24.6.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 201/8


Korigendum k zoznamu určených vnútroštátnych orgánov podľa ustanovení článku 30 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 515/97 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach

( Úradný vestník Európskej únie C 366 zo 14. decembra 2013 )

(2017/C 201/07)

Na strane 28 sa v tabuľke dopĺňa nasledujúci text do zoznamu B:

Kód organizácie

Opis organizácie

ČŠ

CIS-EU

FIDE-EU

DE_BMF_GZD_DVIII

Zollkriminalamt -ZKA-

DE

62

46

DE_BMF_GZD_DVIII_ZFABerlin-Brandenburg

Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg

DE

2

45

DE_BMF_GZD_DVIII_ZFADresden

Zollfahndungsamt Dresden

DE

1

51

DE_BMF_GZD_DVIII_ZFAEssen

Zollfahndungsamt Essen

DE

5

65

DE_BMF_GZD_DVIII_ZFAFrankfurt

Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

DE

 

59

DE_BMF_GZD_DVIII_ZFAHamburg

Zollfahndungsamt Hamburg

DE

15

77

DE_BMF_GZD_DVIII_ZFAHannover

Zollfahndungsamt Hannover

DE

4

67

DE_BMF_GZD_DVIII_ZFAMuenchen

Zollfahndungsamt München

DE

14

46

DE_BMF_GZD_DVIII_ZFAStuttgart

Zollfahndungsamt Stuttgart

DE

 

36

Na strane 32 v tabuľke:

namiesto:

Totals

1 027

1 405 “

má byť:

Spolu

1 130

1 897 “