Agentúra EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva — Europol

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie Rady 2009/371/SVV o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Zriaďuje sa ním Europol ako agentúra Európskej únie (EÚ) zodpovedná za spoluprácu v oblasti presadzovania práva medzi krajinami EÚ.

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37 – 66)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53 – 114)

Posledná aktualizácia 14.11.2016