13.2.2009   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 36/11


Oznámenie Komisie podľa článku 18a ods. 3 písm. a) smernice 2003/87/ES

Predbežný zoznam prevádzkovateľov lietadiel a ich riadiacich členských štátov

(Text s významom pre EHP)

(2009/C 36/10)

Podľa smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (1), v znení zmien a doplnení smernice 2008/101/ES (2), sú činnosti leteckej dopravy prevádzkovateľov lietadiel, ktorí prevádzkujú lety prichádzajúce na letiská Spoločenstva a odchádzajúce z nich, od 1. januára 2012 zahrnuté do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve.

Členské štáty sú povinné zabezpečiť súlad prevádzkovateľov lietadiel s požiadavkami smernice 2003/87/ES. V záujme zníženia administratívneho zaťaženia prevádzkovateľov lietadiel sa v smernici ustanovuje, že za každého prevádzkovateľa lietadiel by mal zodpovedať jeden členský štát. V článku 18a ods. 1 a ods. 2 tejto smernice sa ustanovujú pravidlá, ktorými sa riadi prideľovanie každého prevádzkovateľa lietadiel jeho riadiacemu členskému štátu. V súlade s týmito ustanoveniami sú členské štáty zodpovedné za prevádzkovateľov lietadiel, ktorým bola v tomto členskom štáte vydaná prevádzková licencia v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (EHS) č. 2407/92, alebo za prevádzkovateľov lietadiel bez prevádzkovej licencie alebo prevádzkovatelia z tretích krajín, ktorých emisie sa vo východiskovom roku pripočítavajú hlavne tomuto členskému štátu.

Podľa článku 18a ods. 3 písm. a) tejto smernice je Komisia povinná uverejňovať zoznam prevádzkovateľov lietadiel, ktorí vykonávali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici 1. januára 2006 alebo po tomto dátume, pričom pri každom prevádzkovateľovi lietadiel uvedie príslušný riadiaci členský štát. Účelom tohto zoznamu je teda upresniť, ktorý členský štát bude riadiacim členským štátom pre každého prevádzkovateľa lietadiel v súlade s článkom 18a ods. 1 a ods. 2 smernice 2003/87/ES. Tento zoznam prevádzkovateľov lietadiel je súčasťou tohto oznámenia.

Komisia môže kedykoľvek uverejniť aktualizovaný zoznam, ak zistí, že existuje potreba zoznam upraviť. Aby sa zabezpečila správnosť zoznamu, Komisia vyzýva členské štáty a iné príslušné zainteresované strany na predloženie spätnej väzby do 31. marca 2009. Na základe tejto spätnej väzby Komisia zváži, či krátko po tomto dátume uverejní revidovaný zoznam.

Zoznam vychádza z najaktuálnejších údajov poskytnutých organizáciou Eurocontrol na základe záznamov letových plánov. Podrobnosti o metodike použitej pri zostavovaní tohto zoznamu, ako aj kontaktné údaje príslušných orgánov, ak ich oznámili členské štáty, sa sprístupnia na webových stránkach Komisie.

Zoznam zahŕňa všetkých prevádzkovateľov lietadiel, ktorí 1. januára 2006 alebo po tomto dátume uskutočnili relevantnú činnosť leteckej dopravy. Preto sa na tomto zozname môžu objaviť prevádzkovatelia lietadiel, ktorí natrvalo alebo dočasne prestali vykonávať svoje činnosti leteckej dopravy, ako aj prevádzkovatelia, ktorí si od uvedeného dátumu zmenili názov alebo podstúpili zlúčenie, resp. boli predmetom akvizície. V zozname sa nezohľadňuje ani skutočnosť, či prevádzkovatelia lietadiel sú na zozname leteckých dopravcov Spoločenstva, ktorí v Spoločenstve podliehajú z dôvodov bezpečnosti zákazu činnosti v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005. Akýmkoľvek zaradením prevádzkovateľov lietadiel, ktorí momentálne podliehajú zákazu činnosti, na zoznam uvedený v tomto oznámení preto nie sú dotknuté rozhodnutia prijaté Komisiou a členskými štátmi v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

V súlade s článkom 18a ods. 3 písm. b) Komisia zaktualizuje tento zoznam každoročne pred 1. februárom, aby sa na zoznam zahrnuli prevádzkovatelia lietadiel, ktorí následne vykonali činnosť leteckej dopravy uvedenú v prílohe I k smernici.

Pridelenie prevádzkovateľa lietadiel k jeho riadiacemu členskému štátu je účinné na každé obdobie obchodovania ako celok uvedené v článku 3c smernice 2003/87/ES. Pred začiatkom každého obdobia obchodovania Komisia uverejní aktualizovaný zoznam, pričom zohľadní presuny prevádzkovateľov lietadiel pod iný riadiaci členský štát v súlade s článkom 18a ods. 2 smernice.

Pri zabezpečovaní správneho vykonávania smernice 2003/87/ES členskými štátmi bude Komisia vo svojich opatreniach vychádzať z najaktuálnejšej uverejnenej verzie zoznamu.

Príloha obsahuje zoznam prevádzkovateľov lietadiel, ktorých má riadiť každý členský štát.


(1)  Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 8, 13.1.2009, s. 3.


PRÍLOHA

PREVÁDZKOVATELIA LIETADIEL PODĽA RIADIACEHO ČLENSKÉHO ŠTÁTU

BELGICKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

ACCOFORM

Belgicko

AERODATA BELGIUM

Belgicko

AFRICA WEST CARGO

Togo

ALROSA-AVIA

Ruská federácia

AVIASTAR-TU CO.

Ruská federácia

BRUSSELS AIRLINES

Belgicko

CAIRO AVIATION

Egypt

CAL CARGO AIRLINES

Izrael

CANADIAN NORTH

Kanada

CARGO B AIRLINES

Belgicko

CENTURION AIR CARGO

USA

DOVE AIR INC

USA

EAT

Belgicko

EGYPTAIR CARGO

Egypt

EXELLAIR

Luxembursko

GAFI GENERAL AVIAT

Švajčiarsko

GEMINI AIR CARGO

USA

HEWA BORA AIRWAYS

Kongo

INTER EKSPRES HAVA

Turecko

INTER-WETALL

Švajčiarsko

INTL PAPER CY

USA

INVICTA AVIATION

Spojené kráľovstvo

KALITTA AIR

USA

LAS VEGAS CHARTER

USA

MATRACO

Belgicko

MIL BELGIUM

Belgicko

MONTE CARLO AVTN

Belgicko

MURRAY AVTN

USA

N604FJ LLC

USA

NEWELL RUBBERMAID

USA

SAUDIA

Saudská Arábia

SEA-AIR

Belgicko

SIA CARGO PTE LTD

Singapur

SILVERBACK CARGO

Rwanda

TARHANKULE HAVA

Turecko

TECHNOMAG

Švajčiarsko

THOMAS COOK ARL BELG

Belgicko

TNT AIRWAYS

Belgicko

TOYOTA MOTOR EUROPE

Belgicko

TUI AIRLINES — JAF

Belgicko

V L M

Belgicko


BULHARSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

748 AIR SERVICES (2)

Keňa

AIR BAN

Bulharsko

AIR ONE CORP

Švajčiarsko

AIR VIA BULGARIAN

Bulharsko

ANIKAY AIR MIDDLE E

Jordánsko

ATLANT SOYUZ

Ruská federácia

AVB-2004 LTD

Bulharsko

AVIO DELTA LTD

Bulharsko

BH AIR

Bulharsko

BULGARIA AIR

Bulharsko

BULGARIAN AIR CHRTR.

Bulharsko

BULGARIAN MIN.TRANSP

Bulharsko

CARGO AIR LTD.

Bulharsko

CROIX ROUGE

Švajčiarsko

EAST WING KAZAKHSTAN

Kazachstan

EXPRESSAVIA

Ukrajina

HEMUS AIR

Bulharsko

IRANIAN AIR TRANSPOR

Irán

KHORIV AVIA

Ukrajina

KOKSHETAU AIRLINE

Kazachstan

KREMENCHUK FLIGHT

Ukrajina

MIG RUSSIAN AIRCRAFT

Ruská federácia

ROSAVIA AIR COMPANY

Ukrajina

RUBYSTAR

Bielorusko

SAYAT AIR KAZAKSTAN

Kazachstan

YETI AIRLINES (2)

Nepál


ČESKÁ REPUBLIKA

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

ACL SLOVACKY

Česká republika

AERO VODOCHODY

Česká republika

AIR ALMATY JSC

Kazachstan

AIRCRAFT INDUSTRIES

Česká republika

ATMA AIRLINES

Kazachstan

CAA CZECH REPUBLIC

Česká republika

CONSTANTA UKRAINE

Ukrajina

CZECH AIRLINES

Česká republika

EARTH ONE LIMITED

Spojené kráľovstvo

GEORGEAN NATIONAL

Gruzínsko

INCLEDON ENTERPRISES

Cyprus

JUMP-TANDEM S.R.O.

Slovensko

LETS FLY SRO

Česká republika

MAGLIONE SRL

Taliansko

MIL CZECH REPUBLIC

Česká republika

NORSE AIR CHARTER

Juhoafrická republika

NOVA CHEMICALS

USA

POLISH AIRPORT PPL

Poľsko

ROCKWELL AUTOMATION

USA

ROVNO UNIVERSAL AVIA

Ukrajina

SKY DIVING FOR FUN

Slovensko

SKYDIVE LK

Česká republika

TRAVEL SERVIS A.S.

Česká republika

WAHA OIL COMPANY

Líbya

YAMAL

Ruská federácia


DÁNSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

AIR ALPHA A/S

Dánsko

AIR ALSIE

Dánsko

AIR GREENLAND

Dánsko

ANDERSEN INVEST

Dánsko

ATLANTIC AIRWAYS

Dánsko

BRUEL NIELS

Dánsko

CHC DENMARK

Dánsko

CIMBER AIR DENMARK

Dánsko

COOK AIRCRAFT LEASNG

USA

COWI

Dánsko

DRT VERTRIEBS GMBH

Dánsko

ELILARIO SPA

Taliansko

EXECUJET EUROPE A/S

Dánsko

FLUGSTODIR

Island

GLOBAL AVIATION LIBY

Líbya

GLOBE AERO (3)

USA

GOL TRANSPORTES

Brazília

GRAAKJAER A/S

Dánsko

INVESTERINGSSELSK

Dánsko

JET TIME A/S

Dánsko

K/S CLIPPER

Dánsko

KIRKBI TRADING

Dánsko

LUFT AVTN CHARTER

Austrália

MYFLUG

Island

NILAN A/S

Dánsko

PHARMA NORD

Dánsko

PROPJET

Taliansko

ROYAL UNIBREW A/S

Dánsko

SEMLER SERVICE A/S

Dánsko

STAR AIR

Dánsko

STERLING BLUE

Dánsko

SUNAIR DENMARK

Dánsko

TEPPER AVIATION

USA

THOMAS COOK SCAND.

Dánsko

THRANE

Dánsko

VIP PARTNERFLY

Dánsko

WEATHER MODIFICATION

USA

WEIBEL SCIENTIFIC

Dánsko

WIDEROE FLYVESELSKAP

Nórsko


NEMECKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

ADO HAVACILIK A.S.

Turecko

ADVANCED AVIATION

Nemecko

AERO GMBH

Nemecko

AERO MONGOLIA

Mongolsko

AERO PERSONAL

Mexiko

AERODATA AKTIENGES 1

Nemecko

AEROFLOT

Ruská federácia

AEROFLOT CARGO

Ruská federácia

AEROFLOT DON JSC

Ruská federácia

AFI FLIGHT INSPECT.

Nemecko

AGRATA AVIATION

Estónsko

AHRENKIEL CONSULTING

Švajčiarsko

AHSEL HAVA

Turecko

AIR ALLIANCE GMBH

Nemecko

AIR ASTANA

Kazachstan

AIR BERLIN PLC CO.

Nemecko

AIR CHINA CARGO LTD

Čína

AIR MOLDOVA

Moldavská republika

AIR NAMIBIA

Namíbia

AIR NATIONAL CORP

Nový Zéland

AIR NUNAVUT LTD

Kanada

AIR SERVICE BERLIN

Nemecko

AIR TRANSPORT INTL 2

USA

AIRBRIDGE CARGO

Ruská federácia

AIRCHARTER FLUGSERV.

Nemecko

AIRCRAFT AFRICA CO

Juhoafrická republika

AIRSERVICE GMBH

Nemecko

AIRSEVEN GMBH

Nemecko

AIRTRANS

Nemecko

AL HOKAIR

Bermudy (UK)

AMOLA GMBH

Nemecko

ANTONOV DESIGN

Ukrajina

AOP AIR OPERATING

Švajčiarsko

APPLERA CORP

USA

ARCHER DANIELS

USA

ARTOC AIR

Egypt

ASIA CONTINENTAL

Kazachstan

ASIA TODAY LTD

Čína

ASIA UNIVERSAL

Ruská federácia

ASIANA AIRLINES INC

Kórejská republika

ATG SWISS FIRST

Švajčiarsko

ATLAS AIR

Nemecko

ATLAS AIR USA

USA

ATLASJET HAVACILIK

Turecko

AURON LTD

Bermudy (UK)

AVIA MOBIL GMBH

Nemecko

BAE SYSTEMS FLT SYST

USA

BAHAG

Nemecko

BALL CORP

USA

BARG GMBH MEERBUSCH

Nemecko

BASF

Nemecko

BAUHAUS GMBH

Nemecko

BAYAIR

Nemecko

BEECHCRAFT AUGSBURG

Nemecko

BEECHCRAFT BERLIN

Nemecko

BERGER JULIUS

Nigéria

BERTELSMANN

Nemecko

BESTAIR TURKEY

Turecko

BLUE SKY AIRSERVICE

Nemecko

BLUE SKY GROUP

USA

BLUE WINGS AG

Nemecko

BLUEBIRD AVIATION GM

Nemecko

BLUEBIRD CARGO

Island

BMW AG

Nemecko

BOHLKE VENEER

USA

BOMBARDIER GERMANY

Nemecko

BOMBARDIER PRE-OWNED

USA

BOSCH

Nemecko

BROSE FAHRZEUGTEILE

Nemecko

BUNDESPOLIZEI

Nemecko

BURDA REISEFLUG

Nemecko

CAAC CHINA

Čína

C-A-C CHIEMSEE AIR

Nemecko

CANJET AIRLINES

Kanada

CAPELINK ESTABLISH.

Švajčiarsko

CEBU PACIFIC AIR INC

Filipíny

CENTRAL MOUNTAIN AIR

Kanada

CHALLENGE AERO

Ukrajina

CIRRUS AIRLINES

Nemecko

CIRRUS AVIATION

Nemecko

CL LEASING GMBH CO

Nemecko

CLICK MEXICANA

Mexiko

CMAC CITY MARKETING

Nemecko

COMMANDER MEXICANA

Mexiko

COMPASS FOOD

USA

CONDOR

Nemecko

CONSORCIO BIENES

Španielsko

COOK AIRCRAFT

USA

CORP JET SVCS

Spojené kráľovstvo

CROATIA AIRLINES

Chorvátsko

CSM AVIATION

Cyprus

CTL LOGISTICS S.A.

Poľsko

D2 AVIATION

USA

DAUAIR

Nemecko

DBA LUFTFAHRTGESELL.

