V Bruseli5. 7. 2019

COM(2019) 400 final

NÁVRH všeobecného rozpočtu
Európskej únie
na rozpočtový rok 2020

- Všeobecný úvod
- Všeobecný výkaz príjmov
- Výkaz príjmov a výdavkov podľa oddielu


DOKUMENTY

       

NÁVRH všeobecného rozpočtu
Európskej únie
na rozpočtový rok 2020

   Všeobecný úvod

   Všeobecný výkaz príjmov

   Výkaz príjmov a výdavkov podľa oddielu:

       Oddiel 1: Európsky parlament

   Oddiel 2: Európska rada a Rada

         Oddiel 3: Európska komisia

   Oddiel 4: Súdny dvor Európskej únie

         Oddiel 5: Dvor audítorov

   Oddiel 6: Európsky hospodársky a sociálny výbor

         Oddiel 7: Výbor regiónov

   Oddiel 8: Európsky ombudsman

         Oddiel 9: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

         Oddiel 10: Európska služba pre vonkajšiu činnosť

https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sk.htm