Demontáž a likvidácia nepoužívaných zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu na mori

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [KOM(98) 49 v konečnom znení] – demontáž a likvidácia nepoužívaných zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu na mori

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Cieľom Európskej komisie je chrániť životné prostredie prostredníctvom znižovania znečistenia z nepoužívaných zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu na mori.

HLAVNÉ BODY

V tejto oblasti však neexistuje spoločný osobitný právny rámec. Tieto dohovory sa navyše týkajú len minimálnych noriem. Jednotlivé krajiny môžu nariadiť prísnejšie podmienky.

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu o demontáži a likvidácii nepoužívaných zariadení na ťažbu ropy a zemného plynu na mori [KOM(98) 49 v konečnom znení z 18. februára 1998]

Posledná aktualizácia 23.02.2017