Nemecko

DC AVIATION GMBH

Nemecko

DEERE COMPANY

USA

DEERPORT AVIATION

USA

DELTA AIR LINES

USA

DELTA TECHNICAL SVCS

Nemecko

DIAMOND AIRCRAFT

Nemecko

DLR BRAUNSCHWEIG

Nemecko

DULCO HANDEL GMBH

Nemecko

DUPONT DE NEMOURS DE

USA

DUSSMANN P

USA

DYNAMIC AVIATION

USA

EAST INDIA HOTELS

India

EBM PAPST MULFINGEN

Nemecko

ESCHMANN H D

Nemecko

EUROFLUG FRENZEL

Nemecko

EVERGREEN AIRLINES

USA

EXECUTIVE AIR SERV

Nemecko

EXECUTIVE JET CHRTR

Nemecko

FANCOURT FLUGCHARTER

Švajčiarsko

FIS GMBH CO.KG

Nemecko

FLIGHT CALIBRATION

Nemecko

FLUGSCHULE HAMBURG

Nemecko

FMG-FLUGSCHULE

Nemecko

FMU FLIEG MIT UNS

Nemecko

FORUM AIR GMBH

Nemecko

FOX FLIGHT

Kanada

FOXAIR GMBH

Nemecko

FREE BIRD LT

Turecko

FRENZEL G

Nemecko

FRESENA FLUG

Nemecko

FRONTIER AIRLINES

USA

GAS AIR SERVICE GMBH

Nemecko

GEKO TRADE

Nemecko

GEMUE GMBH

Nemecko

GENERAL MOTORS

USA

GENEX LTD.

Bielorusko

GEOJET LUFTFAHRZEUGE

Nemecko

GEORGIAN AIRWAYS

Gruzínsko

GERMANIA

Nemecko

GERMANWINGS

Nemecko

GLOBAL AVTN BERMUDA

Bermudy (UK)

GOVERNMENT CROATIA

Chorvátsko

GOVERNMENT MACEDONIA

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

GROB WERKE

Nemecko

GSGA AON AIR RUSSIA

Ruská federácia

GUGGENHEIM AVTN PART

USA

HAERING A

Nemecko

HAMBURG INTL

Nemecko

HANSGROHE AG

Nemecko

HAPAG LLOYD TUI

Nemecko

HAPAG-LLOYD EXPRESS

Nemecko

HASLBERGER FINANZ.

Nemecko

HEIDELBERG CEMENT

Nemecko

HERRENKNECHT AVIAT.

Nemecko

HOMAC AVIATION AG

Švajčiarsko

HORNBACH REISEDIENST

Nemecko

HTM JET SERVICE

Nemecko

IFF PRIVATE AUSBILD

Nemecko

INTERMAP TECHNOLOGY

Kanada

IRANAIR

Irán

JAT AIRWAYS

Srbsko

JET AIRLINES JSC

Kazachstan

JET GROUP LTD

Izrael

JETAIR FLUG GMBH

Nemecko

JETFLIGHT AVTN

Švajčiarsko

JETS EXECUTIVOS

Mexiko

JOHNSON CONTROLS

USA

JOHNSON CTRLS

Švajčiarsko

KAM AIR

Afganistan

KARMANN GMBH

Nemecko

KIEV AVIATION PLANT

Ukrajina

KNAUF ASTRA GMBH

Nemecko

KOMPASS GMBH

Nemecko

KOREAN AIRLINES

Kórejská republika

LANGNER E

Nemecko

LBA BRAUNSCHWEIG

Nemecko

LECH-AIR GMBH

Nemecko

LGM LUFTFAHRT GMBH

Nemecko

LIBRA TRAVEL

Švajčiarsko

LIBYAN AIR AMBULANCE

Líbya

LIEBHERR GESCHAEFTSR

Nemecko

LINDNER UNTERNEHMENS

Nemecko

LOHFERT LOHFERT

Dánsko

LTU LUFTTRANSPORT

Nemecko

LUFTHANSA

Nemecko

LUFTHANSA CARGO

Nemecko

LUFTHANSA TECHNIK AG

Nemecko

MAHAN AIR

Irán

MAKEDONSKI AVIOTRANS

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

MANDALA AIRLINES 3

Indonézia

MARXER ANLAGEN

Nemecko

MENEKSE HAVAYOLLARI

Turecko

MIL GERMANY

Nemecko

MNG HAVAYOLLARI

Turecko

MOELLERS MASCHINEN

Nemecko

MONTENEGRO AIRLINES

Čierna Hora

MYN AVIATION

Saudská Arábia

NAYAK AIRCRAFT SERV.

Nemecko

NEW YORKER S H K

Nemecko

NORTH AMERICAN JET

USA

NOVELLUS SYSTEMS

USA

OBO JET-CHARTER GMBH

Nemecko

OETKER A

Nemecko

OMNI AIR INTL

USA

ORENBURG AIRLINES

Ruská federácia

OSTFRIES LUFTTRANSP

Nemecko

OWENS-CORNING

USA

PP PROMOTION

Nemecko

PACELLI

Nemecko

PAPIER METTLER

Nemecko

PARAGON RANCH

USA

PARC AVTN

Írsko

PCT POWDER COATING

Luxembursko

PEAK AIR GMBH

Nemecko

PEGASUS TURKEY

Turecko

PENTASTAR AVTN

USA

PERSCH J

Nemecko

PHIFER WIRE PRODUCTS

USA

PHOENIX AIR GMBH

Nemecko

POLET ACFT MNGT

Bermudy (UK)

PREMIER FLUG GMBH

Nemecko

PRESIDENTIAL AVTN

USA

PRIVATAIR GMBH

Nemecko

REGIO AIR MECKLENBRG

Nemecko

RENTAIR UK LTD

Spojené kráľovstvo

RETTENMEIER AIR

Nemecko

RHEMA BIBLE CHURCH

USA

RIKSOS TURIZM LT

Turecko

RUAG AEROSPACE SERV

Nemecko

RUSSIA FSUE STC

Ruská federácia

RYAN INTL AIRLINES

USA

SAMSUNG TECHWIN

Kórejská republika

SAP AG

Nemecko

SCHWARZMUELLER

Rakúsko

SEARAY BD100

Juhoafrická republika

SENECA V FLIGCHARTER

Nemecko

SHANGHAI AIRLINES

Čína

SHANGHAI CARGO

Čína

SHENZHEN AIRLINES

Čína

SIBERIA AIRLINES

Ruská federácia

SILKWAY AIRLINES

Azerbajdžan

SIXT

Nemecko

SKY AIRLINES

Turecko

SKY JET

Švajčiarsko

SKY LINE

Turecko

SKYBUS AIRLINES

USA

SKYPLAN SERVICES

Kanada

SM AVIATION

Nemecko

SMS INDUSTRIE-SERV.

Nemecko

SOUTH EAST ASIAN

Filipíny

SPIRIT AIRLINES 2

USA

SPIRIT OF SPICES

Nemecko

STAR AVIATION LTD

Bermudy (UK)

STARJET AVIATION

Švajčiarsko

STATE TRANSPT RUSSIA

Ruská federácia

STEINER FILM

Nemecko

STENSRUD VENTURES

USA

SUEDZUCKER REISE

Nemecko

SUN D'OR INTL AIRL

Izrael

SUN EXPRESS

Turecko

SWISS GLOBAL JET MGT

Švajčiarsko

TACA

Salvádor

TAMSEN GMBH

Nemecko

TEC AIRCRAFT LEASING

Rakúsko

THAI INTERNATIONAL

Thajsko

THYSSENKRUPP

Nemecko

TOKOPH D P

Juhoafrická republika

TRUEB EMULSIONS CHEM

Nemecko

TURKISH AIRLINES THY

Turecko

UKRAINIAN MEDITERRAN

Ukrajina

UKSATSE

Ukrajina

UPS

USA

URAL AIRLINES

Ruská federácia

US AIRWAYS

USA

USA 3000 AIRLINES

USA

UTAIR AVIATION

Ruská federácia

VACUNA JETS

Bermudy (UK)

VARIG LOGISTICA SA

Brazília

VEYEN HAVA TASIMACI

Turecko

VHM SCHUL & CHARTER

Nemecko

VIESSMANN

Nemecko

VOLARIS

Mexiko

VOLGA DNEPR RUSSIA

Ruská federácia

VOLKSWAGEN

Nemecko

VRG LINHAS AEREAS SA

Brazília

WAYLOCK OVERSEAS LTD

Ruská federácia

WEBER MANAGEMENT

Nemecko

WEKA

Nemecko

WHEELS AVIATION

Nemecko

WORLD AIRWAYS

USA

WUERTH GMBH & CO KG

Nemecko

XL AIRWAYS GERMANY

Nemecko

ZEMAN

Nemecko


ESTÓNSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

AERO AIRLINES A.S.

Estónsko

AEROVIS

Ukrajina

AIR LIVONIA

Estónsko

DETA AIR

Kazachstan

ESTONIAN AIR

Estónsko

ESTONIAN STATE AVTN

Estónsko

KAPO AVIA

Ruská federácia

MERIDIAN AIRCOMPANY

Ukrajina

MIL AZERBAIJAN

Azerbajdžan

MIL JAPAN

Japonsko

SKY JET KAZAKHSTAN

Kazachstan


GRÉCKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

224TH FLIGHT UNIT

Ruská federácia

ABU DHABI AVIATION

Spojené arabské emiráty

ADVANCED AV. LOGIST

Nemecko

AEGEAN AIRLINES

Grécko

AEROLAND

Grécko

AEROSVIT

Ukrajina

AIR LEASING

Kamerun

AIR LINK UKRAINE

Ukrajina

AIR TANZANIA 2

Tanzánijská republika

AIRCRAFT SUPPRT & SRVC

Libanon

ALEXANDAIR

Grécko

ALKAN AIR

Egypt

ALLPLANES

Holandsko

AL-THANI

Katar

AMREF FLYING DOCTORS

Keňa

ARKASAIR

Turecko

ASHTON AVIATION

USA

ATHENIAN AIR LINK

Grécko

AVIATION BRIDGE

Izrael

BAC LEASING LTD

Spojené kráľovstvo

BELAIR AIRLINES LTD

Švajčiarsko

BLUEBIRD AVIATION

Keňa

CHURCHILL FINANCE

Francúzsko

CONSOLID CONTRS INTL

Grécko

COSTAIR LTD

Grécko

DAL GROUP (SUDAN)

Sudán

DBF AVIATION SERV 2

Austrália

DIAMONDS OF RUSSIA

Ruská federácia

DONBASSAERO

Ukrajina

EAGLE AIR LTD

Uganda

EUROAIR LTD

Grécko

EXECUTIVE TURBINE

Juhoafrická republika

GOLIAF

Svätý Tomáš a Princov ostrov

GREECE AIRWAYS

Grécko

GULF JET

Spojené arabské emiráty

HAWKER PACIFIC 2

Austrália

HCAA

Grécko

HELLAS JET

Grécko

HELLAS WINGS LTD

Grécko

HELLENIC IMPERIAL

Grécko

HELOG AG

Švajčiarsko

INTRACOM

Grécko

INTRALOT

USA

JADAYEL AVIATION

Saudská Arábia

JAIR

Juhoafrická republika

KOMIAVIAVIATRANS 2

Ruská federácia

KSENODOXEIA ELLADOS

Grécko

LEXATA

Grécko

MIDDLE EAST AVIATION

Libanon

MIL GREECE

Grécko

NARSS

Egypt

NATIONAL AEROTECH

USA

OLYMPIC AIRLINES

Grécko

ORASCOM

Egypt

PAKISTAN STATE

Pakistan

PALMYRA AVIATION LTD

Grécko

PARADISE AVTN

Grécko

PECOTOX AIR

Moldavská republika

PEGASUS AVIATION GRC

Grécko

PROFLITE

USA

RED WINGS CJSC

Ruská federácia

REFUSE EQUIPMNT MFTG

Saudská Arábia

RELIANCE INDUSTRIES2

India

RUSSIAN SKY AIRLINES

Ruská federácia

SEAFLIGHT AVTN

Grécko

SINCOM AVIA

Ukrajina

SKIPPERS AVIATION

Austrália

SKY EXPRESS GREECE

Grécko

SOUTH AFRICAN EXPRES

Juhoafrická republika

SUN AIR (EGYPT)

Egypt

SWIFT FLITE AVIATION

Juhoafrická republika

SWIFTAIR HELLAS

Grécko

TAHE HAVA DANISMANLI

Turecko

TAMIR AIRWAYS

Izrael

TOPSCORE

Švajčiarsko

TRAVCO AIR

Egypt

TRIDENT AVIATION HK

Keňa

VERAVIA VERNIKOS

Grécko

VOYAGEUR AIRWAYS (2)

Kanada

WALKER CORPORATION

Austrália

WORLD HEALING CENTER

USA


ŠPANIELSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

MIL SLOVENIA

Slovinsko

245 PILOT SERVICES

USA

AEBAL

Španielsko

AERO ANGELES

Mexiko

AEROLANE

Ekvádor

AEROLINEA PRINCIPAL

Čile

AEROLINEAS ARGENTINA

Argentína

AEROLINEAS EJECUTIVA

Mexiko

AEROLINEAS SOL

Mexiko

AEROTAXI LOS VALLES

Španielsko

AEROVIAS DE MEXICO

Mexiko

AEROVICS SA DE CV

Mexiko

AEROVITRO

Mexiko

AFRIQUE CARGO SERV

Senegal

AIR 26

Angola

AIR AMDER

Mauretánia

AIR COMET S.A.

Španielsko

AIR ESTE S.A.

Španielsko

AIR EUROPA

Španielsko

AIR EXECUTIVE S.L.

Španielsko

AIR MADRID

Španielsko

AIR NOSTRUM

Španielsko

AIR PACK EXPRESS S.A

Španielsko

AIRJET ANGOLA

Angola

ALTBRIDGE PROJECTS

Ruská federácia

AMB GROUP

USA

AMFM AIR SERVICES

USA

ANSETT WORLDWIDE

Austrália

ANTRAK AIR GHANA

Ghana

ARIK AIR LTD

Nigéria

AVIACIÓN COMERCIAL

Mexiko

AVIANCA

Kolumbia

AVIAT.SERV. HELISECO

Poľsko

AVION I

USA

AWESOME FLIGHT SVCS

Juhoafrická republika

BESTFLY

Španielsko

BINTER CANARIAS SA

Španielsko

BLUE CITY HOLDINGS

USA

BRAVO AIRLINES S.A.

Španielsko

BRISTOW HELI

Nigéria

C.S.P. SOCIETE

Mauretánia

CABO VERDE EXPRESS

Kapverdské ostrovy

CANARIAS AERONAUTICA

Španielsko

CASA

Španielsko

CASA AIR SERVICES

Maroko

CETO MARKETING S.A.

Spojené kráľovstvo

CHC HELICOPTERS

Juhoafrická republika

CIRRUS AIR CLUB

USA

CLEOPATRA GROUP

Egypt

CLICKAIR SA

Španielsko

CNL GROUP SERVICES

USA

COMERAVIA

Venezuela

CONVIASA

Venezuela

CORP YGNUS AIR S.A.

