Ochrana eura proti falšovaniu – Europol

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2005/511/SVV o ustanovení Europolu ako ústredného úradu na boj proti falšovaniu eura

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Ustanovuje sa ním Europol ako ústredný úrad na boj proti falšovaniu eura s cieľom účinne uplatňovať Medzinárodný dohovor o potieraní falšovania meny dohodnutý v Ženeve v roku 1929 (Ženevský dohovor) a posilniť vzájomnú spoluprácu medzi krajinami Európskej únie (EÚ), ako aj medzi krajinami EÚ, Europolom a krajinami mimo EÚ.

HLAVNÉ BODY

EÚ posilňuje spoluprácu medzi krajinami EÚ a medzi krajinami EÚ a Europolom v záujme ochrany eura proti falšovaniu na medzinárodnej úrovni. Krajiny mimo EÚ potrebujú ústredný kontakt pre informácie o falzifikátoch eura. Všetky tieto informácie by sa mali na účely analýzy zhromažďovať v Europole, ktorý pôsobí ako ústredný úrad na boj proti falšovaniu eura v súlade so Ženevským dohovorom.

Úloha Europolu

Účinné uplatňovanie Ženevského dohovoru z roku 1929

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 16. júla 2005.

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 2005/511/SVV z 12. júla 2005 o ochrane eura proti falšovaniu ustanovením Europolu ako ústredného úradu na boj proti falšovaniu eura (Ú. v. EÚ L 185, 16.7.2005, s. 35 – 36)

Posledná aktualizácia 23.03.2017