Európske spoločenstvo pre atómovú energiu – stupne utajenia informácií a opatrenia

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (Euratom) č. 3, ktorým sa vykonáva článok 24 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Bezpečnostné opatrenia a pokyny o spôsobe ich uplatňovania vydávajú:

Európska komisia zriadila Bezpečnostný úrad, ktorý:

V každej inštitúcii, výbore alebo službe EÚ, kde sa USE pripravujú alebo uchovávajú, je vymenovaný bezpečnostný pracovník zodpovedný za:

Stupne utajenia, oprávnenie a previerka

Fyzická ochrana USE

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 15. novembra 1958.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Úžitkový vzor: zapísané právo, na základe ktorého nositeľ výlučne používa technický vynález výmenou za zverejnenie informácií o fungovaní vynálezu, pričom toto právo sa udeľuje len na určitú dobu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (Euratom) č. 3, ktorým sa vykonáva článok 24 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 406 – 416)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu – Hlava II – Podpora pokroku v oblasti jadrovej energie – Kapitola 2: Šírenie poznatkov – Oddiel 3: Ustanovenia o utajení – Článok 24 (Ú. v. EÚ J C 203, 7.6.2016, s. 15 – 16)

Konsolidované znenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu – Hlava II – Podpora pokroku v oblasti jadrovej energie – Kapitola 2: Šírenie poznatkov – Oddiel 3: Ustanovenia o utajení – Článok 25 (Ú. v. EÚ J C 203, 7.6.2016, s. 16 – 17)

Posledná aktualizácia 15.05.2020