V Bruseli24. 6. 2015

COM(2015) 300 final

NÁVRH všeobecného rozpočtu
Európskej únie
na rozpočtový rok 2016

– Všeobecný úvod
– Všeobecný výkaz príjmov
– Všeobecný výkaz príjmov a výdavkov podľa oddielov


DOKUMENTY

       

NÁVRH všeobecného rozpočtu
Európskej Únie
na rozpočtový rok 2016

   Všeobecný úvod

   Všeobecný výkaz príjmov

   Všeobecný výkaz príjmov a výdavkov podľa oddielov:

       Oddiel 1: Európsky parlament

   Oddiel 2: Európska rada a Rada

         Oddiel 3: Komisia

   Oddiel 4: Súdny dvor Európskej únie

         Oddiel 5: Dvor audítorov

   Oddiel 6: Európsky hospodársky a sociálny výbor

         Oddiel 7: Výbor regiónov

   Oddiel 8: Európsky ombudsman

         Oddiel 9: Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

         Oddiel 10: Európska služba pre vonkajšiu činnosť

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sk.htm