4.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 75/2


Európske združenie voľného obchodu

Zoznam prírodných minerálnych vôd uznaných Islandom a Nórskom

(Ruší a nahrádza text publikovaný v Ú. v. EÚ C 155, 3.5.2018, s. 9 a v dodatku EHP č. 28, 3. mája 2018, s. 6)

(2021/C 75/02)

V súlade s článkom 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/54/ES z 18. júna 2009 o využívaní a uvádzaní na trh prírodných minerálnych vôd (1), ktorá je začlenená do bodu 54zzzzd kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP, sa v Úradnom vestníku Európskej únie a v dodatku EHP uverejňuje zoznam uznaných prírodných minerálnych vôd.

ZOZNAM PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH VÔD UZNANÝCH ISLANDOM:

Obchodné meno

Názov zdroja

Miesto využitia

Icelandic Glacial

Ölfus Spring

Hlíðarendi, Ölfus, Selfoss

ZOZNAM PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH VÔD UZNANÝCH NÓRSKOM:

Obchodné meno

Názov zdroja

Miesto využitia

Bonaqua Silver

Telemark kilden

Fyresdal

Eira

Eira kilden

Eresfjord

Farris

Kong Olavs kilde

Larvik

Isbre

Isbre kilden

Buhaugen, Osa, Ulvik

Isklar

Isklar kildene

Vikebygd i Ullensvang

Fyresdal

Fyresdal kilden

Fyresdal

Olden

Blåfjell kilden

Oldedalen

Osa

Osa kilden

Ulvik/Hardanger

Rustad Spring

Rustad kilden

Rustad/Elverum

Snåsa

Snåsakilden

Snåsa

Voss

Vosskilden

Vatnestrøm/Iveland


(1)  Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2009, s. 45.