Spolupráca EÚ vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020)

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Závery Rady o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO ZÁVEROV?

HLAVNÉ BODY

Šesť priorít na obdobie rokov 2016 – 2020:

KONTEXT

Podľa článku 14 Charty základných práv EÚ má „každý právo na vzdelanie a na prístup k odbornému a ďalšiemu vzdelávaniu“.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o strategickom rámci – vzdelávanie a odborná príprava do roku 2020 na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Závery Rady z 12. mája 2009 o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave („ET 2020“) (Ú. v. EÚ C 119, 28.5.2009, s. 2 – 10)

SÚVISIACE AKTY

Spoločná správa Rady a Komisie na rok 2012 o vykonávaní strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) – Vzdelávanie a odborná príprava v inteligentnej, udržateľnej a inkluzívnej Európe (Ú. v. EÚ C 70, 8.3.2012, s. 9 – 18)

Spoločná správa Rady a Komisie na rok 2015 o vykonávaní strategického rámca pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave (ET 2020) – Nové priority pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (Ú. v. EÚ C 417, 15.12.2015, s. 25 – 35)

Posledná aktualizácia 29.02.2016