14.7.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 255/5


Uverejnenie žiadosti podľa článku 17 ods. 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89

(2016/C 255/05)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť proti žiadosti námietku podľa článku 17 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 (1).

ZHRNUTIE

„TEQUILA“

EÚ č.: PGI-MX-01851 – 3.1.2013

1.   Názov

TEQUILA

2.   Kategória liehoviny

Kategória „Iné liehoviny“ podľa klasifikácie liehovín v prílohe II nariadenia (ES) č. 110/2008.

3.   Opis

Tequila je alkoholický nápoj, ktorý sa získava destiláciou štiav extrahovaných priamo zo srdca modrej agávy (Agave tequilana F.A.C. Weber), ktoré sa predtým alebo následne hydrolyzuje alebo varí a nechá sa kvasiť s použitím kvasiniek (kultivovaných alebo iných). Šťavy môžu byť obohatené a zmiešané s inými cukrami za predpokladu, že tieto cukry nepredstavujú viac ako 49 % redukujúcich cukrov vyjadrených v jednotkách hmotnosti. Preto existujú dve kategórie tequily v závislosti od toho, či je šťava obohatená a zmiešaná s inými cukrami alebo nie: 100-percentná agávová tequila (pri ktorej sa celý obsah cukru získava z danej suroviny) a tequila (zmes obsahujúca až 49 % cukrov z iných zdrojov).

Každá z týchto kategórií sa delí na päť druhov:

Tequila blanco [biela tequila]: Obsah alkoholu tohto výrobku predávaný na trhu musí byť v prípade potreby riedený vodou.

Tequila joven/oro [zlatá tequila]: Chuť tohto produktu sa môže zmierniť použitím prídavných látok. Jeho obsah alkoholu predávaný na trhu sa musí v prípade potreby zriediť vodou. Akákoľvek zmes bielej tequily so zrelou a/alebo extra zrelou a/alebo ultra zrelou tequilou sa považuje za zlatú tequilu.

Tequila reposado [zrelá tequila]: Chuť tohto produktu môže byť zmiernená. Zreje v sudoch z dreva z duba letného alebo duba cezmínového aspoň dva mesiace. Jeho obsah alkoholu predávaný na trhu sa musí v prípade potreby zriediť vodou.

Tequila añejo [extra zrelá tequila]: Chuť tohto produktu môže byť zmiernená. Zreje v sudoch z dreva z duba letného alebo duba cezmínového s maximálnym objemom 600 litrov aspoň dva mesiace. Jeho obsah alkoholu predávaný na trhu sa musí v prípade potreby zriediť vodou. Akákoľvek zmes extra zrelej tequily a ultra zrelej tequily sa považuje za extra-zrelú tequilu.

Tequila extra añejo [ultra zrelá tequila]: Chuť tohto produktu môže byť zmiernená. Zreje najmenej tri roky v priamom kontakte s drevom sudov z duba letného alebo duba cezmínového s maximálnym objemom 600 litrov. Jeho obsah alkoholu predávaný na trhu sa musí v prípade potreby zriediť vodou.

4.   Organoleptické vlastnosti

Vzhľad : Slabá, stredná alebo vysoká plnosť, v závislosti od toho, ako dlho tequila prilieha k poháru, pričom vytvára „slzy“ alebo „stopy“.

Farba : Biela tequila je krištáľovo čistá a priehľadná, so striebornými akcentmi. Farba ďalších tequíl, ktoré môžu byť zmiernené, sa pohybuje od slamenej po tmavú slamenú farbu, so zlatými až červenkastými alebo okrovými odtieňmi. Tieto ďalšie tequily zrejú v priamom kontakte s drevom sudov z duba letného alebo duba cezmínového.

Vôňa :

—   Biela tequila: náznaky ovocných a kvetinových citrusových tónov.

—   Mladá tequila: drevená vôňa.

—   Zrelá tequila: korenisté vône; mierne sladký tón s nádychom vanilky a masla.

—   Extra zrelá a ultra zrelá tequila: kvetinová a ovocná vôňa.

Chuť :

—   Biela tequila: varená agáva a výrazné bylinné tóny.

