Jednostranné akty

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Článok 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Článok 289 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

AKÝ JE CIEĽ ČLÁNKOV 288 A 289 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE?

Opisujú sa v nich hlavné jednostranné akty Európskej únie (článok 288), predovšetkým právne akty (článok 299).

HLAVNÉ BODY

Čo sú jednostranné akty?

Aké sú jednotlivé typy jednostranných aktov?

Právne postavenie jednostranných aktov

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Šiesta časť – Inštitucionálne a finančné ustanovenia – Ustanovenia o orgánoch – Kapitola 2 – Právne akty Únie, postupy prijímania a iné ustanovenia – Oddiel 1 – Právne akty Únie – Článok 288 (bývalý článok 249 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 171 – 172)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Šiesta časť – Inštitucionálne a finančné ustanovenia – Ustanovenia o orgánoch – Kapitola 2 – Právne akty Únie, postupy prijímania a iné ustanovenia – Oddiel 1 – Právne akty Únie – Článok 289 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 172)

Posledná aktualizácia 21.03.2018