Zmluva o Európskej únii – pripojenie k EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Článok 49 Zmluvy o Európskej únii

Článok 2 Zmluvy o Európskej únii

AKÝ JE CIEĽ ČLÁNKU 49 A ČLÁNKU 2 ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII?

HLAVNÉ BODY

Oprávnenosť

Krajina, ktorá požiadala o členstvo, musí:

Krajina, ktorá požiadala o členstvo, musí zároveň spĺňať kritériá oprávnenosti. Tieto kritériá sa zvyknú nazývať kodanské kritériá, pretože boli vymedzené na zasadnutí Európskej rady v Kodani v júni 1993. Ide o tieto kritériá:

Na zasadnutí Európskej rady, ktoré sa konalo v Madride v decembri 1995, bolo doplnené, že kandidátska krajina musí byť schopná uplatňovať právo EÚ a musí byť schopná zabezpečiť, že právo EÚ transponované do vnútroštátnych právnych predpisov sa vykonáva účinne prostredníctvom vhodných správnych a súdnych štruktúr.

EÚ si vyhradzuje právo rozhodnúť, kedy kandidátska krajina splnila prístupové kritériá. Samotná EÚ tiež musí byť schopná integrovať nových členov.

Postup

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii – Hlava VI – Záverečné ustanovenia – Článok 49 (pôvodný článok 49 ZEÚ) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 43)

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii – Hlava I – Spoločné ustanovenia – Článok 2 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 17)

Posledná aktualizácia 17.01.2020