Pitná voda – základné kvalitatívne normy

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 98/83/ES – kvalita vody určená na ľudskú spotrebu

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 25. decembra 1998. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 25. decembra 2000.

SÚVISIACI VÝVOJ

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Voda určená na ľudskú spotrebu: voda v pôvodnom stave alebo po spracovaní, určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely. Môže byť dodaná z kohútika, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 32 – 54)

Následné zmeny smernice 98/83/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 20.02.2017