24.2.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 64/7


Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

(2021/C 64/06)

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 17 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 (1)

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ ŠTANDARDNEJ ZMENY

„TAURASI“

PDO-IT-A0237-AM04

Dátum oznámenia: 16. 11. 2020

OPIS A DÔVODY SCHVÁLENEJ ZMENY

1.   Vypustenie prídavného mena „rosso“ (červené) za názvom „taurasi“

Znenie bolo zmenené podľa platných právnych predpisov a názvu výrobku.

Táto zmena sa týka článkov 1 a 6 špecifikácie a bodu 4 jednotného dokumentu.

2.   Zavedenie možnosti vykonávať núdzové zavlažovanie

Vzhľadom na už prebiehajúcu zmenu klímy a čoraz závažnejší nedostatok vody a výkyvy teploty, ktoré postihujú rastliny, sa povoľuje táto možnosť s cieľom zabezpečiť ich normálny fyziologický vývoj.

Táto zmena sa týka článku 4 špecifikácie výrobku, ale netýka sa jednotného dokumentu.

3.   Vloženie označenia „vigna“

Vína, na ktoré sa vzťahuje CHOP „Taurasi“, môžu obsahovať topografické označenia s odkazom na „Vigna“ (vinohrad). Cieľom je lepšie charakterizovať víno pomocou informácie, že bolo vyrobené z hrozna pochádzajúceho výhradne z konkrétneho vinohradu, v súlade s platnými právnymi predpismi.

Táto zmena sa týka článku 7 špecifikácie výrobku, ale netýka sa jednotného dokumentu.

4.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou – úprava formy špecifikácie

Znenie bolo upravené a špecifikácia a jednotný dokument boli zosúladené z hľadiska obsahu.

Ide o úpravu formy, ktorou sa neruší platnosť zemepisnej súvislosti uvedenej v článku 93 ods. 1 písm. a) bode i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Táto zmena sa týka článku 9 špecifikácie a bodu 8 jednotného dokumentu.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Názov výrobku

Taurasi

2.   Druh zemepisného označenia

CHOP – chránené označenie pôvodu

3.   Kategórie vinohradníckych/vinárskych výrobkov

1.

Víno

4.   Opis vína (vín):

„Taurasi“

Farba: intenzívna rubínovo červená, ktorá prechádza do jemnej granátovej, pričom vyzrievaním naberá oranžové odlesky

Vôňa: charakteristická, éterická, príjemná a rôznej intenzity

Chuť: suchá, plná, harmonická, vyvážená a s dlhou dochuťou

Minimálny celkový obsah alkoholu (v obj. %): 12,00 %

Minimálny bezcukorný extrakt: 22 g/l

Analytické parametre, ktoré nie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, zodpovedajú limitom stanoveným vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálna celková kyslosť

5,0 gramov na liter, vyjadrená ako kyselina vínna

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

 

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

 

„Taurasi“ Riserva

Farba: intenzívna rubínovo červená, ktorá prechádza do jemnej granátovej, pričom vyzrievaním naberá oranžové odlesky

Vôňa: charakteristická, éterická, príjemná a rôznej intenzity

Chuť: suchá, plná, harmonická, vyvážená a s dlhou dochuťou

Minimálny celkový obsah alkoholu (v obj. %): 12,50 %

Minimálny bezcukorný extrakt: 22 g/l

Analytické parametre, ktoré nie sú uvedené v nasledujúcej tabuľke, zodpovedajú limitom stanoveným vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálna celková kyslosť

5,0 gramov na liter, vyjadrená ako kyselina vínna

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

 

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

 

5.   Vinárske výrobné postupy

a)   Osobitné enologické postupy

„Taurasi“ a „Taurasi“ Riserva – minimálne obdobie zrenia

Osobitný enologický postup

Vína, na ktoré sa vzťahuje označenie DOCG „Taurasi“, musia prejsť povinným obdobím zrenia najmenej tri roky, z čoho aspoň jeden rok musia vyzrievať v drevených sudoch.

Vína druhu Riserva, na ktoré sa vzťahuje označenie DOCG „Taurasi“, musia prejsť povinným obdobím zrenia najmenej štyri roky, z čoho aspoň osemnásť mesiacov musia vyzrievať v drevených sudoch.

b)   Maximálne výnosy:

„Taurasi“ a „Taurasi“ Riserva

10 000 kg hrozna na hektár

6.   Vymedzená zemepisná oblasť

Oblasť výroby zahŕňa celé správne územie obcí Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemileto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant’Angelo all’Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle a Venticano, ktoré sa všetky nachádzajú v provincii Avellino.

