18.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 455/9


Dni pracovného pokoja v roku 2015: štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, a inštitúcie EHP

(2014/C 455/07)

 

Island

Lichtenštajnsko

Nórsko

Dozorný úrad EZVO

Súd EZVO

1. január

X

X

X

X

X

2. január

 

X

 

X

 

6. január

 

X

 

 

 

2. február

 

X

 

 

 

17. február

 

X

 

 

 

19. marec

 

X

 

 

 

2. apríl

X

 

X

X

 

3. apríl

X

X

X

X

 

6. apríl

X

X

X

X

X

23. apríl

X

 

 

 

 

1. máj

X

X

X

X

X

14. máj

X

X

X

X

X

15. máj

 

 

 

X

 

17. máj

 

 

X

 

 

25. máj

X

X

X

X

X

4. jún

 

X

 

 

 

17. jún

X

 

 

 

 

23. jún

 

 

 

 

X

3. august

X

 

 

 

 

15. august

 

X

 

 

 

8. september

 

X

 

 

 

1. november

 

X

 

 

 

2. november

 

 

 

X

 

8. december

 

X

 

 

 

24. december

 

 

 

X

 

25. december

X

X

X

X

X

28. december

X

X

X

X

 

29. december

 

 

 

X

 

30. december

 

 

 

X

 

31. december

 

X

 

X