24.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 332/12


Aktualizácia zoznamu hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ C 316, 28.12.2007, s. 1; Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 16; Ú. v. EÚ C 177, 12.7.2008, s. 9; Ú. v. EÚ C 200, 6.8.2008, s. 10; Ú. v. EÚ C 331, 31.12.2008, s. 13; Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 10; Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 10; Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 20; Ú. v. EÚ C 99, 30.4.2009, s. 7; Ú. v. EÚ C 229, 23.9.2009, s. 28; Ú. v. EÚ C 263, 5.11.2009, s. 22; Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2009, s. 17; Ú. v. EÚ C 74, 24.3.2010, s. 13; Ú. v. EÚ C 326, 3.12.2010, s. 17; Ú. v. EÚ C 355, 29.12.2010, s. 34; Ú. v. EÚ C 22, 22.1.2011, s. 22; Ú. v. EÚ C 37, 5.2.2011, s. 12; Ú. v. EÚ C 149, 20.5.2011, s. 8; Ú. v. EÚ C 190, 30.6.2011, s. 17; Ú. v. EÚ C 203, 9.7.2011, s. 14; Ú. v. EÚ C 210, 16.7.2011, s. 30; Ú. v. EÚ C 271, 14.9.2011, s. 18; Ú. v. EÚ C 356, 6.12.2011, s. 12; Ú. v. EÚ C 111, 18.4.2012, s. 3; Ú. v. EÚ C 183, 23.6.2012, s. 7; Ú. v. EÚ C 313, 17.10.2012, s. 11; Ú. v. EÚ C 394, 20.12.2012, s. 22; Ú. v. EÚ C 51, 22.2.2013, s. 9; Ú. v. EÚ C 167, 13.6.2013, s. 9; Ú. v. EÚ C 242, 23.8.2013, s. 2; Ú. v. EÚ C 275, 24.9.2013, s. 7; Ú. v. EÚ C 314, 29.10.2013, s. 5; Ú. v. EÚ C 324, 9.11.2013, s. 6; Ú. v. EÚ C 57, 28.2.2014, s. 4; Ú. v. EÚ C 167, 4.6.2014, s. 9; Ú. v. EÚ C 244, 26.7.2014, s. 22)

2014/C 332/07

Zoznam hraničných priechodov podľa článku 2 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), sa uverejňuje na základe informácií poskytnutých Komisii členskými štátmi v súlade s článkom 34 Kódexu schengenských hraníc.

Pravidelná aktualizácia je uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie a zároveň je k dispozícii aj na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre vnútorné záležitosti.

ŠPANIELSKO

Zmena a doplnenie informácií uverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie C 57 z 28. februára 2014.

ZOZNAM HRANIČNÝCH PRIECHODOV

Vzdušné hranice

1.

Albacete

2.

Alicante

3.

Almería

4.

Asturias

5.

Badajoz

6.

Barcelona

7.

Bilbao

8.

Castellón

9.

Ciudad Real

10.

Fuerteventura

11.

Gerona

12.

Gran Canaria

13.

Granada

14.

Huesca-Pirineos

15.

Ibiza

16.

Jerez de la Frontera

17.

La Coruña

18.

La Palma

19.

Lanzarote

20.

León

21.

Lleida-Alguaire

22.

Madrid-Barajas

23.

Málaga

24.

Matacán Salamanca.

25.

Menorca

26.

Murcia

27.

Palma de Mallorca

28.

Pamplona

29.

Reus

30.

Santander

31.

Santiago

32.

Sevilla

33.

Tenerife North

34.

Tenerife South

35.

Teruel

36.

Valencia

37.

Valladolid

38.

Vigo

39.

Vitoria

40.

Zaragoza

Morské hranice

1.

Algeciras Cádiz.

2.

Alicante

3.

Almería

4.

Arrecife Lanzarote.

5.

Avilés Asturias.

6.

Barcelona

7.

Bilbao

8.

Cádiz

9.

Cartagena Murcia.

10.

Castellón

11.

Ceuta

12.

Ferrol La Coruña.

13.

Gijón

14.

Huelva

15.

Ibiza

16.

La Coruña

17.

La Línea de la Concepción

18.

La Luz Las Palmas.

19.

Mahón

20.

Málaga

21.

Melilla

22.

Motril Granada.

23.

Palma de Mallorca

24.

Puerto del Rosario Fuerteventura.

25.

Puerto de Santa Cruz de La Palma La Palma.

26.

Sagunto Provincia de Valencia.

27.

San Sebastian

28.

Santa Cruz de Tenerife

29.

Santander

30.

Sevilla

31.

Tarifa

32.

Tarragona

33.

Valencia

34.

Vigo

Pozemné hranice

1.

Ceuta

2.

Melilla

3.

La Seo de Urgel

4.

La Línea de la Concepción (1)


(1)  Colnica a miesto policajnej kontroly v „La Línea de la Concepción“ nezodpovedajú vymedzeniu hranice uznanej Španielskom v Utrechtskej zmluve.