Španielsko

CORPORATE JETS

Španielsko

CORPORATE OIL & GAS

Nigéria

DANA (2)

Nigéria

DEAN FOODS

USA

DOMINGUEZ TOLEDO

Španielsko

EASTMAN KODAK

USA

EDELWEISS SUISSE

Švajčiarsko

EJS-AVIATION SERVICE

Brazília

ENGUIA GEN CE LTDA

Brazília

EUROCONTINENTAL

Španielsko

EXEC JET SERVICE (N)

Nigéria

EXECUTIVE AIR SVCS

USA

EXECUTIVE AIRLINES

Španielsko

EXECUTIVE SKYFLEET

USA

FAASA

Španielsko

FIRST INTL AVTN

USA

FLIGHTLINE SL

Španielsko

FLYANT SERVICIOS AER

Španielsko

FORMACIÓN AEROFAN SL

Španielsko

FORTAIR SL

Španielsko

FRAPMAG LTD

Spojené kráľovstvo

FUGRO AVIAT CANADA

Kanada

FUTURA INTNL AIRWAYS

Španielsko

GESTAIR

Španielsko

GESTIÓN AÉREA EJEC

Španielsko

GO AHEAD INTERNATION

Švajčiarsko

GOF AIR SA DE CV

Mexiko

HAGEL W

Rakúsko

HALCYONAIR

Kapverdské ostrovy

HARVARD OIL & GAS

Kanada

HAWKAIRE

USA

HELI IBÉRICA FOTO

Španielsko

HELVETIC AIRWAYS

Švajčiarsko

HOLA AIRLINES S.L.

Španielsko

HOTELES DINAMICOS SA

Mexiko

HYUNDAY COLOMBIA

Kolumbia

IBERIA

Španielsko

IBERWORLD S.A.U.

Španielsko

IBIZA FLIGHTS

Španielsko

ICE BIRD

Švajčiarsko

ILFC

USA

INAER AV. ANFIBIOS

Španielsko

INDUSTRIAS TITAN

Španielsko

IRS AIRLINES LTD

Nigéria

ISLAS AIRWAYS

Španielsko

JET PREMIER ONE

Švajčiarsko

JETNOVA

Španielsko

JUSAIR AVIACIÓN S.L.

Španielsko

JWC HUNTINGTON

USA

K & M AVIATION

USA

KAVMINVODYAVIA

Ruská federácia

KD AVIA

Ruská federácia

KJ AIR

USA

LAGUN AIR SL

Španielsko

LAN AIRLINES SA

Čile

LAN PERÚ SA

Peru

LANZAROTE AERO CARGO

Španielsko

LARK AVTN

USA

LEMCO HOLDINGS LTD.

Bermudy (UK)

LEWIS AERONAUTICAL

USA

LIDER TAXI AEREO

Brazília

LÍNEAS AÉREAS ALAIRE

Španielsko

LTE INTL AIRWAYS

Španielsko

MARINA AEROSERVICE

Španielsko

MEDAIR CHARTER

Juhoafrická republika

MENAJIAN

USA

MH AVIATION

USA

MIL SPAIN

Španielsko

MONARCH GEN AVIATION

Švajčiarsko

MORRO VERMELHO TAXI

Brazília

NAV Y SERVICIO 3

Španielsko

NHT LINHAS AEREAS

Brazília

NORMAN AVIATION

USA

OBODEN IBRU

Spojené arabské emiráty

ODYSSEY AVTN

USA

PASSARO AZUL TAXI

Brazília

PERM AVIA ENTERPRISE

Ruská federácia

PIRINAIR EXPRESS SL

Španielsko

PREMIER TRUST

USA

PRIVILEGE STYLE SA

Španielsko

PRIYAN FOUNDATION

USA

PRONAIR AIRLINES SL

Španielsko

PULLMANTUR AIR S.A.

Španielsko

PUNTO-FA

Španielsko

RAC DE VALENCIA

Španielsko

RAINBOW AIR

Venezuela

RAYTHEON AIRCRAFT

Spojené kráľovstvo

S ARGENTINA

Argentína

SAGOLAIR TRASPORTES

Španielsko

SANTA BARBARA (2)

Venezuela

SAS INSTITUTE

USA

SAS NORGE

Nórsko

SENEGALAIR

Senegal

SERAIR TRANSWORLD

Španielsko

SEV AÉREO POLICÍA

Španielsko

SKYKAR AVIATION

USA

SOKO AVIATION SL

Španielsko

SPANAIR S.A.

Španielsko

SPENAERO

USA

STAR AVIATION (DA)

Alžírsko

STREAMLINE RUSSIA

Ruská federácia

SWIFTAIR ESPAÑA

Španielsko

TAG AVIATION (MNGT)

Švajčiarsko

TAG AVTN ESPAÑA

Španielsko

TAKE AIR LINES

Francúzsko

TAWARTA

Maroko

TAXI AEREO MARILIA

Brazília

TAXI FLY GROUP SA

Španielsko

TAYLOR ENERGY CO

USA

TOP FLY S L

Španielsko

TOTAL LINHAS AEREAS

Brazília

TRABAJOS AER ESPEJO

Španielsko

TRANSAERO AIRLINES

Ruská federácia

TURBOR AIR CARGO (2)

Senegal

UNICA IND. DE MOVEIS

Brazília

UNIVERSAL JET SL

Španielsko

URGEMER CANARIAS SL

Španielsko

US EUROPE AFRICA TR

USA

VICTOR ECHO S.A.

Španielsko

VIM AIRLINES

Ruská federácia

VIRGIN BLUE

Austrália

VUELING AIRLINES

Španielsko


FRANCÚZSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

AIR ALGÉRIE

Alžírsko

171JC

USA

223RD FLIGHT UNIT

Ruská federácia

685TA CORP

USA

900NB

USA

AAK COMPANY

Bermudy (UK)

ABC AEROLINEAS S.A.

Mexiko

ABDULLAH SAID B.

Švajčiarsko

ACCOR S.A.

Francúzsko

ACM AVIATION

USA

ACME OPERATING

USA

ADAM AVIATION

USA

AELIS AIR SERVICES

Francúzsko

AERCAP AVIATION

Holandsko

AERCAP IRELAND LTD.

Írsko

AERO CAPITAL SAS

Francúzsko

AERO ENTREPRISE

Francúzsko

AERO JET CORPORATE

Francúzsko

AERO RIO TAXI AEREO

Brazília

AERO SAINT EXUPERY

Francúzsko

AERO SERVICES LF

Francúzsko

AERO SVC CORPORATE

Francúzsko

AERO SVC EXECUTIVE

Francúzsko

AERO VISION S.À.R.L. LF

Francúzsko

AEROKLUB AIST

Ruská federácia

AEROLINEAS MEXICANAS

Mexiko

AEROPHOTO EUROPE

Francúzsko

AEROSTOCK

Francúzsko

AFRIJET

Gabon

AFRIJET AIRLINES(2)

Nigéria

AFRIQIYAH AIRWAYS

Líbya

AGUSTA SPA

Taliansko

AIGLE AZUR

Francúzsko

AIR AFFAIRES GABON

Gabon

AIR ARABIA

Spojené arabské emiráty

AIR ASIA

Malajzia

AIR AUSTRAL 2

Francúzsko

AIR BURKINA (2)

Burkina Faso

AIR CAIRO

Egypt

AIR CARAÏBES (2)

Francúzsko

AIR CORPORATE FRANCE

Francúzsko

AIR DECCAN

India

AIR FRANCE

Francúzsko

AIR GEFCO

Francúzsko

AIR IVOIRE (2)

Pobrežie Slonoviny

AIR KING JET

Švajčiarsko

AIR MADAGASCAR

Madagaskar

AIR MANA

Francúzsko

AIR MAURITIUS

Maurícius

AIR MÉDITERRANÉE

Francúzsko

AIR MIDI CENTRE

Francúzsko

AIR ND

Francúzsko

AIR PRINT

Luxembursko

AIR SÉNÉGAL INTL

Senegal

AIR SEYCHELLES

Seychely

AIR TAHITI NUI

Francúzsko

AIR TURQUOISE SAS

Francúzsko

AIR VENDÉE INVEST

Francúzsko

AIRBUS FRANCE

Francúzsko

AIRBUS SAS

Francúzsko

AIRBUS TRANSPORT

Francúzsko

AIRCRAFT INTL RENT

Írsko

AIRCRAFT SALE & LEASE

Luxembursko

AIRCRAFT SUPPORT

Libanon

AIREDALE ENTERPRISE

Spojené arabské emiráty

AIRFAST INDONESIA

Indonézia

AIRFLEET CREDIT

USA

AIRFLITE

USA

AIRLINAIR

Francúzsko

AK HAVACILIK

Turecko

AL ANWAE TRADING

Saudská Arábia

AL MISEHAL GROUP

Saudská Arábia

AL NASSR LTD

Švajčiarsko

ALCATEL USA

USA

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

Saudská Arábia

AL-GHAZZAWI (N727GG)

Saudská Arábia

ALL NIPPON AIRWAYS

Japonsko

ALLJETS CAPITAL AVV

Ruská federácia

ALPHA CHARLIE

USA

ALTONA

Švajčiarsko

ALTRIA CLIENT SVCS

USA

AMERICAN HOME PROD

USA

AMERIDAIR

Francúzsko

ANCFCC

Maroko

APACHE AVIATION

Francúzsko

APEX OIL

USA

ARAB WINGS

Jordánsko

ARABASCO AVIATION

Saudská Arábia

ARAMCO

USA

ARKIA ISRAEL AL

Izrael

ARTEMIS SA

Francúzsko

ASECNA (SENEGAL)

Senegal

ASHMAWI AVIATION

Saudská Arábia

ATLAS BLUE

Maroko

AVANGARD AVTN AVV

Ruská federácia

AVDEF

Francúzsko

AVIA TREASURY GMBH

Rakúsko

AVIALAIR

Francúzsko

AVIATION CMP

Kanada

AVIENT AVIATION

Zimbabwe

AVIENT LTD

Spojené kráľovstvo

AVIO SERVICE BEOGRAD

Srbsko

AVIREX

Gabon

AVWEST PTY

Austrália

AWSAJ AVIATION SVCS

Líbya

AXIS AIRWAYS

Francúzsko

AZA AIR LLC

USA

BALTIC JET AIRCOMP.

Lotyšsko

BANCO SAFRA SA

Brazília

BANGKOK AIRWAYS

Thajsko

BARBEDOS GROUP LTD

Nigéria

BARRON INTL HOLDING

Luxembursko

BB AVIATION INC.

Švajčiarsko

BCA-BUSINESS

Francúzsko

BCC EQUIPMENT LEASE

USA

BERGAIR

Švajčiarsko

BERI 21

Francúzsko

BERKUT AIR

Kazachstan

BIZAIR LTD

Spojené kráľovstvo

BLS AVIATION USA

USA

BLUE AERO

Francúzsko

BLUE HERON AVIATION

Švajčiarsko

BLUE LINE

Francúzsko

BOMBARDIER AEROSPACE

USA

BONAIR TURKEY

Turecko

BONDCO

USA

BONGRAIN BÉNÉLUX

Belgicko

BOUTSEN AVIATION

Belgicko

BOUYGUES

Francúzsko

BREITLING

Švajčiarsko

BRITAIR

Francúzsko

BRUME

Francúzsko

BUREAU POLICE AERO.

Francúzsko

BUSINESS JET LTD

Nový Zéland

BUSINESS-AERO OOO

Ruská federácia

CANADIAN NAT RAILWAY

Kanada

CANYON GATE FLT SVCS

USA

CARTIER EUROPE

Holandsko

CBMM

Brazília

CEIBA

Rovníková Guinea

CENTRAL MANAGMT SVCS

USA

CFPR

Francúzsko

CFS AIR

USA

CGTM

Francúzsko

CHC HELICOPTERS INTL

Kanada

CHINA CARGO AIRLINES

Čína

CHINA EASTERN

Čína

CHURCHILL AVIATION

USA

CIE AÉRIENNE DU MALI

Mali

CIT AEROSPACE INT.

Írsko

COCA COLA

USA

COMILOG

Gabon

COMPANY TAWIQ

Švajčiarsko

COMPAR FOUNDATION

Švajčiarsko

CONSOLIDATED CONTRTS

Spojené kráľovstvo

COPLEY NEWSPAPERS

USA

CORP JET MGMT

Panenské ostrovy (UK)

CORPORATE AIR

USA

CORSAIR FRANCE

Francúzsko

CORSE MÉDITERRANÉE

Francúzsko

COX ENTERPRISES

USA

CP MANAGEMENT

USA

CROWN EQUIPMENT

USA

D & D AVIATION

Spojené kráľovstvo

DAALLO AIRLINES 2

Džibutsko

DALCAM LLC

USA

DALIA AIRLINES

Luxembursko

DALLAH AL BARAKA

Saudská Arábia

DANAHER CORPORATION

USA

DASNAIR

Švajčiarsko

DASSAULT AVIATION

Francúzsko

DASSAULT FALCON JET

USA

DASSAULT ST. CLOUD

Francúzsko

DECAUX

Francúzsko

DIAGO CONTINENTAL

Spojené arabské emiráty

DIAMAIR

Švajčiarsko

DOGAN HAVACILIK

Turecko

DOUANES FRANCAISES

Francúzsko

DSWA

USA

DUBROVNIK AIRLINES

Chorvátsko

EARTH STAR

USA

EASTWAY AVIATION

USA

EASYJET SWITZERLAND

Švajčiarsko

EBONY SHINE

Spojené arabské emiráty

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

Ruská federácia

ELILOMBARDA

Taliansko

ELI'S BREAD

USA

ELITAVIA D.O.O.

Slovinsko

ELITE AIR INC

USA

ELITE AVTN

USA

ELIXAIR

Švajčiarsko

ELYSAIR SAS

Francúzsko

EMERSON ELECTRIC

USA

EQUAFLIGHT SERVICE

Kongo

EURL JC DARMON

Francúzsko

EUROCOPTER FRANCE

Francúzsko

EUROPE AIR LINES S.A.

Francúzsko

EUROPE AIRPOST

Francúzsko

EXECUJET EUROPE

Švajčiarsko

EXECUJET MIDDLE EAST

Spojené arabské emiráty

EXECUTIVE ACFT SRVCS

Libanon

EXECUTIVE JET A/C

Švajčiarsko

EXECUTIVE JET SRVCS

Dánsko

EXECUTIVE WINGS HE

Egypt

EXPRESS CAMEL

Saudská Arábia

FAIR WIND AIR CHTR

USA

FAL HOLDINGS ARABIA

Saudská Arábia

FARNER AIRWINGS

Švajčiarsko

FC AVIATION

Francúzsko

FEDERAL EXPRESS

USA

FIA (PARIS)

Francúzsko

FISHER SCIENTIFIC

USA

FLIGHT LEVELS

USA

FLIGHT TEST CONSULT.

Švajčiarsko

FLY 18

Švajčiarsko

FLY AIR SA

Francúzsko

FLY AWAY BRASIL

Brazília

FLY EXEC

Libanon

FLY INTL AIRWAYS

Tunisko

FLY ONE EIGHTY EIGHT

Švajčiarsko

FLYBABOO

Švajčiarsko

FLYING BIRD

Francúzsko

FOCUS AIR USA

USA

FOX AVIATION CANADA

Kanada

FUTURE ELECTRONICS

Kanada

GABON AIRLINES

Gabon

GAINJET

Grécko

GANDEL INVESTMENTS

Austrália

GENEL HAVACILIK

Turecko

GHK COMPANY LLC

USA

GIE AIR NET

Francúzsko

GIE ATR

Francúzsko

GIORI ROBERTO

Monako

GLOBAL FLIGHT SRVS

USA

GOAIRLINES INDIA

India

GOODRICH CORP

USA

GREAT ALLIANCE WORLD

Luxembursko

GUTMEN INC.

