7.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 352/17


Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

2014/C 352/10

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti o zmenu podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (1).

ŽIADOSŤ O ZMENU

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín  (2)

ŽIADOSŤ O ZMENU V SÚLADE S ČLÁNKOM 9

„FASOLA PIĘKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA“/„FASOLA Z DOLINY DUNAJCA“

ES č.: PL-PDO-0105-01189 – 19.12.2013

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Položka v špecifikácii výrobku, ktorej sa zmena týka:

    Názov výrobku

    Opis výrobku

    Zemepisná oblasť

    Dôkaz o pôvode

    Spôsob výroby

    Súvislosť

    Označovanie

    Vnútroštátne požiadavky

    Iné [uveďte]

2.   Druh zmeny (zmien)

    Zmena jednotného dokumentu alebo zhrnutia

    Zmena špecifikácie zapísaného CHOP alebo CHZO, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument ani zhrnutie

    Zmena špecifikácie, ktorá nevyžaduje zmenu uverejneného jednotného dokumentu [článok 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 510/2006]

    Dočasná zmena špecifikácie vyplývajúca z uloženia povinných sanitárnych alebo rastlinolekárskych opatrení orgánmi verejnej moci [článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 510/2006]

3.   Zmena (zmeny)

Mení sa hodnota hmotnosti jednej tisícky semien. Hmotnosť jednej tisícky semien, ktorá sa pohybuje v rozsahu od 1 100 do 1 500 g, uvedená v položke 3.2 (Opis výrobku) zjavne predstavuje preklep. Veľké semená sú jednou z hlavných charakteristických vlastností plodiny „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„fasola z Doliny Dunajca“ a skutočná hmotnosť jednej tisícky semien sa pohybuje v rozsahu od 2 000 do 2 800 g. Vzhľadom na vyššie uvedenú skutočnosť bola k položke 3.2 pridaná táto veta: „Táto fazuľa patrí medzi najväčšie z druhov Phaseolus multiflorus alebo Phaseolus coccineus.“ Táto veta je dodatočným argumentom v prospech potreby zmeniť hmotnosť jednej tisícky semien plodiny „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„fasola z Doliny Dunajca“.

Používanie rastlín slnečnice ročnej (latinský názov: Helianthus annuus) ako oporných palíc sa doplní do položky 7 tejto špecifikácie. Slnečnica ročná sa používa ako oporná rastlina pri pestovaní popínavej fazule „Piękny Jaś“, odkedy sa prvýkrát začala pestovať popínavá fazuľa v údolí rieky Dunajec. Tento spôsob je u poľnohospodárov veľmi obľúbený vzhľadom na ozeleňovanie a zlepšovanie rázu krajiny. Tieto informácie boli zahrnuté s cieľom získať označenie CHOP.

Navyše boli v položke 7 špecifikácie plodiny „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„fasola z Doliny Dunajca“ aktualizované agrotechické údaje týkajúce sa noriem pre siatie semien a šírku riadkov pri pestovaní fazule. Tieto zmeny boli nutné z dôvodu rozsiahlej výmeny poľnohospodárskych strojov v Malopoľskom vojvodstve počas niekoľkých uplynulých rokov. Moderné traktory majú väčší rázvor kolies a širšie pneumatiky než staršie modely, čo si vyžaduje zmeny týkajúce sa agrotechnických noriem.

Navrhované zmeny nemajú žiadny vplyv na charakteristické vlastnosti plodiny „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„fasola z Doliny Dunajca“ uvedené v položke 5.2 jednotného dokumentu, ani na jej vysokú kvalitu a charakteristickú chuť, umožnia však poskytnutie ochrany označenia CHOP producentom, ktorí uplatňujú súčasné agrotechnické normy.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

NARIADENIE RADY (ES) č. 510/2006

o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín  (3)

„FASOLA PIĘKNY JAŚ Z DOLINY DUNAJCA“/„FASOLA Z DOLINY DUNAJCA“

ES č.: PL-PDO-0105-01189 – 19.12.2013

CHZO ( ) CHOP ( X )

1.   Názov

„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„Fasola z Doliny Dunajca“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Poľsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.6: – Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

Pod názvom „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„fasola z Doliny Dunajca“ sa môžu predávať iba suché fazuľové semená určené na ľudskú spotrebu. Táto fazuľa patrí medzi najväčšie z druhov Phaseolus multiflorus alebo Phaseolus coccineus.

Fyzické vlastnosti:

hmotnosť jednej tisícky semien sa pohybuje v rozsahu od 2 000 do 2 800 g v závislosti od pôdnych podmienok poľa a meteorologických podmienok počas obdobia rastu,

semená sú zdravé, zrelé, hladké, dobre vyvinuté a plné, majú jednotný obličkový tvar, sú po stranách sploštené, neobsahujú nečistoty a nie sú poškodené hmyzom. Sú typické lesklou šupkou jednotnej bielej farby. Majú charakteristickú vôňu dobre vysušených fazuľových semien bez akejkoľvek zatuchliny alebo iných cudzích pachov. Obsah vlhkosti v semenách nepresahuje 18 %. Majú lahodnú, jemnú a trochu sladkú chuť, ktorá je pre túto fazuľu typická.