—   Mladá tequila: prítomnosť byliniek, varenej agávy, surovej agávy, akcenty dreva.

—   Zrelá tequila: jemná, mierne sladká a ovocná chuť; mierna horkosť a mierny až stredný vplyv alkoholu.

—   Extra zrelá a ultra zrelá tequila: sušené ovocie, koreniny, vanilka, drevo, karamel a dym, trpkosť.

5.   Fyzikálne a chemické vlastnosti

Obsah alkoholu pri 20 °C (obj. % alkoholu): 35 až 55.

Suchý extrakt (g/l): 0 až 0,30 pri bielej; 0 až 5 pri zlatej, zrelej, extra zrelej a ultra zrelej.

Vyššie alkoholy, t. j. alkoholy s molekulovou hmotnosťou vyššou ako etanol alebo pribudlina, napríklad amylalkoholy (v mg na 100 ml bezvodého etanolu): 20 až 500.

Furfural (v mg na 100 ml bezvodého alkoholu): 0 až 4.

Metanol (2) (v mg na 100 ml bezvodého alkoholu): 30 až 300.

Aldehydy (napr. acetaldehyd) (v mg na 100 ml bezvodého alkoholu): 0 až 40.

Estery, napr. etylacetát (v mg na 100 ml bezvodého alkoholu):

2 až 200 pri bielej a zlatej,

2 až 250 pri zrelej, extra zrelej a ultra zrelej.

6.   Zemepisná oblasť

Zdroj suroviny používanej na výrobu tequily a miesto výroby sa musia nachádzať v zemepisnej oblasti chránenej označením pôvodu, čo zahrnuje 181 okresov v Mexiku: celý štát Jalisco (zvlášť okres Tequila, podľa ktorého je toto geografické označenie pomenované), osem okresov v štáte Nayarit (Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, Jala, Xalisco, San Pedro de Lagunillas, Santa María del Oro a Tepic), sedem v štáte Guanajuato (Abasolo, Ciudad Manuel Doblado, Cuerámaro, Huanimaro, Pénjamo, Purísima del Rincón a Romita), 11 v štáte Tamaulipas (Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Gómez Farías, González, Llera, Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tula a Xicoténcatl) a 30 v štáte Michoacán (Briseñas de Matamoros, Chavinda, Chilchota, Churintzio, Cotija, Ecuandureo, Jacona, Jiquilpan, Marcos Castellanos, Maravatío, Nuevo Parangaricutiro, Numarán, Pajacuarán, Peribán, La Piedad, Los Reyes, Regules, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tanhuato, Tingüindin, Tocumbo, Venustiano Carranza, Villamar, Vista hermosa, Yurécuaro, Zamora a Zináparo).

7.   Metóda získavania liehoviny

Rast agávy a odstraňovanie listov: Výhonky rastliny Agave tequilana F.A.C. Weber musia dosahovať dĺžku približne 50 cm. Cyklus rastu rastliny je okolo desať rokov. Listy sa zrežú až ku kmeňu a ponechá sa len srdce rastliny [proces známy ako „jima“].

Varenie a drvenie: Agáva sa varí pomocou stlačenej pary, buď v tradičných tehlových peciach, alebo v autoklávoch. Po uvarení sa agáva prepraví do lisovní, kde sa rozreže na malé kúsky a drví.

Extrahovanie šťavy a dužiny: Dužina sa postrieka tlakovou vodou a potom sa lisuje. Šťavy sa oddelia, aby mohol pokračovať priemyselný proces.

Zmiešavanie: Šťavy agávy (minimálne 51 %) sa môžu na účely následného kvasenia zmiešavať s prípravkami iných sirupov (nie viac ako 49 %).

Kvasenie: Šťavy sa nalejú do veľkých kadí. V tejto fáze sa na účely alkoholového kvasenia pridajú voda, kvasinky (kultivované alebo iné) a živiny.

Destilácia: Produkty kvasenia sa pomocou tepla a tlaku rozdelia na produkty bohaté na alkohol (tequila) a kal. Potom sa použijú vysoké teploty. Vyžadujú sa dve destilácie; prvá je známa ako „destrozamiento“ (zničenie) a druhá je „rectificación“ (náprava).

