Zmena klímy – Parížska dohoda, ratifikovaná EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie (EÚ) 2016/1841 o Parížskej dohode o zmene klímy

Parížska dohoda

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

HLAVNÉ BODY

Doterajšie konanie EÚ v oblasti zmeny klímy

ODKEDY SA TÁTO DOHODA UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudla 4. novembra 2016 a uplatňovať sa bude od roku 2020.

KONTEXT

Dohodou sa posilňuje globálna reakcia na zmenu klímy stanovením dnešných politík na ceste ku klimatickej neutrálnosti do konca storočia.

Dohodu prijalo 195 krajín v Paríži v decembri 2015 a nahrádza sa ňou Kjótsky protokol z roku 1997.

Ďalšie informácie

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1841 z 5. októbra 2016 o uzavretí Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 1 – 3)

Parížska dohoda (Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4 – 18)

Posledná aktualizácia 04.11.2016