Pred balením musí fazuľa spĺňať tieto minimálne požiadavky:

—   polámané zrná: do 0,1 %,

—   vyschnuté zrná: do 0,1 %,

—   biele zrná inej odrody: do 2 %,

—   farebné zrná: do 1 %,

—   zhnité alebo plesnivé zrná: do 1 %,

—   časti stoniek, strukov, listov, dreva, obalov a netoxických semien buriny: do 0,3 %,

—   minerálne nečistoty: do 0,2 %.

Celkové množstvo fazuľových semien, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, nesmie prekročiť 1,05 %.

Chemické vlastnosti:

—   celkový obsah bielkovín: 20 – 24 %,

—   surový tuk: 1,0 – 2,5 %,

—   surová vláknina: 3,3 – 4,8 %,

—   popoloviny: 3,8 – 4,4 %.

3.3.   Suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

3.4.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu)

3.5.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Každý krok pri pestovaní plodiny „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„fasola z Doliny Dunajca“ sa musí uskutočniť v zemepisnej oblasti vymedzenej v bode 4, aby sa zabezpečila najvyššia kvalita produktu. Dôvodom je okrem iného skutočnosť, že špecifické prírodné podmienky prevládajúce v tejto oblasti sú priaznivé pre pestovanie fazule. Navyše je celý proces pestovania založený na metódach, ktoré sú pre tento región tradičné, a väčšina práce sa vykonáva ručne. Z toho dôvodu zohráva významnú úlohu zručnosť miestnych producentov.

3.6.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď.

3.7.   Špecifické pravidlá označovania

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Do oblasti pestovania plodiny „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“ alebo „fasola z Doliny Dunajca“ patrí 11 obcí v údolí rieky Dunajec: Gródek nad Dunajcem (okres Nowosądecki), Zakliczyn, Wojnicz, Wierzchosławice, Radłów, Wietrzychowice, Tarnów, Pleśna, Żabno (okres Tarnowski), Czchów (okres Brzeski) a Gręboszów (okres Dąbrowski) v Malopoľskom vojvodstve.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti

Údolie Dunajca vytvorila rieka Dunajec. Vyznačuje sa rôznorodou topografiou. Nadmorská výška krajiny sa od obce Gródek nad Dunajcem postupne znižuje k obci Wietrzychowice, ktorá je najnižšie položenou obcou v údolí Dunajca. Hlavnú os krajiny predstavuje široké terasovité údolie, ktoré sa rozprestiera od juhozápadu smerom na severovýchod. Kľukatiace sa koryto rieky Dunajec so šírkou 50 až 150 m a viac je čiastočne regulované a má spevnené brehy. Popri ňom sa tiahnu pásy skál a nad nimi sa nachádza viditeľná riečna niva zaberajúca väčšinu spodnej časti údolia. Arktické vzdušné masy vejú údolím smernom na juh a masy teplého vzduchu sa pohybujú z juhu na sever. Do údolia zasahuje aj suchý a teplý vietor. Ranné hmly na jar a na jeseň zmierňujú náhle zmeny teplôt medzi dňom a nocou. Charakteristický tvar údolia Dunajca tiež spôsobuje prílev teplých vzdušných más na jar a v lete.

Polia, na ktorých sa pestuje „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„fasola z Doliny Dunajca“, sa nachádzajú relatívne nízko, čo ich chráni pred vetrom. Aluviálne bahenné pôdy, na ktorých sa nachádzajú, sú pre tento druh veľmi priaznivé z dôvodu obsahu minerálnych látok a úrovne pH, ako aj z dôvodu objemu a rozloženia zrážok počas obdobia rastu. Pôda na poliach v údolí Dunajca má veľmi vysoký obsah horčíka (12,2 – 15,0 mg na 100 g pôdy).

Oblasť mesta Tarnów v strede údolia Dunajca je jednou z najteplejších oblastí v Poľsku. V porovnaní s inými regiónmi je tu veľmi priaznivé obdobie prechodu priemernej dennej teploty nad uvedený teplotný prah: > 0, > 5, > 10, > 15 °C, ktoré v prípade údolia Dunajca nastáva o niekoľko dní až dva týždne skôr ako v iných regiónoch Poľska. Okrem toho sú priemerné viacročné hodnoty teploty vzduchu pre mesto Tarnów o 0,8 °C vyššie ako v Krakove, ktorý sa nachádza približne o 90 km ďalej.

