Výbor pre hospodársku politiku EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2000/604/ES – zloženie a stanovy výboru pre hospodársku politiku

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

HLAVNÉ BODY

Práca výboru

Zloženie a fungovanie

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 12. októbra 2000.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 2000/604/ES z 29. septembra 2000 o zložení a stanovách výboru pre hospodársku politiku (Ú. v. ES L 257, 11.10.2000, s. 28 – 31)

Následné zmeny rozhodnutia 2000/604/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 11.04.2017