Nové potraviny – pravidlá od roku 2018

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2018.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Nová potravina: potravina, ktorá nebola v EÚ vo významnej miere používaná na ľudskú spotrebu pred 15. májom 1997. Ide o široký rozsah produktov, ako sú potraviny s novou alebo zámerne modifikovanou molekulárnou štruktúrou, potraviny využívajúce nový proces výroby potravín (chlieb ošetrený UV žiarením s cieľom zvýšiť obsah vitamínu D) alebo vyrobené z mikroorganizmov, húb alebo rias (napr. využitie mikroriasy Schizochytrium sp v potravinách, ako sú cereálne tyčinky, tuky na varenie atď. ako alternatívny zdroj kyseliny dokozahexaénovej).

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1 – 22)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2468 z 20. decembra 2017, ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru na tradičné potraviny z tretích krajín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 55 – 63)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2469 z 20. decembra 2017, ktorým sa stanovujú požiadavky administratívneho a vedeckého charakteru v súvislosti so žiadosťami uvedenými v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 64 – 71)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 z 20. decembra 2017, ktorým sa zriaďuje únijný zoznam nových potravín v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 o nových potravinách (Ú. v. EÚ L 351, 30.12.2017, s. 72 – 201)

Posledná aktualizácia 04.04.2018