Uznesenie Európskej rady o koordinácii hospodárskej politiky

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Uznesenie Európskej rady o koordinácii hospodárskej politiky v HMÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO UZNESENIA?

HLAVNÉ BODY

HLAVNÝ DOKUMENT

Uznesenie Európskej rady z 13. decembra 1997 o koordinácii hospodárskej politiky v 3. fáze HMÚ a o článkoch zmluvy 109 a 109b Zmluvy o ES (Ú. v. ES C 35, 2.2.1998, s. 1 – 4)

Posledná aktualizácia 21.02.2017(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).