Brazília

HAMILTON AVIATION

USA

HILTON HOTELS

USA

HOLIDAY RETIREMENT

USA

IGN INST GEO NAT LF

Francúzsko

IKAROS AVIATION AVV

Ukrajina

INAER HELI.OFF-SHORE

Španielsko

INDIGO (VI)

India

INTER AMERICAN

Angola

INTERCON USA

USA

INTERFACE OPS LLC

USA

INTERJET ABC

Mexiko

INTERLAKEN CAPITAL

USA

IRAQI AIRWAYS (2)

Irak

ISRAIR LTD

Izrael

IXAIR

Francúzsko

IXAIR DPT JET

Francúzsko

JAPAT

Švajčiarsko

JAR VENTURE

Francúzsko

JAZEERA AIRWAYS

Kuvajt

JCAS

Švajčiarsko

JDP FRANCE

Francúzsko

JET 2000

Ruská federácia

JET AVIATION BASEL

Švajčiarsko

JET AVIATION FZCO

Spojené arabské emiráty

JET BLUE AIRWAYS

USA

JET CRUISING

Luxembursko

JET SUPPORT GROUP

Kajmanské ostrovy (UK)

JET4YOU

Maroko

JETFLY SUISSE SARL

Švajčiarsko

JETS RENT AVTN

Francúzsko

JETSTAR AIRWAYS

Austrália

JEX S.À.R.L.

Luxembursko

JORDAN AVTN USA

USA

JPM AVIATION

Francúzsko

JR EXECUTIVE

Libanon

JUNEYAO AIRLINES

Čína

KALAIR USA CORP

USA

KARTHAGO AIRLINES

Tunisko

KB HOME

USA

KBBD

USA

KELLY CORP

USA

KFC MANAGEMENT

USA

KILMER MANAGEMENT

Kanada

KINGDOM HOLDING CO

Saudská Arábia

KIRCHMAN

USA

KOMAR AVTN

USA

KROLL G

Švajčiarsko

KUGU HAVACILIK

Turecko

LABORATOIRE ASL

Francúzsko

LAS VEGAS JET

USA

LAYAN INTL.

Švajčiarsko

LEACH CAPITAL

USA

LIBYAN AIR CARGO

Líbya

LIMITED STORES

USA

LJ ASSOCIATES

USA

LOC'HELI

Francúzsko

LORRAINE AVIATION

Francúzsko

LOTUS AIR

Egypt

LOWA LTD

Švajčiarsko

LOYD'S BUSINESS JETS

Poľsko

LUXFLIGHT EXECUTIVE

Luxembursko

LYRECO

Francúzsko

MAG AVIATION

USA

MAGIC CONDOR LTD

Bermudy (UK)

MAJJEC JHETT

USA

MALIBU CONSULTING

USA

MANO RIVER

USA

MARMON GROUP

USA

MASC AIR LTD

Švajčiarsko

MASTERJET SWITZ.

Švajčiarsko

MATADORO MGMT INVEST

USA

MAURITANIA AIRWAYS

Mauretánia

MCKINLEY ACFT HLDNG

USA

ME LEASING

USA

MEA AIR LIBANON

Libanon

MEDI BUSINESS JET

Maroko

MELVIN SIMON

USA

MENAJET

Spojené arabské emiráty

MID EAST JET

Saudská Arábia

MIDDLE EAST JET SVCS

Libanon

MIL FRANCE

Francúzsko

MILLION AIR

India

MILLION AIR DALLAS

USA

MISTRAL AEREO

Kanada

MITRE AVIATION LTD

Spojené kráľovstvo

MOET HENNESSY

Francúzsko

MONDIOL

USA

MORNINGSTAR

Kanada

MORRIS COMMUNICATION

USA

MOTOROLA AUSTIN TX

USA

MOUAWAD NATIONAL CO

Saudská Arábia

N846QM

USA

NABBAN INVESTMENTS

Ruská federácia

NATASHA ESTABLISMENT

Spojené arabské emiráty

NATIONAL AIR SERVICE

Saudská Arábia

NEBULA LTD.

Spojené arabské emiráty

NEW AXIS AIRWAYS

Francúzsko

NISSAN C/O ACI PACIF

USA

NOFA

Spojené arabské emiráty

NORDEX AIR

Ruská federácia

NORTH AMERICAN AIRCH

USA

NOUVELAIR TUNISIE

Tunisko

NOVARTIS GROUP

USA

NOVESPACE

Francúzsko

NS AVIATION

Švajčiarsko

NWT AIRCRAFT

USA

NY JETS TRANSPORTER

Bermudy (UK)

O AIR

Francúzsko

OCANA ASSETS LTD

USA

OCEAN SKY (TURKEY)

Turecko

OCIM LOC ET CIE

Francúzsko

OLDBURY HOLDINGS

Spojené arabské emiráty

OLDBURY HOLDINGS II

Švajčiarsko

OMEGA AIR CANADA

Kanada

OMNI FLYS

Mexiko

OMY AVIATION SUISSE

Švajčiarsko

ONE THIRTY NINE

Luxembursko

ORIENT GLOBAL AVTN

Singapur

OUTFITTER AVIATION

USA

OUTPOST INTL

USA

OVERLAND AIRWAYS LTD

Nigéria

OYONNAIR

Francúzsko

PALMALI HAVA TASI

Turecko

PARAFFIN AIR

USA

PARC AVIATION

Švajčiarsko

PARK HAVACILIK

Turecko

PARTNERSHIP 35 55

USA

PASPALEY PEARLING

Austrália

PELIKAN AIRWAYS

Srbsko

PLANET AVIATION UU

Ruská federácia

PPG INDUSTRIES

USA

PREMIER AVIA, JSC

Ruská federácia

PRINCELY JETS LTD.

Pakistan

PROAIR CHARTER

Nemecko

PROVINCIAL AIRLINES

Kanada

QATAR AMIRI FLIGHT

Katar

RAININ AIR

USA

RANI S AVIATION

USA

RAPTOR AIR ACFT MGMT

USA

RAYAJET

Jordánsko

RDV PROPERTIES (ARC)

USA

REALI TAXI AEREO

Brazília

REATEX INVEST

Panenské ostrovy (UK)

REGIONAL CAE

Francúzsko

REGOURD AVIATION

Francúzsko

RELATIONAL INVESTORS

USA

RELIEF & LOGISTICS

Belgicko

RIDA AVIATION LTD

Bermudy (UK)

RM HOLDINGS

Lotyšsko

RONSO SA DE CV

Mexiko

ROUST TRADING

Spojené arabské emiráty

ROYAL AIR MAROC

Maroko

S EGYPT

Egypt

S ALGERIE

Alžírsko

S BURKINA FASO

Burkina Faso

S CONGO (KIN)

Kongo

S GABON

Gabon

S IVORY COAST

Pobrežie Slonoviny

S MONACO

Monako

S NAMIBIA

Namíbia

S NIGERIA

Nigéria

S SEFA

Francúzsko

S SENEGAL

Senegal

S TCHAD

Čad

S.K.M.

Bermudy (UK)

SABRINA FISHERIES

USA

SAFIRE-METEO FRANCE

Francúzsko

S-AIR JSC

Ruská federácia

SALEM AVIATION

Saudská Arábia

SATA VENEZUELA

Venezuela

SAUDI OGER

Saudská Arábia

SCHREINER CAMEROUN

Kamerun

SCM ARUBA A.V.V.

Aruba (Hol.), Holandské Antily

SÉCURITÉ CIVILE LF

Francúzsko

SEFA FRANCE

Francúzsko

SELIA

Francúzsko

SENTINEL AIR

USA

SERLUX

Luxembursko

SHAR INK

Ruská federácia

SHARE PLANE AG

Švajčiarsko

SICHUAN AIRLINES (3)

Čína

SIEBEL SYSTEMS UK

Spojené kráľovstvo

SIGAIR LTD

Bermudy (UK)

SINDEL HAVACILIK

Turecko

SK TRAVEL

USA

SKY RIVER MANAGEMENT

USA

SKYBIRD AVIATION

USA

SKYTRADERS PTY

Austrália

SMART AVIATION

Francúzsko

SMART AVIATION HE

Egypt

SNC BOETOS

Francúzsko

SNC CAVOK

Francúzsko

SOCATA

Francúzsko

SOFAXIS

Francúzsko

SOGERMA

Francúzsko

SOLIDAIR FRANCE

Francúzsko

SONY EUROPE

Nemecko

SOUTHERN AIRLINES

Nigéria

SOUTHERN CROSS USA

USA

SPECIALISED TRANSP.

Spojené kráľovstvo

SPHINX WINGS

Švajčiarsko

SQUADRON AVTN SVCS

Bermudy (UK)

STAFF AIR SERVICE

Francúzsko

STARLING AVIATION

Spojené arabské emiráty

STARLINK AVIATION

Kanada

STARR EQUIPMENT

USA

STATE AIR BERKUT

Kazachstan

STC BERMUDA LTD.

Egypt

STEELCASE

USA

STOCKWOOD V

USA

STORMJETS SA

Švajčiarsko

STRASBOURG AVIATION

Francúzsko

SULTAN AVIATION

Spojené arabské emiráty

SUPER AIR

Turecko

SUPER CONSTELLATION

Švajčiarsko

SYMPHONY MASTER

Švajčiarsko

SYNTHES

USA

TAG AVIATION GWCIN

Spojené kráľovstvo

TAGANROG ANTK

Ruská federácia

TAJ AIR

India

TAK AVIATION UK LTD

Spojené kráľovstvo

TALLWOOD MANAGEMNT

USA

TAM LINHAS AEREAS

Brazília

TAPAJ

USA

TASSILI AIRLINES SA

Alžírsko

TAV HAVACILIK

Turecko

TAVISTOCK AVTN

Bahamy

TELUS COMMUNICATIONS

Kanada

TGB

Francúzsko

THAI AIRASIA LTD

Thajsko

THALES

Francúzsko

TIGER AIRWAYS

Singapur

TOUMAI AIR TCHAD SA

Čad

TPS

USA

TRANCHANT GAMING

Francúzsko

TRANSAVIA FRANCE SAS

Francúzsko

TRIGANA AIR SERVICE

Indonézia

TUDOR SALIBA

USA

TUNIS AIR

Tunisko

TURNBERRY MANAGEMENT

USA

TWC AVIATION

USA

TWO THOUSAND

Luxembursko

TY AIR

USA

UKRAINE AVTN STATE

Ukrajina

UNITED AVTN KUWAIT

Kuvajt

UNITED HEALTHGROUP

USA

UNITED STATES AVTN

USA

UNITED TECHNOLOGIES

USA

UNIV AVN MIDDLE EAST

Spojené arabské emiráty

VALAVIA

Francúzsko

VALIANT AVIATION

Bermudy (UK)

VALMONT

USA

VENTURA AVIATION

Monako

VENTURI ENTRISE

Spojené arabské emiráty

VENUS SHIPPING COMP

Bermudy (UK)

VICTORY AVTN FLORIDA

USA

VIETNAM AIRLINES

Vietnam

VIRGIN AMERICA

USA

VOLARE UKRAINE

Ukrajina

VOLO AVIATION

USA

VOYAGER JET CENTER

USA

VULCAN AVIATION

Spojené kráľovstvo

VULCAN FLIGHT OPS

USA

WAF LTD

Kajmanské ostrovy (UK)

WASSERSTEIN

Aruba (Hol.), Holandské Antily

WEDGE AVIATION

USA

WELLS AVIATION

USA

WESTJET

Švajčiarsko

WHITE LOTUS

USA

WIP TRADING

Švajčiarsko

WORLDWIDE JET CHARTR

USA

XL AIRWAYS FRANCE

Francúzsko

YEMENIA

Jemen

YYA AVIATION

Švajčiarsko

ZYMAN AVIATION LLC

USA


ÍRSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

WIZZ AIR LTD

Maďarsko

AER ARANN

Írsko

AER LINGUS

Írsko

AERO TIMBER PARTNERS

USA

AERO TOY STORE

USA

AERO WAYS

USA

AEROLINEAS MARCOS

Mexiko

AEROMANAGMENT N333EC

USA

AIR SHAMROCK

USA

AIR TREK

USA

AIRELOCK HOLDINGS

Spojené kráľovstvo

ALLTECH

USA

ALPHA ONE FLIGHT SCV

USA

AMERICAN TRANS AIR

USA

APACHE CORP

USA

ASTOR STREET ASSET

USA

AVIA PARTNER DENMARK

Dánsko

B & G LEASING

USA

BARD

USA

BAXTER HEALTH CARE

USA

BEACON AVIATION

Írsko

BECKER GROUP

USA

BELLSOUTH TELECOM

USA

BILLION AIR LTD

Írsko

CAMDEN AVIATION

USA

CAMERON HENKIND

USA

CARLISLE HOLDINGS

USA

CARR L J

USA

CASTLELANDS

Írsko

CCA AIR CHARTER

USA

CENTURION AVTN SRVCS

USA

CHC IRELAND LTD

Írsko

CINTAS

USA

CITYJET

Írsko

CORPORATE JETS PA

USA

CROSS AVTN

Spojené kráľovstvo

DB AVIATION USA

USA

DENISTON ENTERPRISES

USA

DMB AVIATION

USA

DOW CHEMICAL

USA

DOW CORNING

USA

EIRJET

Írsko

ELI LILLY

USA

EMC IRELAND

USA

FEDERAL MOGUL

USA

FHR REAL ESTATE CORP

Kanada

FIRST VIRTUAL AIR

USA

FRIEDKIN INTL

USA

FUTURA GAEL

Írsko

FUTURE HOLDINGS

Írsko

GE CAPITAL-GECAS EI

Írsko

GENERAL MILLS SALES

USA

GLOBAL WINGS LTD

Švajčiarsko

GOLDNER D

USA

GOODYEAR

USA

GRANT EXECUTIVE JETS

Kanada

GREENHILL AVTN

USA

GREENLEAF

USA

GROUP HOLDINGS

USA

HARLEY-DAVIDSON

USA

HAWKER PARTNERSHIP

Spojené kráľovstvo

HAWORTH TRANSPORT

USA

HEAVYLIFT INT.