5.1.1   Ľudské faktory

Poľnohospodári, ktorí pestujú plodinu „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„fasola z Doliny Dunajca“, už niekoľko generácií zdokonaľujú zručnosti nevyhnutné na správne pestovanie a zber fazule zodpovedajúcej kvality. Zvlášť dôležité sú tieto činnosti: rozmnožovanie semien na vlastnom pozemku poľnohospodára, výber vhodného času na siatie, čím sa zabráni stratám v dôsledku zamrznutia, príprava pôdy na siatie, zasiatie správneho počtu semien (3 až 5) do každej jamky v pôde, výber správnych oporných palíc a spôsob vedenia fazule po nich a výber najlepšieho času pre podseknutie stoniek rastlín s cieľom nechať fazuľu vysušiť pred prvými prízemnými mrazmi. Iba odborné vedenie celého procesu produkcie môže zabezpečiť dobrú a vyváženú úrodu fazule s vysokou kvalitou semien. Pestovanie fazule je založené hlavne na ručnej práci a vyžaduje si značnú starostlivosť, oddanosť a vykonanie každej úlohy v zodpovedajúcom čase v závislosti od atmosférických podmienok v príslušnom roku.

5.2.   Špecifickosť výrobku

Charakteristické vlastnosti produktu „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„fasola z Doliny Dunajca“:

—   obsah horčíka (Mg): priemerne o 80 mg/kg vyšší ako v prípade fazule vypestovanej mimo zemepisnej oblasti vymedzenej v bode 4,

—   obsah vlhkosti: najviac 18 %,

—   sladká chuť: potvrdená na základe laboratórneho senzorického testu,

—   štruktúra a konzistencia: jemná štruktúra, ktorá sa rozplýva v ústach, s veľmi miernou múčnatosťou,

—   hrúbka šupky: posúdená ako tenká na základe laboratórneho senzorického testu,

—   mäkkosť šupky: posúdená ako mäkká na základe laboratórneho senzorického testu,

—   čas varenia: o 10 minút kratší ako v prípade fazule vypestovanej mimo zemepisnej oblasti vymedzenej v bode 4.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO)

„Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„fasola z Doliny Dunajca“ je produkt, ktorý vznikol výlučne vďaka spojeniu špecifickej kombinácie prírodných faktorov (t. j. podnebie a pôda) a zručnosti miestnych pestovateľov. Iba toto spojenie zabezpečuje jedinečnú kvalitu produktu.

Vysoký obsah horčíka (Mg) v pôde v oblasti, kde sa pestuje „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„fasola z Doliny Dunajca“, zvyšuje obsah tohto prvku v semenách a ak sa úroda vyzbiera v správnom čase, dodáva tejto plodine jej charakteristickú sladkú chuť.

Úrodná aluviálna bahenná pôda a podnebie údolia Dunajca sú pre fazuľu priaznivé a poskytujú veľmi dobré podmienky na jej rast a vývoj. Interval teploty vzduchu počas obdobia rastu a objem a rozloženie zrážok sú veľmi priaznivé pre správny vývoj a dobrú úrodu plodiny „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„fasola z Doliny Dunajca“. Neoddeliteľné spojenie týchto zemepisných vlastností s ľudskými zručnosťami potrebnými na výber správneho času siatia, prípravu pôdy na siatie, zasiatie správneho počtu semien do jednotlivých jamôk v pôde a výber najlepšieho času na podseknutie stoniek rastlín zaisťuje výdatnú úrodu veľkých fazúľ. Výber správneho času na podseknutie stoniek rastlín a správna dĺžka ich ponechania na čerstvom vzduchu spolu s priaznivými teplotnými podmienkami v oblasti vedú k získaniu semien, ktoré majú nižší obsah vlhkosti a tenšiu šupku ako druh Phaseolus multiflorus pestovaný mimo údolia Dunajca. Ručné triedenie semien umožňuje dodržanie prísnych noriem kvality fazule „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„fasola z Doliny Dunajca“.

Dôsledkom prirodzeného sušenia semien bez vynucovania alebo urýchľovania tohto procesu je rovnomerné zmenšenie vzdialeností bunkových stien bez ich poškodenia. Toto spracovanie zabezpečuje, že „fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca“/„fasola z Doliny Dunajca“ má skrátený čas varenia, jemnú štruktúru a konzistenciu a veľmi mäkkú šupku v porovnaní so semenami druhu Phaseolus multiflorus pestovaného mimo zemepisnej oblasti vymedzenej v bode 4.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

[Článok 5 ods. 7 nariadenia (ES) č. 510/2006 (4)]

http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne/Zlozone-wnioski-o-rejestracje-Produkty-regionalne-i-tradycyjne/OGLOSZENIE-MINISTRA-ROLNICTWA-I-ROZWOJU-WSI-z-dnia-25-pazdziernika-2013-roku2


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12. Nahradené nariadením (EÚ) č. 1151/2012.

(3)  Nahradené nariadením (EÚ) č. 1151/2012.

(4)  Pozri poznámku pod čiarou č. 3.