Eurostat – štatistický úrad EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2012/504/EÚ, ktoré upresňuje úlohu Eurostatu

ČO JE CIEĽOM TOHTO ROZHODNUTIA?

Upresňuje sa v nej úloha a povinnosti Eurostatu, pokiaľ ide o rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky.

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 8. októbra 2012.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Komisie 2012/504/EÚ zo 17 septembra 2012 týkajúce sa Eurostatu (Ú. v. EÚ L 251, 18.9.2012, s. 49 – 52)

Posledná aktualizácia 13.11.2017