Zretie: Zrelá tequila musí dozrievať najmenej dva mesiace, extra zrelá tequila najmenej rok a ultra zrelá tequila najmenej tri roky v priamom kontakte s drevom sudov z duba letného alebo duba cezmínového.

Fľašovanie: Požiadavka, že tequila sa má plniť do fliaš v závode prevádzkovanom tým istým autorizovaným výrobcom a nachádzajúcom sa vo vnútri chránenej zemepisnej oblasti, sa vzťahuje len na kategóriu „100-percentná agávová tequila“. Pri výrobe „100-percentnej agávovej tequily“ sa šťavy neobohacujú žiadnymi inými cukrami, než sú cukry získané z rastliny Agave tequilana F.A.C. Weber. To dodáva výrobku väčšiu organoleptickú komplexnosť, ktorú by mohla ohroziť hromadná preprava mimo chránenú oblasť. Požiadavkou, aby výrobok plnili do fliaš v oblasti pôvodu sami autorizovaní výrobcovia, sa zaisťuje zachovanie špecifických vôní a chutí. Už dlhé roky sa uplatňuje tradícia požiadavky, aby sa „100-percentná agávová tequila“ plnila do fliaš v oblasti výroby (táto tradícia siaha do obdobia ešte pre uznaním tequily za označenie pôvodu) v záujme zachovania kvality a tým pádom aj povesti výrobku. Všetky kontroly „100-percentnej agávovej tequily“ v chránenej oblasti vykonáva priamo na mieste Rada pre reguláciu tequily.

8.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Tequila je pomenovaná po rovnomennom okrese v štáte Jalisco.

Tequila sa vyrába z modrej agávy (Agave tequilana F.A.C. Weber), ktorá je endemickým druhom v regióne sopky Tequila.

Existenciu modrej agávy a jej rôzne využitia možno vysledovať až do predkolumbovského obdobia. V rôznych kódexoch (Nuttall a Tonaltlanahuatl) sa opisovalo, ako sa Mexikovia („tí, čo žijú z nápoja mezcali [alkoholický nápoj]“, pomenovaného na počesť ich starobylého boha Mexitliho, ktorého meno znamená „pupok agávy“) naučili zbierať srdcia mezcalu (metl), piecť ich v podzemných peciach a tak získavať mezcali.

Slovo „tequila“ je odvodené z výrazov z jazyka Nahuatl tequi a tlan, čo znamená „miesto rezania“ alebo „miesto platenia daní“.

V oblasti chránenej zemepisným označením vládne mierne podnebie s teplotami od 15 °C do 29,9 °C, čo je ideálne na pestovanie rastliny Agave tequilana F.A.C. Weber. Agáva sa musí pestovať v nadmorskej výške od 1 600 do 2 000 metrov nad morom, kde sú optimálne teploty a kde možno zaručiť ročné zrážky 1 073 až 1 440 mm. V kontrolovaných podmienkach sa preukázalo, že rastlina Agave tequilana F.A.C. Weber má obmedzenú odolnosť voči nízkym teplotám.

Tequila bola prvýkrát vyrobená pred viac ako štyrmi storočiami. Zvyky a tradície týkajúce sa tequily sa odovzdávali z generácie na generáciu a stali sa spôsobom života pre viac ako 50 000 rodín, ktoré obývajú regióny, kde sa nápoj vyrába. Vo výrobnom procese sa stále používajú tradičné metódy, ako je pestovanie agávy a „jima“ (zrezanie listov až ku kmeňu rastliny), varenie a drvenie sŕdc agávy, extrahovanie šťavy a dužiny, zmiešavanie, kvasenie, destilácia a zrenie.

Tequila je najznámejším a najcharakteristickejším nápojom Mexika, ktorý tvorí súčasť jeho identity vo svete a odráža tradície, kvalitu a excelentnosť. Okolo kultúry tequily vznikol celý rad vysokokvalitných služieb a produktov, ktoré robia z regiónu križovatku histórie a tradícií známu okrem iného sopkou Tequila, krajinou pestovania agáve a starobylými priemyselnými zariadeniami na výrobu tequily (lokalita svetového dedičstva Unesco od roku 2006).