7.   Hlavné muštové odrody

Aglianico N. – Ellenica

Aglianico N. – Ellenico

Aglianico N. – Glianica

Aglianico N. – Glianico

8.   Opis súvislostí:

Víno s CHOP „Taurasi“ a „Taurasi“ Riserva

Prírodné faktory:

 

Oblasť vymedzená pre CHOP „Taurasi“ sa skladá z kopcovitých svahov alebo úpätí, ktoré vedú pozdĺž toku rieky Calore a sú súčasťou hrebeňa Južných Apenín. Táto oblasť sa nachádza na náhornej plošine v regióne Irpinia a je známa svojimi veľmi rôznorodými pôdami a mikroklímou. V niektorých vyšších častiach pahorkatiny sa vinič strieda so zalesnenými plochami (gaštany a buky) a ovocnými stromami (broskyne, lieskové orechy a figy). Pokiaľ ide o klímu, sú tu veľké rozdiely medzi dennými a nočnými teplotami. Zimy sú veľmi studené a v celom regióne Irpinia dokonca často sneží, čo je pre túto zemepisnú šírku nezvyčajné.

 

Rozmanité zloženie pôdy obsahuje značné množstvá pyroklastického materiálu zo sopečných výbuchov, ku ktorým došlo v dávnej minulosti. Tieto vysoké kopce sú posiate bujnými vinohradmi, na ktorých sa pestuje odroda viniča Aglianico s dlhou históriou. Pravdepodobne pochádza z Grécka [odtiaľ názov „Ellenico“ (helénsky), pod ktorým bola kedysi známa]. Do Talianska sa dostala približne v 7. – 6. storočí p. n. l. a našla svoj ideálny habitát v chladnej oblasti Južných Apenín, najmä v Kampánii a v tejto časti Irpinie.

Historické a ľudské faktory:

 

Vďaka stáročnej a rozšírenej tradícii pestovania viniča v celej tejto oblasti vznikol osobitný systém viazania viniča známy ako „Alberata Taurasina“ alebo „Antico sistema taurasino“, ktorý pochádza z etruského systému viazania viniča.

 

V 19. storočí táto oblasť unikla fyloxére, ktorá pustošila viniče po celej Európe. Preto miestna výroba vína počas tohto obdobia, ktorej objem podľa odhadov dosiahol viac než milión hektolitrov, pomohla podporiť a zvýšiť predaj vína z Irpinie v severnom Taliansku a inde v Európe až do takej miery, že železnica prechádzajúca obcou Taurasi bola známa ako „Ferrovia del vino“ (vínna železnica).

 

V roku 1879 sa vďaka silnému odhodlaniu Francesca De Sanctis otvoril inštitút Avellino pre poľnohospodárstvo so špecializáciou na vinárstvo, čo pomohlo ochrániť a zvýšiť potenciál odrody Aglianico vďaka experimentálnym štúdiám vinárskych techník, ktoré sa vykonávali.

 

Toto umožnilo rozvoj vinohradníckeho sektora, pričom pri novej výsadbe viniča sa tradičné viniče „Alberata Taurasina“ postupne nahrádzali efektívnejšími špaliérovými systémami s Guyotovým rezom a vedením kordónového typu, čím sa síce znížil výnos plodiny, no na druhej strane sa zvýšila kvalita vyrobených vín.

 

CHOP „Taurasi“ je označenie súvisiace s odrodou viniča Aglianico. Oba druhy vína „Taurasi“, teda „Taurasi“ a „Taurasi“ Riserva, sú dobre štruktúrované, elegantné, strohé, ale dobre vyvážené tanínové vína. Fľašujú sa, ešte keď sú mladé a sú schopné veľmi dlhého fľašového dozrievania. Vo fľaši dosahujú rovnováhu medzi vysokou mineralitou, dobrým obsahom alkoholu, telom a plnosťou chuti.

 

Opísané prírodné faktory a dávna vinohradnícka tradícia súvisia so spoločenským a hospodárskym vývojom tejto oblasti provincie Avellino. Vďaka najlepším pestovateľským technikám a technológiám táto oblasť dodnes naďalej propaguje vína s CHOP „Taurasi“ na domácom aj medzinárodnom trhu.

9.   Ďalšie základné podmienky (balenie, označovanie, iné požiadavky)

„Taurasi“ a „Taurasi“ Riserva – CHOP

Právny rámec:

Vnútroštátne právne predpisy

Druh ďalšej podmienky:

Dodatočné ustanovenia súvisiace s označovaním

Opis podmienky:

Vína s CHOP „Taurasi“ sa musia dodávať na konzumáciu vo fľašiach alebo iných sklenených nádobách s objemom najviac 5 litrov. Fľaše by mali mať tvar typu Bordeaux alebo burgunského typu, mali by byť vyrobené z tmavého skla a uzatvorené korkovými zátkami.

Odkaz na špecifikáciu výrobku

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16175


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 11.1.2019, s. 2.