18.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 85/8


Nová národná strana obehových euromincí

2011/C 85/05

Image

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydaná Talianskom

Obehové euromince majú v celej eurozóne štatút zákonného platidla. Komisia zverejňuje vzory všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré so Spoločenstvom uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať za určitých podmienok do obehu určité množstvo pamätných euromincí, konkrétne ak ide len o mince v nominálnej hodnote 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane však nesú pamätný vzor, ktorý má vysokú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina: Taliansko

Pamätná udalosť: 150. výročie zjednotenia Talianska

Vecný popis motívu: Na vnútornej strane mince sú v strede zobrazené tri vejúce talianske zástavy, ktoré predstavujú tri posledné 50. výročia v rokoch 1911, 1961 a 2011 ako symbol dokonalej väzby medzi generáciami: Ide o logo 150. výročia zjednotenia Talianska. V hornej časti je nápis „150o DELL’UNITA’ D’ITALIA“ (150. výročie zjednotenia Talianska), na pravej strane sú iniciály vydávajúcej krajiny „RI“ (Talianska republika); v spodnej časti sú letopočty „1861 › 2011 › ›“; v strede pod letopočtami je značka mincovne „R“; na pravej strane sú iniciály umelca (Ettore Lorenzo Frapiccini) a prvé tri písmená talianskeho názvu jeho profesie (incisore) „ELF INC.“

Po vonkajšom obvode mince je zobrazených dvanásť hviezd európskej vlajky.

Vydávané množstvo: 10 miliónov mincí

Dátum vydania: marec 2011


(1)  Ďalšie národné strany obehových euromincí nájdete na: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/cash/coins/index_en.htm

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).