Spojené arabské emiráty

HERTZ CORP

USA

HOLLY CORP

USA

HUMANA

USA

IFFTG

USA

IRVING AIR SERVICE

Kanada

JARDEN CORP

USA

JEP LEASING

USA

JEPPESEN UK LTD

Spojené kráľovstvo

JET ICU AIR AMBULNCE

USA

JOHNSON & JOHNSON

USA

KAIZEN AVTN

USA

KELLOGG

USA

KINTORE

Írsko

KNICKERBOCKER

USA

LONDON CITY JET

Spojené kráľovstvo

MANDAN

USA

MC AVIATION

USA

MERCURY ENGINEERING

Írsko

MHS CONSULTING

USA

MIL IRELAND

Írsko

MIN.OF EXTREME SIT

Ruská federácia

MMRB SERVICES

USA

NESTLE PURINA PETCAR

USA

NEXT FLIGHT JETS

USA

NINETY EIGHT AVTN

USA

NOMADS

USA

NORTH AMERICAN AIRL

USA

OMEGA AIR (USA)

USA

ORBIS INTL

USA

OTTER INSPIRATIONS

USA

OWENS ILLINOIS

USA

OXY USA

USA

P & E PROPERTIES

USA

PALMER A

USA

PEPSICO

USA

PHOENIX AIR

USA

PILOT PARTNERS

USA

PRIVATE SKY AVTN

USA

RBGT LLC

USA

RIPPLEWOOD AVTN

USA

ROMEO MIKE AVTN

USA

RORO 212

USA

ROWAN DRILLING

USA

RYANAIR

Írsko

SAFE FLIGHT INSTRMT

USA

SAFEWAY

USA

SHORT HILLS AVIATORS

USA

SOUTHERN JET MGMT

USA

STAR GAZER AVTN

USA

SUNSTATE AVIATION

USA

TEXAS INSTRUMENTS

USA

TIDNISH HOLDING

Kanada

TIMBERLAND

USA

TRANSIT AIR SRVC

USA

TRICYCLE AVIATION

USA

TYCO HEALTH CARE

USA

UNITED STATES STEEL

USA

VALLEJO

USA

VALLEY AIR SRVCS

USA

VEN AIR

Írsko

VIA FELIZ II

USA

WESTON LTD

Írsko

WINGEDFOOT AVTN

USA


TALIANSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

WORTHINGTON INDUSTRY

USA

WRENAIR

Írsko

ACTION AIR

Taliansko

AERODYNAMICS USA

USA

AEROITALIA

Taliansko

AEROMANAGEMENT EUROP

Taliansko

AEROPORTUL MARCULEST

Moldavská republika

AEROSTAR

Ukrajina

AIC CANADA

Kanada

AIR ITALY

Taliansko

AIR MEMPHIS

Egypt

AIR ONE EXECUTIVE

Taliansko

AIR ONE ITALIA

Taliansko

AIR WING S.P.A.

Taliansko

AIRAMERICA SRL

Taliansko

AIRCRAFT GENERAL

Taliansko

AIRCRAFT PROPERTIES

USA

AIRGREEN SRL

Taliansko

AIRON AIR

Dánsko

AIRSTARS AIRWAY

Ruská federácia

ALBA MILANO

Taliansko

ALBANIAN AIRLINE

Albánsko

ALBERTO CULVER

USA

ALBINATI AERONAUTICS

Švajčiarsko

ALENIA AERMACCHI

Taliansko

ALENIA AEROSPAZIO

Taliansko

ALENIA DIV AERONAUT

Taliansko

ALIPARMA

Taliansko

ALITALIA

Taliansko

ALITALIA EXPRESS

Taliansko

ALPI EAGLES SPA

Taliansko

AMRASH

USA

ASSICURATRICE MILANO

Taliansko

ASTAR (RCH FLIGHTS)

USA

AVANGARD MALZ AG

Nemecko

AVTN DEVLPMENT INTL

Írsko

BAA JET MANAGEMENT

Čína

BALMORAL AIR PTY

Austrália

BEDEK AVIATION

Izrael

BELAVIA AIRLINES

Bielorusko

BELL TEXTRON

USA

BELLE AIR

Albánsko

BERJAYA AIR SDN (2)

Malajzia

BERWIND AVIATION

USA

BIZ JET AIRCRAFT

Taliansko

BLUE JET

USA

BLUE PANORAMA LI

Taliansko

BOEING — SEATTLE

USA

BRENZIL PTY

Austrália

BURAQ AIR

Líbya

BURMESTER OVERSEAS

Panenské ostrovy (UK)

BUSINESS JET SERVICE

USA

CABLEAIR

USA

CAPITAL ACFT GROUP

Belgicko

CAREMARK AVIATION

USA

CARGOITALIA

Taliansko

CARNIVAL CORP

USA

CATEX USA

USA

CGR PARMA

Taliansko

CLOSE AIR

Spojené kráľovstvo

CLUB AIR SPA

Taliansko

CNH AMERICA

USA

CONSOLIDATED INVESTM

USA

COVIDIEN INC

USA

CZAR AVIATION LTD

Spojené kráľovstvo

DATELINE OVERSEAS

Cyprus

DEADSON PROPERTY

Austrália

DI AIR

Čierna Hora

DOBRO LTD

Saudská Arábia

DOLE FOODS

USA

DOLPHIN AIR EXPRESS

Taliansko

DOMUS

Taliansko

DOYSA VIP HAVA A.S.

Turecko

DRAX GROUP

USA

DRUK AIR (2)

Bhután

DS AVIATION

Izrael

DUDMASTON LTD

Švajčiarsko

ELANAIR INC

USA

ELITICINO SA

Švajčiarsko

ELIWORK SRL

Taliansko

ENAV ITALIE

Taliansko

ERS SRL

Taliansko

ETHIOPIAN AIRLINES

Etiópia

EURAVIATION 2

Taliansko

EUROFLY

Taliansko

EUROFLY SERVICE

Taliansko

EUROPEAN 2000 AIRL

Malta

EUROPEAN AIR CRANE

Taliansko

EUTELIA S.P.A.

Taliansko

FAMILY AIRLINES

Švajčiarsko

FIBA AIR HAVA

Turecko

FININVEST

Taliansko

FINITAL FINANZIARIA

Taliansko

FLIGH TEST ASSOCIATE

USA

FLYFORT

Nórsko

FLYING FALCON

USA

FLYNOR JET

Taliansko

GEDEAM SERVICES

Luxembursko

GENERAL WORK GUINEA

Rovníková Guinea

GEOFOTO D.O.O.

Chorvátsko

GKW UNIFIED HODLINGS

USA

GLOBAL TAXI AEREO

Brazília

GLORIA AVIATION APS

Monako

GOLDEN AIR SRL

Taliansko

GULF AVIATION

Spojené arabské emiráty

GULF HELICOPTERS CO

Katar

HANSUNG AIRLINES

Kórejská republika

ICAR AIR

Bosna a Hercegovina

ICARO

Taliansko

INTELLECTUAL VENTURE

USA

INTERFLY SRL

Taliansko

INTERJET ITALY

Taliansko

ISLAND AVIATION SVCS

Maldivy

ITALFLY 2

Taliansko

ITALI AIRLINES SPA

Taliansko

ITALY FIRST

Taliansko

JET PLANE CORP

Dánsko

JETEX FLIGHT SUPPORT

Spojené arabské emiráty

JETLINK EXPRESS

Keňa

KORAL BLUE AIRLINES

Egypt

LATIUM JET SERVICES

Spojené kráľovstvo

LEMOINE INVESTMENTS

USA

LENNAR

USA

LIVINGSTON SPA

Taliansko

LUKOIL AVIA

Ruská federácia

LVOV AIRLINES

Ukrajina

MASS MUTUAL LIFE

USA

MERIDIANA ITALIA

Taliansko

MIL ITALY

Taliansko

MISTRAL AIR ROMA

Taliansko

MODENA CAPITALE AVTN

Taliansko

MSC AVIATION

Švajčiarsko

MVA AVIATION LTD.

Spojené kráľovstvo

MYAIR.COM

Taliansko

N349BA

USA

NEOS

Taliansko

NEW WORLD JET

USA

NEWCO MANAGEMENT GRP

USA

NEWSFLIGHT CALIFORNI

USA

NEXT CENTURY AVTN

USA

NIKE

USA

NOEVIR AVIATION

USA

NUROL HAVACILIK

Turecko

OAK MANAGEMENT

USA

OCEAN AIRLINES ITALY

Taliansko

OZEK HAVACILIK

Turecko

PAFO

USA

PETROFF AIR

Ruská federácia

PITTCO

USA

PRATT HOLDINGS

Austrália

PRECISIONAIR SVCS

Tanzánijská republika

PRINCE AVIATION

Srbsko

RAE — REGIONAL AIR

Nemecko

RENCO USA

USA

RHEA VENDORS

Taliansko

SAO CONRADO TAXI

Brazília

SBM GROUP

USA

SEQUOIA MILLENNIUM

USA

SERVIS AIR HAVA

Turecko

SERVIZI AEREI

Taliansko

SILVER VENTURES INC

USA

SIRIO

Taliansko

SIRIO EXECUTIVE

Taliansko

SKYSERVICE AIRLINES

Kanada

SKYWEST AIRLINES

Austrália

SLAM

Taliansko

SOREM S.R.L.

Taliansko

SOUTHERN AIR SYSTEM

USA

SPRINGWAY

Ruská federácia

SPRINGWAY LTD

Ruská federácia

STAR ACFT LEASING

USA

TECHNO SKY S.R.L.

Taliansko

TOSCANA JET S.R.L.

Taliansko

TRIP LINHAS AEREAS 2

Brazília

U S ALPHA

USA

VF CORP

USA

VIZAVI-AVIA LTD

Ruská federácia

VOLARE AIRLINES LI 2

Taliansko

VOLARE S.P.A.

Taliansko

VOLKSWAGEN USA

USA

WESTERN STONE & METAL

USA

WHIRLPOOL

USA

WIDEWORLD SRVCS

Argentína

WIND JET SPA

Taliansko


CYPRUS

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

AEROGRAPHICS INC

USA

ALLIANCE AIR

India

AL-MORRELL DEVELOPMT

USA

AVIATORS INDIA

India

AYEET AVIATION

Izrael

BASHKORTOSTAN AIR

Ruská federácia

BATAVIA AIR

Indonézia

CYPRUS AIRWAYS

Cyprus

EDT OFFSHORE

Cyprus

ELITE JETS DUBAI

Spojené arabské emiráty

EUROCYPRIA

Cyprus

FALCON EXPRESS CARGO

Spojené arabské emiráty

FLAIR AVIATION GMBH

Nemecko

FUNAIR

USA

HAMRA AIR

Spojené arabské emiráty

HONG KONG EXPRESS

Čína

JENSON & NICHOLSON

Singapur

JOANNOU PARASKEVAIDE

Saudská Arábia

KINGFISHER AIRLINES

India

KUBASE AVIATION

India

MARSLAND AVIATION

Sudán

MEGA

Kazachstan

MIL DENMARK

Dánsko

MINOR AVIATION

Thajsko

NEFTEYUGANSK AVIA

Ruská federácia

ORION-X

Ruská federácia

PANKH

Ruská federácia

PARAMOUNT AIRWAYS VI

India

PEARSONS ASSETS GRP

Singapur

PLANES AND PARTS

Kanada

RUSLINE JSC

Ruská federácia

SAKAVIA SERVICE

Gruzínsko

SAMA

Saudská Arábia

SIRIUS AERO

Ruská federácia

SKY GATE

Jordánsko

UKRAINIAN HELICOPTER

Ukrajina

VERTIKAL-T COMPANY

Ruská federácia

XIAMEN AVIATION AVV

Ruská federácia


LOTYŠSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

WORLD JET DELAWARE

USA

YAKUTIA AIRCOMPANY J

Ruská federácia

AIR BALTIC

Lotyšsko

FERAFORT INVESTMENT

Spojené arabské emiráty

RUSAIR JOINT STOCK

Ruská federácia


LITVA

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

SMARTLYNX AIRLINES

Lotyšsko

UNIVERSAL JET AVTN

USA

AURELA

Litva

LITHUANIAN AIRLINES

Litva

MIL LITHUANIA

Litva

MIL US NAVY

USA

QANOT-SHARQ

Uzbekistan


LUXEMBURSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

STAR UP

Peru

VESPERA UAB

Litva

AERO-CHARTER UKRAINE

Ukrajina

CARGOLUX

Luxembursko

GLOBAL JET LUXEMBOURG

Luxembursko

HUSKY

Kanada

HUSKY IMS

Luxembursko

LUXAIR

Luxembursko

PHOENIX AVTN LTD

Keňa

RANGE FLYERS

USA


MAĎARSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

ZAHID TRACTOR

Saudská Arábia

ABC AIR HUNGARY

Maďarsko

AIR-INVEST KFT.

Maďarsko

ARTIC GROUP KFT.

Maďarsko

BALTYKA LTD.

Ukrajina

BLACKBURN INTL. HU

Maďarsko

DEER AIR CO LTD.

Čína

DHMI TURKEY

Turecko

FARNAIR AIR HUNGARY

Maďarsko

GLOBE JET

Libanon

HAINAN AIRLINES (2)

Čína

HEAVYLIFT CONGO

Kongo

INDICATOR

Maďarsko

ISD AVIA

Ukrajina

KRUNK AVIATION

Ukrajina

MALEV

Maďarsko

MIL HUNGARY

Maďarsko

MOLDAVIAN AIRLINES

Moldavská republika

PANNON AIR SERVICE

Maďarsko

SKY EUROPE HUNGARY

Maďarsko

SKYEXPRESS JSC

Ruská federácia

SKYJET AVIATION

Maďarsko

STARLINE KZ JSC

Kazachstan

TAM AIR JSC

Gruzínsko

TRAVEL SERVICE KFT.

Maďarsko

UB AIR PVT LTD.

USA

VALKYRIE AVTN

USA


MALTA

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

TRADEWINDS AIRLINES

USA

WEST AIR LUXEMBOURG

Luxembursko

AERO POWER LTD

Spojené kráľovstvo

AIR MALTA

Malta

AIR-TEC MAURITIUS

Maurícius

BAE SYSTEM OPS LTD

Spojené kráľovstvo

CSIM AIR

USA

FUGRO AIRBORNE

Austrália

HEAVYLIFT CARGO

Sierra Leone

IAP GROUP AUSTRALIA

Austrália

JETCRAFT AVIATION

Austrália

KHARKOV AIRCRAFT

Ukrajina

MEDAVIA MALTA

Malta

NAC

Juhoafrická republika

ORANGE AIRCRAFT LSNG

Holandsko

S TOGO

Togo

SOLENTA AVIATION

Juhoafrická republika


HOLANDSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

SRD AVIATION

Austrália

WASHINGTON TIMES AVT

USA

AEROVERTIGO 2

USA

ARMAVIA

Arménsko

ASPEN I LLC

USA

AVSOURCE GROUP

USA

BLUE AIRWAYS LLC

Arménsko

CHINA AIRLINES

Čína

CHINA SOUTHERN

Čína

CORENDON AIRLINES

Turecko

EASTMAN CHEMICAL

USA

ELAL

Izrael

ELAS PROFESSIONAL

Holandsko

EMERGO FINANCE

Kanada

EXACT HOLDING

Holandsko

FLORIDA WEST INTL AW

USA

FLY HAVA YOLLARY

Turecko

FOKKER HERITAGE

Holandsko

FOKKER SERVICES

Holandsko

GCB BEHEER

Holandsko

GLOBAL ACFT SERVICES

USA

GREAT WALL AIRLINES

Čína

HEEREMA VLIEGBEDRIJF

Holandsko

INTERNET JET

Holandsko

INTERSTATE AIRLINE

Holandsko

JADE CARGO INTL

Čína

JET SOURCE CHARTER

USA

JETAWAY

USA

JETSUPPORT

Holandsko

JLJ EQUIPMENT LEASIN

USA

JM FAMILY AVIATION

USA

KALITTA CHARTERS

USA

KEYCORP

USA

KLM

Holandsko

KOM ACTIVITY

Holandsko

LIBERTY GLOBAL EUROP

Holandsko

LUCHT RUIMTEV LABO

Holandsko

MARTINAIR

Holandsko

MASS HOLDING NV

Holandsko

MIL NETHERLANDS

Holandsko

NIPPON CARGO

Japonsko

NORTHWEST AIRLINES

USA

PATH

USA

PINKERTON

Švajčiarsko

POLAR AIR CARGO WW

USA

RED BARN FARMS

USA

RIJSSEN

Holandsko

ROONEY HOLDINGS INC

USA

RUYGROK

Holandsko

SCD AVIATION

Gabon

SHELL AIRCRAFT

Spojené kráľovstvo

SKYLINE AVIATION

Holandsko

SOC. DE CONSERVATION

Holandsko

SOUTHERN AIR

USA

TISMA

USA

TRANSAVIA AIRLINES

Holandsko


RAKÚSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

AAA — AIR ALPS AVTN

Rakúsko

AIR CHARTER LTD

Švajčiarsko

ASTRON AVIATION LTD

Švajčiarsko

AUSTRIAN AIRLINES

Rakúsko

BFS BUSINESS FLIGHT

Rakúsko

BOMBARDIER DOWNSVIEW

Kanada

BUNDESAMT F|R EICH

Rakúsko

CENTRE-AVIA AIRLINES

Ruská federácia

COLUMBA AIR LTD

Chorvátsko

FLICK, INGRID

Nemecko

FLIGHT MANAGMNT LLC

USA

FLY JET

Taliansko

GEORGETOWN MNGMNT

USA

GLOBAL JET AUSTRIA

Rakúsko

GLOCK GMBH

Rakúsko

INTER AVIA FLUGBETR.

