Celoživotné vzdelávanie – kľúčové kompetencie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Odporúčanie 2006/962/ES o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ODPORÚČANIA?

V odporúčaní sa nalieha na vlády krajín EÚ, aby zaradili výučbu a učenie kľúčových kompetencií do svojich stratégií celoživotného vzdelávania. Je v ňom stanovených osem kľúčových kompetencií, ktoré sú dôležité pre každú osobu vo vedomostnej spoločnosti.

HLAVNÉ BODY

KONTEXT

Jednotlivci potrebujú v čoraz globalizovanejšom svete širokú škálu zručností, aby sa v rýchlo sa meniacom prostredí prispôsobili a mali v ňom úspech. Pôvodný program celoživotného vzdelávania bol určený na poskytovanie možností vzdelávania pre osoby v akejkoľvek fáze ich života.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2006/962/ES z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie (Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 10 – 18)

Posledná aktualizácia 10.10.2016