Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Článok 18 Zmluvy o Európskej únii

Článok 36 Zmluvy o Európskej únii

ČO ROBÍ VYSOKÝ PREDSTAVITEĽ ÚNIE PRE ZAHRANIČNÉ VECI A BEZPEČNOSTNÚ POLITIKU?

Vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (vysoký predstaviteľ) je zodpovedný za koordinovanie a vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP), ako aj spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) Európskej únie. Vysoký predstaviteľ je zároveň jedným z podpredsedov Európskej komisie a ako taký zabezpečuje jednotnosť celkovej vonkajšej činnosti EÚ.

HLAVNÉ BODY

Vymenovanie

Povinnosti

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

KONTEXT

Funkcia vysokého predstaviteľa vychádza z článkov 18 a 27 Zmluvy o Európskej únii. Táto funkcia bola vytvorená Amsterdamskou zmluvou z roku 1999, hoci o povinnosti v oblasti vonkajších politík sa delil s európskym komisárom pre vonkajšie vzťahy. Lisabonskou zmluvou z roku 2009 sa rozšírili povinnosti vysokého predstaviteľa, ktorý sa zároveň stal podpredsedom Komisie, čím získal možnosť lepšie zastupovať EÚ v rámci jej cieľov zahraničnej politiky.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii – Hlava III – Ustanovenia o inštitúciách – Článok 18 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 26 – 27)

Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii – Hlava V – Všeobecné ustanovenia o vonkajšej činnosti Únie a osobitné ustanovenia o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike – Kapitola 2 – Osobitné ustanovenia o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike – Oddiel 1 – Spoločné ustanovenia – Článok 36 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 35 – 36)

Posledná aktualizácia 09.01.2020