Podpora využívania videokonferencií medzi krajinami EÚ v oblasti spravodlivosti

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Odporúčania Rady – najlepšie postupy pri cezhraničných videokonferenciách v oblasti spravodlivosti

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO ODPORÚČANÍ?

HLAVNÉ BODY

Prínosy využívania videokonferencií zahŕňajú:

Možné zlepšenia

V odporúčaní sa však uvádzajú viaceré oblasti, v rámci ktorých by sa využívanie videokonferencií medzi orgánmi v rôznych krajinách EÚ mohlo zlepšiť vrátane:

Odporúčania

Krajiny EÚ sa vyzývajú, aby prijali viacero opatrení, napríklad:

Pracovná skupina pre elektronické právo (elektronická justícia) sa vyzýva, aby:

Európska komisia by mala:

KONTEXT

Portál elektronickej justície

AKT

Odporúčania Rady – „Podpora využívania cezhraničných videokonferencií a výmeny súvisiacich najlepších postupov v oblasti spravodlivosti v členských štátoch a na úrovni EÚ“ (Ú. v. EÚ C 250, 31.7.2015, s. 1 – 5)

Posledná aktualizácia 20.01.2016