Ochrana zemepisných označení – Ženevský akt Lisabonskej dohody

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Ženevský akt Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Rozhodnutie (EÚ) 2019/1754 – pristúpenie EÚ k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

Nariadenie (ES) 2019/1753 o činnosti EÚ po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach

ČO JE CIEĽOM TOHTO AKTU, ROZHODNUTIA A NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Lisabonská dohoda

Ženevský akt

Rozhodnutie (EÚ) 2019/1754

Pravidlá EÚ

Nariadenie stanovuje pravidlá, ktorými sa riadia práva a povinnosti EÚ podľa Ženevského aktu. Podľa nariadenia:

Nariadenie sa taktiež konkrétne zaoberá:

OD KEDY SA AKT, ROZHODNUTIE A NARIADENIE UPLATŇUJE?

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

Zemepisné označenia (UO): produkty, ktoré pochádzajú z určitej zemepisnej oblasti a ktorých kvalita, povesť alebo iná vlastnosť je spojená so zemepisným pôvodom.
Označenia pôvodu (OP): zemepisné označenia, ktoré označujú pôvod produktu, ako aj jeho charakteristické a uznávané vlastnosti spojené s určitým miestom.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Ženevský akt Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (Ú. v. EÚ L 271, 24.10.2019, s. 15 – 29)

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1754 zo 7. októbra 2019 o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (Ú. v. EÚ L 271, 24.10.2019, s. 12 – 14)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1753 z 23. októbra 2019 o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (Ú. v. EÚ L 271, 24.10.2019, s. 1 – 11)

Posledná aktualizácia 18.05.2020