Rekuperácia benzínových pár na čerpacích staniciach v záujme čistejšieho ovzdušia

Benzínové pary emitované pri čerpaní pohonných hmôt do motorových vozidiel sú škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie. Európska únia (EÚ) v smernici z roku 2009 prijíma opatrenia na rekuperáciu týchto pár.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES z 21. októbra 2009 o II. stupni rekuperácie benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach

SÚHRN

Benzínové pary emitované pri čerpaní pohonných hmôt do motorových vozidiel sú škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie. Európska únia (EÚ) v smernici z roku 2009 prijíma opatrenia na rekuperáciu týchto pár.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Zabezpečuje rekuperáciu škodlivých benzínových pár, ktoré by boli inak emitované pri čerpaní pohonných hmôt do motorového vozidla na čerpacej stanici. Benzínové pumpy na mnohých čerpacích staniciach v EÚ budú musieť byť vybavené zariadením na rekuperáciu týchto pár.

HLAVNÉ BODY

KONTEXT

Benzín je komplexná zmes prchavých organických zlúčenín, ktoré sa rýchlo vyparujú do ovzdušia a prispievajú k viacerým problémom so znečistením. Patria medzi ne nadmerné množstvá toxického benzénu v okolitom vzduchu a fotochemická tvorba ozónu, čo je látka znečisťujúca ovzdušie, ktorá spôsobuje ochorenia dýchacích ciest, ako je astma. Ozón je navyše skleníkový plyn.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o skladovaní a distribúcii benzínu na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/126/ES

31. októbra 2009

1. januára 2012

Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 36 - 39

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2014/99/EÚ

12. novembra 2014

12. mája 2016

Ú. v. EÚ L 304, 23.10.2014, s. 89 - 90

Posledná aktualizácia 11.08.2015