9.   Požiadavky na základe vnútroštátnych právnych predpisov

Všeobecné vyhlásenie o ochrane označenia pôvodu „tequila“ Ministerstvom dedičstva a priemyslu zverejnené vo Vestníku Mexickej federácie 9. decembra 1974.

Oficiálna norma NOM-006-SCFI-2012 (alkoholické nápoje – tequila – špecifikácie).

Oficiálnou normou NOM-006-SCFI-2012 sa stanovujú povinné špecifikácie pre marketingové a zdravotné informácie, ktoré sa majú uvádzať na všetkých štítkoch tequily. Marketingové informácie nesmú obsahovať žiadny text, obrázky alebo charakterizácie, ktoré by mohli zavádzať alebo miasť spotrebiteľov z dôvodu nepresnosti, napr. „100 % prírodná“, „100 % mexická“, „100 % prírodný produkt“, „100 % dozretá“ a podobne, pretože takéto charakterizácie sa môžu spliesť s kategóriou „100 % agávová“ alebo môžu výrobcom, ktorí ich používajú, poskytnúť nespravodlivú výhodu voči tým, ktorí ich nepoužívajú.

V prípade tequily, ktorá je určená na vývoz, sa v rámci normy NOM-006-SCFI-2012 vyžaduje, aby boli v hlavnej časti štítku uvedené aspoň nasledujúce informácie: slovo „tequila“; kategória a druh; pridané príchute, vône a farby, ak sa používajú; a registrovaná ochranná známka alebo iný rozlišovací znak na základe dohody o spoločnej zodpovednosti zaregistrovanej na Mexickom úrade pre patenty a ochranné známky. Nasledujúce informácie sú povinné, ale môžu sa umiestniť na ktorúkoľvek časť štítku alebo balenia: slová „Hecho en México“, „Producto de México“, „Elaborado en México“ („vyrobené v Mexiku“, „mexický výrobok“) a podobne; oficiálny kód a registračné číslo autorizovaného výrobcu; a číslo šarže.

Nasledujúce informácie sa môžu preložiť do iných jazykov: údaje o druhu tequily; pridané príchute, vône a farby, ak sa používajú; a slová „Hecho en México“, „Producto de México“, „Elaborado en México“ („vyrobené v Mexiku“, „mexický výrobok“) a podobne. Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa môžu alebo musia uviesť na základe právnych predpisov krajiny, do ktorej sa tequila vyváža, sa môžu uviesť v príslušnom jazyku.

Španielske výrazy pre rôzne druhy tequily sa môžu nahradiť prekladom do príslušného jazyka v súlade s právnymi predpismi danej krajiny alebo miesta predaja, alebo nasledujúcimi výrazmi: „strieborná“ pre blanco alebo plata; „zlatá“ pre joven alebo oro; „zrelá“ pre reposado; „extra zrelá“ pre añejo a „ultra zrelá“ pre extra añejo.

Trvanie zrenia sa môže uviesť na štítku ultra zrelej tequily.

10.   Žiadateľ:Consejo Regulador Del Tequila, A.C., so sídlom na Avenida Patria 723, Col. Jardines de Guadalupe, v Zapopane, Jalisco, Mexiko.

11.   Dozorný orgán: Consejo Regulador Del Tequila, A.C. [Rada pre reguláciu tequily] je príslušný orgán zodpovedný za overovanie, monitorovanie a certifikáciu tequily. Bola riadne akreditovaná Mexickou akreditačnou radou na základe normy ISO/IEC 065 a schválená Generálnym riaditeľstvom pre normy Úradu ministra hospodárstva. Certifikačná jednotka požíva vo svojich technických rozhodnutiach týkajúcich sa certifikácie plnú autonómiu a nezávislosť.


(1)  Ú. v. EÚ L 39, 13.2.2008, s. 16.

(2)  Minimálna hodnota sa môže znížiť, ako výrobca tequily Rade pre reguláciu tequily (príslušný kontrolný orgán v súlade s bodom 11 tohto zhrnutia) preukáže, že obsah metanolu sa dá bez problémov znížiť iným procesom.