17.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 61/1


OZNÁMENIE KOMISIE

na základe článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/84/ES o úprave letného času

Rozpis období s letným časom

(2016/C 61/01)

Na obdobie rokov 2017 – 2021 vrátane sa obdobia s letným časom začínajú a končia (v uvedenom poradí) o 1.00 koordinovaného svetového času (UTC) v týchto dňoch:

—   v roku 2017: nedele 26. marca a 29. októbra,

—   v roku 2018: nedele 25. marca a 28. októbra,

—   v roku 2019: nedele 31. marca a 27. októbra,

—   v roku 2020: nedele 29. marca a 25. októbra,

—   v roku 2021: nedele 28. marca a 31. októbra.