31.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 370/1


Oznámenie Komisie

Zodpovedajúce hodnoty finančných limitov stanovené v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ, 2014/24/EÚ, 2014/25/EÚ a 2009/81/ES

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 370/01)

Zodpovedajúce hodnoty finančných limitov stanovené v smerniciach 2014/23/EÚ (1) , 2014/24/EÚ (2) , 2014/25/EÚ (3) a 2009/81/ES (4) v národných menách iných ako euro sú takéto:

80 000 EUR

BGN

nový bulharský lev

156 464

 

CZK

česká koruna

2 054 080

 

DKK

dánska koruna

596 408

 

GBP

britská libra

70 778

 

HRK

chorvátska kuna

594 576

 

HUF

maďarský forint

25 484 800

 

PLN

nový poľský zlotý

341 544

 

RON

nový rumunský leu

374 040

 

SEK

švédska koruna

821 512


139 000 EUR

BGN

nový bulharský lev

271 856

 

CZK

česká koruna

3 568 964

 

DKK

dánska koruna

1 036 259

 

GBP

britská libra

122 976

 

HRK

chorvátska kuna

1 033 076

 

HUF

maďarský forint

44 279 840

 

PLN

nový poľský zlotý

593 433

 

RON

nový rumunský leu

649 895

 

SEK

švédska koruna

1 427 377


214 000 EUR

BGN

nový bulharský lev

418 541

 

CZK

česká koruna

5 494 664

 

DKK

dánska koruna

1 595 391

 

GBP

britská libra

189 330

 

HRK

chorvátska kuna

1 590 491

 

HUF

maďarský forint

68 171 840

 

PLN

nový poľský zlotý

913 630

 

RON

nový rumunský leu

1 000 557

 

SEK

švédska koruna

2 197 545


428 000 EUR

BGN

nový bulharský lev

837 082

 

CZK

česká koruna

10 989 328

 

DKK

dánska koruna

3 190 783

 

GBP

britská libra

378 660

 

HRK

chorvátska kuna

3 180 982

 

HUF

maďarský forint

136 343 680

 

PLN

nový poľský zlotý

1 827 260

 

RON

nový rumunský leu

2 001 114

 

SEK

švédska koruna

4 395 089


750 000 EUR

BGN

nový bulharský lev

1 466 850

 

CZK

česká koruna

19 257 000

 

DKK

dánska koruna

5 591 325

 

GBP

britská libra

663 540

 

HRK

chorvátska kuna

5 574 150

 

HUF

maďarský forint

238 920 000

 

PLN

nový poľský zlotý

3 201 975

 

RON

nový rumunský leu

3 506 625

 

SEK

švédska koruna

7 701 675


1 000 000 EUR

BGN

nový bulharský lev

1 955 800

 

CZK

česká koruna

25 676 000

 

DKK

dánska koruna

7 455 100

 

GBP

britská libra

884 720

 

HRK

chorvátska kuna

7 432 200

 

HUF

maďarský forint

318 560 000

 

PLN

nový poľský zlotý

4 269 300

 

RON

nový rumunský leu

4 675 500

 

SEK

švédska koruna

10 268 900


5 350 000 EUR

BGN

nový bulharský lev

10 463 530

 

CZK

česká koruna

137 366 600

 

DKK

dánska koruna

39 884 785

 

GBP

britská libra

4 733 252

 

HRK

chorvátska kuna

39 762 270

 

HUF

maďarský forint

1 704 296 000

 

PLN

nový poľský zlotý

22 840 755

 

RON

nový rumunský leu

25 013 925

 

SEK

švédska koruna

54 938 615


(1)  Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65.

(3)  Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243.

(4)  Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76.