Rakúsko

INTERJET AG

Švajčiarsko

INTERNATIONAL JET

Rakúsko

INTERSKY LUFTFAHRT

Rakúsko

JETALLIANCE

Rakúsko

KRONO AIR

Rakúsko

KRONOTRANS SPEDITION

Nemecko

M.A.P. EXECUTIVE

Rakúsko

MAGNA INTERNATIONAL

Kanada

MIL AUSTRIA

Rakúsko

NIKI LUFTFAHRT GMBH

Rakúsko

OCA INTERNATIONAL

Nemecko

PLANE FOLK LLC

USA

PORSCHE KONSTRUKTION

Rakúsko

PREMIERE FLIGHT

USA

RED STAR AIR AMBUL

Turecko

ROSTRUM AIRCRAFT LTD

Monako

SCHAFFER

Rakúsko

SCHAFFER GMBH

Švajčiarsko

SEMITOOL EUROPE

Spojené kráľovstvo

STRASSER GMBH

Rakúsko

STYRIAN AIRWAYS AG

Rakúsko

THE FLYING BULLS

Rakúsko

TUPACK

Rakúsko

TYROLEAN JET SERVICE

Rakúsko

UKRAINE INTL AIRLINE

Ukrajina

VISTAJET

Rakúsko

VOLGA AVIAEXPRESS

Ruská federácia


POĽSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

TUI NED. ARKEFLY

Holandsko

UIM AIRCRAFT

USA

WILMINGTON TRUST CY

USA

AIR ITALY POLSKA

Poľsko

AIR SERVICE SRPSKA

Bosna a Hercegovina

ALG TRANSP UK OFFICE

USA

ALPLA WERKE

Rakúsko

AMC AVIATION

Egypt

AWAS AVTN SRVC

USA

BUEGE C

Nemecko

CARD AERONAUTICS

USA

CARDINAL AVIATION AG

Švajčiarsko

DIRECT DISTRIBUTION

Francúzsko

EUROMEDITERRANEAN

Egypt

FAS FINOW-AIR-SERV

Nemecko

GENERAL AVIATION EP

Poľsko

GRONBACH

Nemecko

HANSEATIC AVIATION

Nemecko

LC ENGINEERING

Poľsko

LIBERTY POLAND

Poľsko

LOT

Poľsko

MARITIME OFFICE

Poľsko

MIL ALGERIA

Alžírsko

MIL FINLAND

Fínsko

MIL ISRAEL

Izrael

MIL NATO NAPMA

USA

MIL POLAND

Poľsko

MIL RUSSIA

Ruská federácia

MIL SPAIN NAVY

Španielsko

MIL SWITZERLAND

Švajčiarsko

MIL TURKEY

Turecko

MIL UKRAINE

Ukrajina

MIL USA

USA

NOWY PRZEWOZNIK

Poľsko

PLAZA CENTERS LTD.

Maďarsko

POLISH AIR NAVIG

Poľsko

PRIMA CHARTER POLAND

Poľsko

PRIMARIS AIRLINES

USA

PYRLANDIA BOOGIE SP.

Poľsko

PZL MIELEC

Poľsko

RAY AVIATION

Izrael

SALWATOR SPOLKA

Poľsko

SCHUETZ GMBH

Nemecko

UHENDATUD KAPITAL AS

Estónsko


PORTUGALSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

UKRAINIAN PILOT

Ukrajina

VTS CLIMA

Poľsko

WEISERT

Nemecko

AGROAR

Portugalsko

AIR BEAR

USA

AIR JETSUL

Portugalsko

AIR LUXOR GB LDA

Guinea-Bissau

AIR LUXOR STP

Svätý Tomáš a Princov ostrov

AIR SERVICES EP

Poľsko

AIR TRACTOR EUROPE

Španielsko

ALLIANCE JET TAXI

Brazília

ANGEL MARTINEZ RIDAO

Španielsko

ANGOLA AIR SERVICE

Angola

ANGOLA AIRLINES

Angola

ASSOCIATED AVTN

Spojené kráľovstvo

AVIALSA

Španielsko

AVIATECH LTD

USA

AVIATION SRVCS INTL

USA

BASLER TURBO

USA

BRA TRANSP AEREOS

Brazília

BRITISH ANTARCTIC

Spojené kráľovstvo

BROAD RIVER AVTN

USA

CANADIAN METRO AIRL

Kanada

CASBAH

Švajčiarsko

CHARTERTECH PARTNER

Juhoafrická republika

CIELOS DEL PERÚ SA

Peru

CLOS DE BERRY MGMT

USA

COMAIR SALES LTD

Juhoafrická republika

CONSORCIO UNIBANCO

Brazília

CONSTRUCTORA SAMBIL

Venezuela

CRYSTAL AIR AVTN

USA

DES R CARGO EXPRESS

Mauretánia

DISTRIBUIDORA PHARMA

Brazília

DODSON AVIATION

USA

DPMG

USA

DUTCH ANTILLES EXPR.

Aruba (Hol.), Holandské Antily

EAGLE MOUNTAIN INTL

USA

ELITE AIRCRAFT HOLDG

USA

EUROATLANTIC AIRWAYS

Portugalsko

FAITH LANDMARK

USA

FALCONCREST AVTN

USA

FAYARD ENTERPRISES

USA

FLIGHTEXEC

Kanada

FLUIRDADOS SA

Portugalsko

FLYING SQUIRREL

USA

GAMBIA INTL (2)

Gambia

GAVILAN

USA

GLOBAL EQUITIES

Juhoafrická republika

HELIBRAVO AVIACO

Portugalsko

HELIPORTUGAL

Portugalsko

HMY AIRWAYS INC

Kanada

IBIS PARTICIPACOES

Brazília

INTL PRIVATE JET

Švajčiarsko

JORDAN AVIATION

Jordánsko

KING AIR & TRAVELS

Nigéria

KNIGHTS ARILINES LTD

Nigéria

LADS

Austrália

LUZAIR SA

Portugalsko

MACAU LANDMARK MGMT

Macao (Čína)

MANACA TAXI AEREA

Brazília

MARINER MANAGEMENT 2

Barbados

MBF HEALTCARE MGMT

USA

MENTE

USA

MIL PORTUGAL

Portugalsko

MINISTRY TRANSPORT

Nigéria

MORGAN FLIGHT

USA

MOURITZEN FAMILY

Juhoafrická republika

NATURELINK

Juhoafrická republika

NETJETS TRANSPORTES

Portugalsko

OCEANAIR LINHAS AER

Brazília

ORIENT THAI AIRLINES

Thajsko

PARTNERSHIP

Juhoafrická republika

PAY S AIR SERVICE

Austrália

PEGASUS ELITE AVTN

USA

PILOT INTERNATIONAL

USA

PORTUGALIA

Portugalsko

R & R AIRCRAFT

USA

RB SPORTS INTL

Spojené arabské emiráty

RICH PRODUCTS

USA

SAL EXPRESS

Svätý Tomáš a Princov ostrov

SATA AZORES

Portugalsko

SATA INTERNATIONAL

Portugalsko

SONAIR ANGOLA

Angola

SOTAN

Brazília

SPECIALIZED AIRCRAFT

USA

SPECTREM AIR

Juhoafrická republika

STEPHENSON AIR SVCS

USA

STP

Svätý Tomáš a Princov ostrov

SUMMER SUN TRADING

Juhoafrická republika

TACV CABO VERDE

Kapverdské ostrovy

TAP PORTUGAL

Portugalsko

TINAIRLINES

Portugalsko

TOMBOUCTOU AVTN COMP

Mali

TRANS CAPITAL AIR

Kanada

TRUSH AIRCRAFT

USA

UAC AIR CHARTER

Nemecko

ULTIMATE ACFT SERVIC

USA

VINAIR AEROSERVICOS

Portugalsko

VITESSE AVIATION

Brazília

WEST CENTRAL AIR

Kanada

WHITE-AIRWAYS SA

Portugalsko


RUMUNSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

WILKES AND MCHUGH

USA

WINGS AVTN NIGERIA

Nigéria

WORLDWIDE FERRYING

Kanada

AIRCRAFT TRADERS

Belgicko

ARP 410 AIRLINES

Ukrajina

AVE. COM FZC

Spojené arabské emiráty

BLUE AIR TRANSPORT

Rumunsko

CARPATAIR

Rumunsko

DOLPHIN AIR

Spojené arabské emiráty

EMAIR

Turecko

FIRAT HAVACILIK

Turecko

JETRAN

USA

JETRAN AIR S.R.L.

Rumunsko

MIA

Libanon

PACTEC

USA

ROMANIAN CIVIL

Rumunsko

ROMAVIA ROMANIAN

Rumunsko

S CAMEROON

Kamerun

TAROM

Rumunsko


SLOVINSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

MIL SLOVAKIA

Slovensko

SEAGLE AIR

Slovensko

SKY EUROPE AIRLINES

Slovensko

SLOVAK AIRLINES

Slovensko

STEEL KOSICE

Slovensko

ADRIA AIRWAYS

Slovinsko

AURORA AIRLINES

Slovinsko

CITIC GA G. AVIATION

Čína

DAC-AVIATION

Kanada

MIL BULGARIA

Bulharsko

MIL ROMANIA

Rumunsko


SLOVENSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

TRAST AERO

Ruská federácia

UAS UNITED AVIATION

Spojené arabské emiráty

VICTORIA AVTN

Švajčiarsko

VISION AIRLINES

USA

AEROMIST KHARKIV

Ukrajina

AIR SLOVAKIA BWJ

Slovensko

CAA SLOVAK REPUBLIC

Slovensko

DUBNICA AIR LTD

Slovensko

EASTERN AIRWAYS (FD)

Svazijsko

GOVERNMENT SLOVAKIA

Slovensko

ILYICH IRON & STEEL

Ukrajina

JET AMERICA SALES

USA


FÍNSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

AEROSYNCRO (2)

Švédsko

AIR FINLAND

Fínsko

ALTICOR

USA

ATYRAU AUE JOLY

Kazachstan

BLUE1

Fínsko

CARLBAD ENTERPRISES

Ukrajina

CHIPOLA AVIATION

USA

COPTERLINE OY

Fínsko

FIN AVIATION ACADEMY

Fínsko

FINNAIR OY

Fínsko

FINNISH COMMUTER

Fínsko

HELSINKI UNIVERSITY

Fínsko

KAZAIR WEST

Kazachstan

LASKUVARJOKERHO RY

Fínsko

METROPOLITAN LIFE

USA

PICTON LTD

Bermudy (UK)

RIVER AVIATION

Fínsko

RIVER AVIATION OY

Fínsko

TUPOLEV OAO

Ruská federácia

VK AVIATION USA

USA


ŠVÉDSKO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

US EUROPE AFRICA TR

USA

VICTOR ECHO S.A.

Španielsko

VIM AIRLINES

Ruská federácia

VIRGIN BLUE

Austrália

VUELING AIRLINES

Španielsko

WACHOVIA FINANCIAL

USA

ZOREX S.A.

Španielsko

AIR EXPRESS SWEDEN

Švédsko

AIR NELSON (2)

Nový Zéland

AIRWING AS

Nórsko

ALLEGIANT AIR

USA

ATRAN-AVIATRANS

Ruská federácia

AVITRANS NORDIC AB

Švédsko

BENDERS AIR

Švédsko

BIRGMA SWEDEN AB

Švédsko

BLUE CHIP JET

Švédsko

CITY AIRLINE AB

Švédsko

DAFGARD

Švédsko

DC-YHDISTYS

Fínsko

DLS AIR

USA

EAST AIR KB

Švédsko

EFS EUROPEAN

Švédsko

EZNIS AIRWAYS

Mongolsko

FALCON AIR AB

Švédsko

FF INVETS AB

Švédsko

FLYGANDE VETERANER

Švédsko

FLYME SWEDEN

Švédsko

GLOBAL AVTN PARTNERS

Ruská federácia

GOLDEN AIR FLYG AB

Švédsko

GRAFAIR (S) 2

Švédsko

HASTENS SANGAR AB

Švédsko

INTERNAL MINISTRY UK

Ukrajina

JULA POSTORDER

Švédsko

KINNARPS

Švédsko

KUSTBEVAKNINGEN

Švédsko

LUNDS UNIVERSITET

Švédsko

MALMO AVIATION

Švédsko

MARINE R CORP

USA

MASTER TOP LINHAS

Brazília

MIL LATVIA

Lotyšsko

MIL SWEDEN

Švédsko

MIL/CIV SWEDEN

Švédsko

NORDIC AIRLINK HOLD

Švédsko

NORDIC AIRWAYS

Švédsko

NORDWAYS SWEDEN AB

Švédsko

NOVA AIRLINES

Švédsko

NYGREN U

Švédsko

OCCIDENTAL PETROLEUM

USA

PA-FLYG AB

Švédsko

SAAB AB

Švédsko

SAAB AEROTECH

Švédsko

SAS

Švédsko

SCANDINAVIAN MEDICOP

Švédsko

SEB FINANS AB

Švédsko

SKYDIVE AIRLINES AB

Švédsko

SKYWAYS EXPRESS AB

Švédsko

SNAS COURIERS

Bahrajn

TABY AIR MAINTENANCE

Švédsko

TANDORO

Švajčiarsko


SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Názov prevádzkovateľa

Štát prevádzkovateľa

TRANSMILE AIR SVCS 2

Malajzia

TRANSWEDE AIRWAYS

Švédsko

TUIFLY NORDIC AB

Švédsko

VARTIOLENTOLAIVUE

Fínsko

VASTGOTA

Švédsko

VIKING AIRLINES

Švédsko

VOLVO AERO

Švédsko

WEST AIR SWEDEN AB

Nórsko

247 JET LTD

Spojené kráľovstvo

328 SUPPORT SERVICES

Nemecko

3M COMPANY

USA

57 AVIATION SERVICES

USA

711 CODY INC

USA

994748 ONTARIO INC

Kanada

ABBOTT LABORATORIES

USA

ABCO AVIATION

USA

ACASS CANADA LTD

Kanada

ACE-INA FLIGHT OPS

USA

ACFT SARL

Luxembursko

ACT AIRLINES

Turecko

AD AVTN

Spojené kráľovstvo

ADL LEASING

USA

ADVENTAIR

USA

AEC INTERN. LTD

Švajčiarsko

AERGO BETA LEASING

Írsko

AERO MEXICO CONNECT

Mexiko

AERO TAXI AVTN 2

USA

AERODYNAMICS

Spojené kráľovstvo

AEROMAR AIRLINES

Mexiko

AEROMEDICAL EVAC

Saudská Arábia

AERONORTE

Portugalsko

AEROSERVICIOS EJE

Mexiko

AFRICAN AIR SOLUT

Juhoafrická republika

AGILE AVTN

USA

AIM AVTN

USA

AIR ALPHA JEDDAH

Saudská Arábia

AIR AMBULANCE SUPPRT

USA

AIR ATLANTA

Island

AIR ATLANTA EUROPE

Spojené kráľovstvo

AIR BLESSING

USA

AIR CANADA

Kanada

AIR CHTR EXPRESS 2

Spojené arabské emiráty

AIR CONTRACTORS

Spojené kráľovstvo

AIR GROUP (VAN NUYS)

