2182/2004 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 02.02.2017