Genocída, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny: vyšetrovanie a trestné stíhanie

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2003/335/SVV – vyšetrovanie a trestné stíhanie genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

V rozhodnutí sa ustanovuje rámec na zlepšenie spolupráce medzi krajinami EÚ pri vyšetrovaní a trestnom stíhaní skutočných páchateľov a páchateľov podozrivých zo spáchania genocídy*, zločinov proti ľudskosti* a vojnových zločinov*.

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Rozhodnutie sa uplatňuje od 14. mája 2003.

KONTEXT

Medzinárodný trestný tribunál v dôsledku genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov, ku ktorým došlo v Rwande a bývalej Juhoslávii, vyšetruje, trestne stíha a odovzdáva do rúk spravodlivosti páchateľov. Úspešné výsledky vyšetrovania trestného stíhania týchto zločinov si však vyžaduje úzku spoluprácu na medzinárodnej úrovni.

HLAVNÉ POJMY

*Genocída – skutky spáchané s úmyslom zničiť, či už úplne alebo čiastočne, národné, etnické, rasové alebo náboženské skupiny.

*Zločiny proti ľudskosti – skutky spáchané v rámci rozsiahleho a systematického útoku voči civilnému obyvateľstvu.

*Vojnové zločiny – skutky spáchané v rozpore s vojnovým právom (napr. ženevské dohovory). Môže ísť napríklad o zlé zaobchádzanie s vojnovými zajatcami, zabíjanie rukojemníkov alebo úmyselné ničenie miest, obcí a dedín.

AKT

Rozhodnutie Rady 2003/335/SVV z 8. mája 2003 o vyšetrovaní a trestnom stíhaní genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov (Ú. v. EÚ L 118, 14.5.2003, s. 12 – 14)

Posledná aktualizácia 28.06.2016