USA

AIR HARRODS

Spojené kráľovstvo

AIR INDIA

India

AIR MACAU CO. LTD

Macao (Čína)

AIR MERCIA LTD

Spojené kráľovstvo

AIR NEW ZEALAND

Nový Zéland

AIR PARTNER

Spojené kráľovstvo

AIR ROUTING

USA

AIR RUTTER INTL

USA

AIR SAHARA

India

AIR SOUTH WEST LTD

Spojené kráľovstvo

AIR TRANSAT

Kanada

AIRBLUE LTD

Pakistan

AIRLIFT NORWAY

Nórsko

AIRSTAR GROUP

USA

AIRTIME CHARTERS

Spojené kráľovstvo

AIRTIME LLC

USA

AJW-AVIATION

Spojené kráľovstvo

AL RUSHAID AVIATION

USA

AL SALAM 319 LTD

Spojené arabské emiráty

ALBION AVTN LEASING

Spojené kráľovstvo

ALIA ROYAL JORDANIAN

Jordánsko

ALII AVIATION

USA

AMBER AIR UAB

Litva

AMBRION AVIATION

Spojené kráľovstvo

AMERICAN AIRLINES

USA

AMERICAN EXPRESS

USA

AMERICAN INT GROUP

USA

AMGEN

USA

ANDALEX RESOURCES

USA

ANDAMAN AVIATION

Spojené arabské emiráty

ANGLO OPERATIONS

Juhoafrická republika

ANHEUSER BUSCH

USA

ANSCHUTZ

USA

APEX AVIATION

USA

APRILIA HOLDINGS INC

Izrael

ARAMARK

USA

ARAMCO SAUDI ARABIA

USA

ARINC DIRECT

USA

ARKAS SHIPPING

Turecko

ASIA AVIATION LTD

India

ASTRAEUS LTD

Spojené kráľovstvo

ATLANTIC AIRLINES UK

Spojené kráľovstvo

ATLANTIC ARL-N176AF

Spojené kráľovstvo

ATLANTIC AVTN 2

USA

ATLANTIC BRIDGE AV 2

Spojené kráľovstvo

AURIGNY AIR

Spojené kráľovstvo

AVALON CAPITAL GROUP

USA

AVCARD

USA

AVENIR WORLDWIDE

Spojené arabské emiráty

AVIA CONSULT

Rakúsko

AVIAMAX

Nemecko

AVIONETA

USA

AVJET CORP

USA

AVN AIR

USA

AVTN SVCS MGMT

Spojené arabské emiráty

AVTRADE UK

Spojené kráľovstvo

AWAIR

Spojené kráľovstvo

AZERBAIJAN AIRLINES

Azerbajdžan

B & D AVIATION

USA

BA CITYFLYER LTD

Spojené kráľovstvo

BA CONNECT

Spojené kráľovstvo

BAE SYSTEMS HATFIELD

Spojené kráľovstvo

BAE SYSTEMS MARINE

Spojené kráľovstvo

BAE SYSTEMS OPS CAT

Spojené kráľovstvo

BAHRAIN AMIRI FLIGHT

Bahrajn

BAKEWELL INDUSTRIES

Spojené kráľovstvo

BAMFORD EXCAVATOR

Spojené kráľovstvo

BANGLADESH BIMAN

Bangladéš

BANLINE AVIATION

Spojené kráľovstvo

BARTLETT AND SONS

Spojené kráľovstvo

BASEOPS

USA

BASS ENTERPRISES

USA

BECHTEL

USA

BECTON DICKINSON

USA

BEEHAWK AVIATION

USA

BEL AIR

Spojené kráľovstvo

BERGEN AIR TRANSPORT

Nórsko

BEXAIR

Bahrajn

BHARAT FORGE

India

BLACK & DECKER

USA

BLUE CITY AVIATION

Spojené kráľovstvo

BOEING EXECUTIVE FLT

USA

BOMBARDIER CANADAIR

Kanada

BOMBARDIER DE HAVILL

Kanada

BOMBARDIER INC

Kanada

BOND OFFSHORE HELIS

Spojené kráľovstvo

BOOKAJET ACFT MNG

Spojené kráľovstvo

BOOKAJET OPS LTD

Spojené kráľovstvo

BOOTH CREEK MGMT

USA

BOULTBEE AVTN 2

Spojené kráľovstvo

BPG PROPERTIES

USA

BRAMPTONIA LTD

Spojené kráľovstvo

BRAVO AVIATION

Spojené kráľovstvo

BRECO INTL

Spojené kráľovstvo

BRIDGE AVIATION

Spojené kráľovstvo

BRIDGTOWN PLANT

Spojené kráľovstvo

BRISTOL AIR LTD

Saudská Arábia

BRISTOL MYERS SQUIBB

USA

BRITANNIA AIRWAYS

Spojené kráľovstvo

BRITISH AIRWAYS BA

Spojené kráľovstvo

BRITISH MEDITERR

Spojené kráľovstvo

BRITISH MIDLAND

Spojené kráľovstvo

BRITISH NORTH WEST

Spojené kráľovstvo

BROKERAGE & MANAGMT

USA

BROOM P AVTN SVCS

USA

BROOME WELLINGTON

Spojené kráľovstvo

BRUNSWICK

USA

BUCKHEAD

USA

BURLINGTON RESOURCES

USA

BZL

Švajčiarsko

C AND S AVIATION

USA

CAERNARFON AIRWORLD

Spojené kráľovstvo

CALIFORNIA JET SHARE

USA

CALSPAN

USA

CAMPBELL SOUP

USA

CAN PACIFIC RAILWAY

Kanada

CANADIAN GLOBAL AIR

Kanada

CAPE CLEAR CAPITAL

USA

CAPITAL AVIATION

Spojené kráľovstvo

CARDAL

USA

CARGILL

USA

CARIS AVIATION

USA

CARRE AVIATION LTD

Spojené kráľovstvo

CATERPILLAR

USA

CATHAY PACIFIC

Čína

CATHTON HOLDINGS LTD

Kanada

CB APPLICATIONS

USA

CBAIR

USA

CBAS (PVT) LTD

India

CELTIC TECH JET

Kanada

CENDANT

USA

CENTAERO AVIATION

Kanada

CESSNA CITATION OPS

USA

CESSNA PROPJET DP880

USA

CHAMARAC

USA

CHARTRIGHT AIR

Kanada

CHARTWELL AVIATION

USA

CHEVRONTEXACO

USA

CIGNA

USA

CIRRUS EHF

Island

CIT LEASING

USA

CITELYNX TRAVEL

Spojené kráľovstvo

CITIGROUP

USA

CITY STAR AIRLINES

Spojené kráľovstvo

CJ AIRWAYS

Spojené kráľovstvo

CLAESSENS INTL

Spojené kráľovstvo

CLAY LACY AVIATION

USA

CLEARWATER AVIATION

Spojené kráľovstvo

CLEARWATER FINE FOOD

Kanada

CLOUD AIR SERVICE

Spojené arabské emiráty

CLUB 328 LTD

Spojené kráľovstvo

COBHAM FLIGHT INSP.

Spojené kráľovstvo

COCA COLA ENTERPRISE

USA

COLLEEN

USA

COLT INTL

Kanada

COLT INTL HOUSTON

USA

COMCO

USA

COMLUX AVTN

Švajčiarsko

COMPANHIA VALE RIO

Brazília

COMPUTAPLANE

Spojené kráľovstvo

CONDOR AVTN

Spojené kráľovstvo

CONOCOPHILLIPS AVTN

USA

CONSOLIDATED CHARTER

USA

CONSOLIDATED PRESS 2

Austrália

CONSTELLATION AVTN

USA

CONTINENTAL AIRLINES

USA

COPART INC

USA

COSTA AZZOURA

Saudská Arábia

COSTCO WHOLESALE

USA

COUGAR HELICOPTERS

Kanada

COUNTRYWIDE HOME

USA

COVE PARTNERS

USA

CRAFT AIR SA

Luxembursko

CRANE COMPANY

USA

CRANFIELD INSTITUTE

Spojené kráľovstvo

CRESAIR INC

USA

CSC TRANSPORTATION

USA

CTC AVTN JET SVCS

Spojené kráľovstvo

CUMULUS INV. HOL. LTD

Spojené kráľovstvo

CW AVIATION HOLDINGS

Spojené kráľovstvo

DACION

USA

DAIDALOS AVIATION

Ukrajina

DAKOTA NORWAY

Nórsko

DANA EXECUTIVE JETS

Sýria

DARWIN AIRLINE

Švajčiarsko

DATEL DIRECT LTD

Spojené kráľovstvo

DELTA AIRELITE

USA

DESERT AIR CHTR INC

USA

DIRECT AIR EXECUTIVE

Spojené kráľovstvo

DITCO SA

Bermudy (UK)

DLF LTD

India

DONINGTON AVIATION

Spojené kráľovstvo

DOVE AIR

USA

DRAGONFLY AVTN SVCS

Spojené kráľovstvo

DTC LLC

USA

DUBAI AIR WING

Spojené arabské emiráty

DUBLIN AERO SERVICES

Írsko

DUKE OF WESTMINSTER

Spojené kráľovstvo

DUNAVANT ENTERPRISES

USA

DUNMORE HOMES

USA

DUNVIEW

Švajčiarsko

DX SERVICE COMPANY

USA

E*TRADE GROUP

USA

EAGLE AIRCRAFT

USA

EAS AEROSERVIZI (2)

Taliansko

EASSDA IRELAND LTD

Írsko

EASTERN AIRWAYS UK

Spojené kráľovstvo

EASTERN SKYJETS

Spojené arabské emiráty

EASY AVIATION

Spojené kráľovstvo

EASYJET AIRLINE

Spojené kráľovstvo

EBJ OPERATIONS LTD

Spojené kráľovstvo

EDREES MUSTAFA

Saudská Arábia

EDS USA

USA

EFB AVIATION

USA

EGYPTAIR

Egypt

EIE EAGLE

Spojené kráľovstvo

ELLIOTT AVIATION LTD

Spojené kráľovstvo

ELMET AVTN

USA

EL-SEIF ENGINEERING

Saudská Arábia

EMBRAER

Brazília

EMIRATES INTL

Spojené arabské emiráty

EMPIRE AVIATION

Spojené arabské emiráty

ENNA — ALGERIE

Alžírsko

EOS AIRLINES

USA

EPC HOLDINGS 644

USA

ERNIR

Island

ERRIGAL AVIATION LTD

Spojené kráľovstvo

ETIHAD AIRWAYS

Spojené arabské emiráty

EURO BUSINESS JETS

Spojené kráľovstvo

EURO-ASIA AIR

Kazachstan

EUROMANX AUSTRIA

Spojené kráľovstvo

EUROPEAN AVIAT CHART

Spojené kráľovstvo

EVA AIR

Taiwan (Čínska republika)

EVERGREEN HELICPTR 2

USA

EWA WEST

USA

EXCEL AIRWAYS LTD

Spojené kráľovstvo

EXCELAIRE USA

USA

EXCELLENT GLIDE

Kazachstan

EXEC JET MANAGEMENT

Spojené kráľovstvo

EXECUJET ASIA

Austrália

EXECUJET AUSTRALIA

Austrália

EXECUJET EUROPE GMBH

Nemecko

EXECUJET FLIGHT OPS

Juhoafrická republika

EXECUTIVE AVIAT SERV

Spojené kráľovstvo

EXECUTIVE FLITEWAYS

USA

EXECUTIVE JET BBJ

USA

EXECUTIVE JET GROUP

Spojené kráľovstvo

EXECUTIVE JET INC

USA

EXECUTIVE JET LONDON

Spojené kráľovstvo

EXECUTIVE JET MNGMT

USA

EXECUTIVE JETS LTD

Saudská Arábia

EXXON PENNSYLVANIA

USA

FAA

USA

FALCONAIR LTD

Juhoafrická republika

FAROE JET

Dánsko

FAS GMBH

Nemecko

FAYAIR (JERSEY)

Spojené kráľovstvo

FEGOTILA LTD

Bermudy (UK)

FERNCROFT

Spojené kráľovstvo

FERTITTA ENTERPRISES

USA

FIRST CHOICE AIRWAYS

Spojené kráľovstvo

FIRSTFLIGHT

USA

FJ900

USA

FJL LEASING

USA

FJR PRIVATE FLIGHT

Spojené arabské emiráty

FLEET INT AVTN & FIN

Spojené kráľovstvo

FLIGHT CONSULTANCY

Spojené kráľovstvo

FLIGHT MANAGEMENT

USA

FLIGHT OPTIONS

USA

FLIGHTLINE

Spojené kráľovstvo

FLIGHTWORKS

USA

FLYBE

Spojené kráľovstvo

FLYCORP AVIATION

Spojené kráľovstvo

FLYING LION

USA

FLYNN FINANCIAL

USA

FML AVIATION

Spojené kráľovstvo

FORD EUROPE LTD

Spojené kráľovstvo

FOREST AVIATION LTD

Spojené kráľovstvo

FORMULA ONE MNGMT

USA

FOUNTAIN AIR

Spojené kráľovstvo

FOUR STAR

USA

FRANKLIN TEMPLETON

USA

FRONTLINER

USA

FUTURA TRAVELS

India

G5 EXECUTIVE

Švajčiarsko

GALLAGHER ENTERPRISE

USA

GAMA AVIATION

Spojené kráľovstvo

GAMA AVIATION INC

USA

GANTT AVIATION

USA

GB AIRWAYS LTD

Spojené kráľovstvo

GE CORPORATE AIR TRP

USA

GEMINAIR LTD

Spojené kráľovstvo

GENERAL DYNAMICS

USA

GF AIR

USA

GHANA INTL AIRLINES

Ghana

GIFFORD D

USA

GLOBAL AVIATION (OR)

