Medzinárodné dohody a vonkajšie právomoci EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Článok 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

Článok 4 ZFEÚ

Článok 207 ZFEÚ

Článok 216 ZFEÚ

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO ČLÁNKOV?

Stanovujú zákonné právomoci EÚ viesť rokovania a uzatvárať medzinárodné dohody a tiež právomoc EÚ, výlučnú alebo spoločnú, vstupovať do takýchto dohôd.

HLAVNÉ BODY

Medzinárodné dohody (dohovory, zmluvy)

Vonkajšie právomoci EÚ

Výlučná právomoc a spoločná právomoc

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Prvá časť – Zásady – Hlava I – Druhy a oblasti právomocí Únie – Článok 3 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 51)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Prvá časť – Zásady – Hlava I – Druhy a oblasti právomocí Únie – Článok 4 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 51 – 52)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Piata časť – Vonkajšia činnosť Únie – Hlava II – Spoločná obchodná politika – Článok 207 (pôvodný článok 133 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 140 – 141)http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=celex:12016E207

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Piata časť – Vonkajšia činnosť Únie – Hlava V – Medzinárodné dohody – Článok 216 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 144)

Posledná aktualizácia 08.04.2020