21.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 356/4


Nová národná strana obehových euromincí

(2019/C 356/04)

Image 1

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydanej Portugalskom

Obehové euromince majú v celej eurozóne postavenie zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí (1) s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť. V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina: Portugalsko

Motív: 500. výročie prvej plavby okolo sveta, ktorú zorganizoval a viedol portugalský objaviteľ a moreplavec Fernão De Magalhães

Vecný opis vzoru: Španielska výprava do oblasti Malajského súostrovia (ostrovnej časti juhovýchodnej Ázie), ktorá sa začala v roku 1519 a skončila v roku 1522, bola prvou plavbou okolo Zemegule.

Na vzore je vyobrazený Fernão De Magalhães. Na pravej strane je v polkruhu uvedený nápis „CIRCUM NAVEGAÇÃO“ (plavba okolo sveta), pod ktorým sa nachádza nápis „1519 FERNÃO DE MAGALHÃES“. Na ľavej strane je v polkruhu uvedený rok vydania „2019“ a názov vydávajúcej krajiny „PORTUGAL“.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Odhadovaný náklad: 750 000

Dátum vydania: druhý polrok 2019


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).