V Bruseli23. 3. 2021

COM(2021) 134 final

OZNÁMENIE KOMISIE RADE EMPTY

o stiahnutí
návrhu Komisie na rozhodnutie Rady o podpise v mene Európskej únie Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) zahrnutím možnosti pristúpenia Marockého kráľovstva [COM(2020) 770 final]
a
návrhu Komisie na rozhodnutie Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) zahrnutím možnosti pristúpenia Marockého kráľovstva [COM(2020) 769 final]


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia týmto informuje Radu, že sťahuje nasledujúce dva návrhy predložené Rade 30. novembra 2020:

·Návrh Komisie na rozhodnutie Rady o podpise v mene Európskej únie Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) zahrnutím možnosti pristúpenia Marockého kráľovstva [COM(2020) 770 final];

·Návrh Komisie na rozhodnutie Rady o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi (dohoda Interbus) zahrnutím možnosti pristúpenia Marockého kráľovstva [COM(2020) 769 final].

Tieto stiahnutia sú odôvodnené skutočnosťou, že Marocké kráľovstvo vo verbálnej nóte z 8. januára 2021 uviedlo, že nebude pripravené podpísať a uzavrieť uvedený protokol.

Návrhy sa preto stali bezpredmetnými a mali by sa stiahnuť.