USA

GLOBAL EXEC AVTN

USA

GLOBAL JET CONCEPT

Luxembursko

GLOBAL SUPPLY SYSTEM

Spojené kráľovstvo

GLOBAL TRIP SUPPORT

USA

GLOBESPAN AIRWAYS

Spojené kráľovstvo

GODWIN PUMPS

USA

GOLDEN EUROPE JET

Nemecko

GRAHAM CAPITAL

USA

GRAINGER

USA

GRANARD LTD

Spojené kráľovstvo

GREEN FLAG AVIATION

Sudán

GREENDRAKE

USA

GREYSCAPE

Spojené kráľovstvo

GSC PARTNERS

USA

GSCP (NJ) INC

USA

GTC MANAGEMT BURBANK

USA

GTC MGMT NEW YORK

USA

GUARD SYSTEMS ASA

Nórsko

GUILD INVESTMENTS

USA

GULF AIR

Bahrajn

GULFSTREAM SAVANNAH

USA

HAMILTON COMPANIES

USA

HAMLIN AVIATION

Spojené kráľovstvo

HANGAR 8 LTD

Spojené kráľovstvo

HANGAR ACQUISITION

USA

HARBERT AVTN

USA

HARRAH'S OPERATING C

USA

HARRIS

USA

HARSCO

USA

HARTH TRADING EST

Saudská Arábia

HAUGHEY AIR LTD

Spojené kráľovstvo

HAVERFORD SUISSE

Švajčiarsko

HAWKER BEECHCRAFT

USA

HAWKER WEST

Kanada

HBC AVIATION

Spojené kráľovstvo

HCC SERVICE CO

USA

HD AIR LIMITED

Spojené kráľovstvo

HEINZ COMPANY

USA

HELITRANS

Nórsko

HELLO

Švajčiarsko

HENFIELD LODGE AVTN

Spojené kráľovstvo

HENNIG

Juhoafrická republika

HERITAGE JETS (FL)

USA

HESNES AIR

Nórsko

HILL AIR

USA

HOME DEPOT

USA

HONEYWELL ARIZONA

USA

HONEYWELL MORRISTOWN

USA

HONG KONG DRAGON AIR

Čína

HOZU-AVIA LTD

Kazachstan

HUGHES AIR CORP

Kanada

HUNDRED PERCENT AVTN

Spojené kráľovstvo

IBM

USA

ICEJET (2)

Island

ICELAND COAST GUARD

Island

ICELAND FROZEN FOODS

Spojené kráľovstvo

ICELANDAIR

Island

IDAHO ASSOCIATES

USA

IL LIONE ALATO ARL

Spojené kráľovstvo

IMAGE AIR CHARTER

Kanada

INDO PACIFIC AVTN

India

INDYCAR AVIATION

USA

INFINITY AVIATION

Spojené arabské emiráty

INFLITE ENGINEERING

Spojené kráľovstvo

INTERLEASE AVIATION

USA

INTERNATIONAL JET MG

USA

INTL JET CLUB

Spojené kráľovstvo

INTL JETCLUB LTD

Spojené kráľovstvo

INVESTAVIA

Kazachstan

ISCAR ISRAEL

Izrael

ISLAND AVTN USA

USA

ISM AVIATION

Spojené kráľovstvo

ISTITHMAR WORLD AVTN

Spojené arabské emiráty

ITCA C/O ACI PACIFIC

USA

ITT INDUSTRIES

USA

IVANHOE AVIATION 2

Singapur

J MAX AIR SERVICES

Spojené kráľovstvo

J S AIRLINES LTD

Spojené kráľovstvo

JANNAIRE LLP

Spojené kráľovstvo

JAPAN AIRLINES

Japonsko

JATO AVTN

Spojené kráľovstvo

JEDINAK R AND R

Kanada

JEPPESEN DATAPLAN 2

USA

JET AIRWAYS INDIA

India

JET ASIA LTD

Macao (Čína)

JET AVIATION H KONG

Čína

JET AVTN TETERBORO

USA

JET CHARTER (FLORIDA)

USA

JET FLIGHT CORP

USA

JET LINK

Izrael

JET OPTIONS LTD

Spojené kráľovstvo

JET2. COM

Spojené kráľovstvo

JETPORT

Kanada

JETSTEFF AVIATION

Spojené kráľovstvo

JETSTREAM EXEC

Spojené kráľovstvo

JETT8 A/L CARGO

Singapur

JOHN MASON ACFT SVCS

Spojené kráľovstvo

JOHNSON FRANKLIN

USA

JOHNSON SC AND SON

USA

JOHNSONS AIR LTD

Ghana

JOKLAFLUG

Island

JOLUK AVTN

USA

JP MORGAN CHASE CY

USA

KAISERAIR

USA

KANGRA AVIATION (FA)

Juhoafrická republika

KAY R

Spojené kráľovstvo

KENDRIS PRIVATE LTD

Švajčiarsko

KENN BOREK AIR (A)

Kanada

KENYA AIRWAYS

Keňa

KERR-MCGEE

USA

KERZNER INTL.

USA

KEY AIR

USA

KEYPOINT AVIATION

Spojené kráľovstvo

KIBRIS TURK HAVA YOL

Turecko

KING AIRLINES (2)

Nigéria

KLEIN TOOLS

USA

KMI MANAGEMENT

USA

KOHLER

USA

KRAFT

USA

KUWAIT AIRWAYS

Kuvajt

KUZU AIRLINES CARGO

Turecko

LANGLEY HOLDINGS

Spojené kráľovstvo

LARVOTTO LP

Spojené kráľovstvo

LAS VEGAS SANDS

USA

LEARJET

USA

LEDAIR CANADA

Kanada

LEGATUM AVIATION

Spojené kráľovstvo

LEVEL 3 COMMUNICATN

USA

LIBERTY AVTN COMPANY

Spojené kráľovstvo

LIBERTY MEDIA LLC

USA

LIBERTY MUTUAL

USA

LIBYAN ARAB AIRLINES

Líbya

LIGHTAIR

USA

LINK AVIATION

Spojené kráľovstvo

LOCKHEED MARTIN

USA

LOGANAIR

Spojené kráľovstvo

LONDON AIR SERVICES

Kanada

LONDON CORPORATE JET

Spojené kráľovstvo

LONDON EXEC AVIATION

Spojené kráľovstvo

LONGTAIL AVTN

Bermudy (UK)

LOWE'S COMPANIES

USA

LUKOIL-AVIA SWISS

Švajčiarsko

LWOOD AVIATION

USA

LYDD AIR LTD

Spojené kráľovstvo

M G TRANSPORT

USA

MAINE AVIATION 2

USA

MALAYSIAN AIRLINES

Malajzia

MANHATTAN JET CHTR

Spojené kráľovstvo

MANN AIR LTD

Spojené kráľovstvo

MARATHON OIL

USA

MARBYIA EXEC. FLIGHT

Saudská Arábia

MARKOSS AVIATION UK

Spojené kráľovstvo

MARSHALL CAMBRIDGE

Spojené kráľovstvo

MARTIN BAKER

Spojené kráľovstvo

MAS AIRWAYS LTD

Spojené kráľovstvo

MASCO

USA

MATTHEWS AVIATION

Spojené kráľovstvo

MATTHEWS JOHN

Spojené kráľovstvo

MAXJET AIRWAYS

USA

MAZAMA FINANCE

USA

MBI AVIATION

USA

MCAIR SERVICES

Spojené kráľovstvo

MCCAIN FOODS

Kanada

MCDONALD'S CORP

USA

MCI

USA

MCKINLEY CAPITAL

USA

MCLEAN HOMES

Spojené kráľovstvo

MEDIA CONSULTING

USA

MELLON BANK

USA

MERCK & CO

USA

MERHAV

Izrael

MERIDIAN AIR CHTR

USA

METRO JET USA

USA

METRO TAXI AEREO

Brazília

METROJET

Hongkong (Čína)

METROPIX (UK) LLP

Spojené kráľovstvo

MGI AVIATION

Spojené kráľovstvo

MGM MIRAGE

USA

MID ROC LEASING

Saudská Arábia

MIDAMERICA HOLDINGS

USA

MIDAMERICAN ENERGY

USA

MIDROC AVIATION

Saudská Arábia

MIDWEST AVIATION NE

USA

MIL UK RAF

Spojené kráľovstvo

MILBURN WORLD TRAVEL

Spojené kráľovstvo

MILLION AIR CHARTER

USA

MK AIRCARGO

Spojené kráľovstvo

MONARCH AIRLINES

Spojené kráľovstvo

MONSANTO

USA

MORGAN STANLEY MGMT

USA

MOTOROLA ILLINOIS

USA

MOUNTAIN AVTN LTD

Spojené kráľovstvo

MOUNTAIN G & H

Spojené kráľovstvo

MP AVIATION LLP

Spojené kráľovstvo

MSF AVIATION

Spojené kráľovstvo

MVOC

USA

MYSKY LLP

Spojené kráľovstvo

MYTRAVEL AIRWAYS LTD

Spojené kráľovstvo

N526EE

USA

NAC AVIATION

Spojené kráľovstvo

NASA

USA

NATIONAL AVIATION 2

Egypt

NATIONAL JETS

USA

NATIONWIDE AIRLINES

Juhoafrická republika

NATIONWIDE MUTUAL

USA

NATURAL ENVIRONMENT

Spojené kráľovstvo

NCC SERVICES

USA

NETJETS AVTN — USA

USA

NETJETS INTL — USA

USA

NEWJETCO EUROPE

Spojené kráľovstvo

NEWSFLIGHT NY

USA

NOCLAF LIMITED

Spojené kráľovstvo

NORTHEASTERN AVTN

USA

NORTHERN AVTN LTD

Spojené kráľovstvo

NORWEGIAN AIRSHUTTLE

Nórsko

NOVA CORPORATE SVCS

Spojené kráľovstvo

OAKMONT

USA

OCEAN SKY

Spojené kráľovstvo

OCEAN SKY AVIATION

Spojené kráľovstvo

OMAN ROYAL FLIGHT

Omán

ON TIME AVTN

USA

ONUR AIR

Turecko

OPEN ROAD AIRWAYS

USA

ORION AIR PTE

Singapur

P.M. AIR

Kanada

PACE AIRLINES

USA

PACIFIC COAST FORECS

USA

PACIFIC SKY

Kanada

PAKISTAN INTL AIRL

Pakistan

PALACE INTL

Spojené kráľovstvo

PALM TREE AVIATION

Švajčiarsko

PAN MARITIME LTD

Spojené kráľovstvo

PAN-GULF AVTN

Spojené kráľovstvo

PARKRIDGE AVIATION

Spojené kráľovstvo

PARKVIEW HOLDINGS

USA

PATTISON AIRWAYS

Kanada

PENDLEY AVIATION

Spojené kráľovstvo

PENSKE JET

USA

PEREGRINE AVIAT LTD

Írsko

PERSONAL AIRLINER

Spojené kráľovstvo

PETERSEN AVIATION

USA

PEZULA

Juhoafrická republika

PHARMAIR

USA

PHELPS DODGE CORP

USA

PHUKET AIRLINES

Thajsko

POLET

Ruská federácia

POOL AVIATION NW LTD

Spojené kráľovstvo

POTASH CORP (2)

Kanada

PPL AVIATION

USA

PRECISION AIR LTD

Saudská Arábia

PREMIAIR AVIATION

Spojené kráľovstvo

PRESCOTT SUPPORT

USA

PRESTBURY TWO

Spojené kráľovstvo

PRIESTER AVIATION

USA

PRIME AVIATION JSC

Kazachstan

PRIME JET

USA

PRIMERA AIR

Island

PRIVATE AIRCRAFT INT

Izrael

PRIVATE FLIGHT GROUP

USA

PROCTER & GAMBLE

USA

PROPINVEST ASSET MGM

Spojené kráľovstvo

PUNJ LLOYD

India

PWC AVIATION

Kuvajt

QANTAS AIRWAYS

Austrália

QATAR AIRWAYS

Katar

QUALCOMM

USA

QUINN AVIATION

Spojené kráľovstvo

RABBIT RUN

USA

RAINBOW AVTN ISRAEL

Izrael

RAK AIRWAYS

Spojené arabské emiráty

RAVELLO ENTERPRISES

USA

RAVENHEAT MANUFACTRG

Spojené kráľovstvo

RC AVIATION LLP

USA

REMO INVESTMENTS

Spojené kráľovstvo

RICHARDSON R.

Spojené kráľovstvo

RIVERBACK INVESTMENT

Gibraltár (UK)

RIVERSIDE AVTN

USA

RIZON JET

Bahrajn

RJR WINSTON SALEM

USA

ROCK AIR LTD

Saudská Arábia

ROSS INVESTMENTS

USA

ROWLEY M.

Spojené kráľovstvo

ROYAL BRUNEI

Brunej, Malajzia

ROYAL JET

Spojené arabské emiráty

RP AVIATION

USA

RVR AVIATION LLC

USA

S BOTSWANA

Botswana

S BRUNEI SULTAN

Brunej, Malajzia

S NIGER

Niger

S PRESIDENT SUDAN

Sudán

S TANZANIA

Tanzánijská republika

SAA

Juhoafrická republika

SAGE (UK)

Spojené kráľovstvo

SAMARITAN PURSE ARC

USA

SAXONAIR CHARTER LTD

Spojené kráľovstvo

SBC (AIR ROUTING)

USA

SBD BRETONNE DEVELOP

Francúzsko

SCANDI AIRLEASING

Švédsko

SCHERING PLOUGH CORP

USA

SCI MANAGEMENT CORP

USA

SCOTAIRWAYS

Spojené kráľovstvo

SCOTTISH & NEWCASTLE

Spojené kráľovstvo

SCOTTS MIRACLE-GRO

USA

SELECT PLANT HIRE

Spojené kráľovstvo

SERCO LTD

Spojené kráľovstvo

SET AIR

Turecko

SEXTANT HOLDINGS

USA

SHAHEEN AIR INTL 2

Pakistan

SHAMROCK AVTN NJ

USA

SHARJAH RULERS FLT

Spojené arabské emiráty

SHERIDAN AVTN

USA

SHUKRA

Spojené kráľovstvo

SILVERJET AVIATION

Spojené kráľovstvo

SINGAPORE AIRLINES

Singapur

SIT-SET AG

Švajčiarsko

SKY AVIATION

Saudská Arábia

SKY BEYOND HOLDINGS

Singapur

SKY WINGS AIRLINES

Grécko

SKYBLUE AVIATION

Spojené kráľovstvo

SKYHOPPER

Spojené kráľovstvo

SKYSERVICE BUSINESS

Kanada

SKYSTEAD

Spojené arabské emiráty

SKYWAY RUSSIA

Ruská federácia

SLEEPWELL AVTN

Spojené kráľovstvo

SMC AVIATION

Cyprus

SONY AVIATION

USA

SOVEREIGN AIR LTD

Spojené kráľovstvo

SPACE EXPLORATION

USA

SPC AVIATION LTD

Spojené kráľovstvo

SPECSAVERS AVTN

Spojené kráľovstvo

SPICEJET

India

S'PORTER MANAGEMENT

Spojené kráľovstvo

SPRING AIR

Spojené kráľovstvo

SPRING AIRLINES

Čína

SRILANKAN AIRLINES

Srí Lanka

ST AVIATION

USA

ST MERRYN AIR

Spojené kráľovstvo

STA (2006) LLP

Spojené kráľovstvo

STADIUM CITY LTD

Spojené kráľovstvo

STANDARD & POORS

USA

STAR AVIATION SRVCS

Spojené arabské emiráty

STERLING HELICOPTERS

Spojené kráľovstvo

STERNA AVIATION

Spojené kráľovstvo

STEVENS EXPRESS

USA

STIRLING AVTN

Spojené kráľovstvo

STRONG AVIATION

Kuvajt

STULLER SETTINGS

USA

SUBPRICE

Spojené kráľovstvo

SUMMIT AVTN USA 2

USA

SUN AIR JETS LLC

USA

SUN TV NETWORK

India

SUNBIRD AVIATION

USA

SUNCOR ENERGY

Kanada

SUNRISE TRADING

Jemen

SUNTRUST LEASING

USA

SUNWEST AVIATION

Kanada

SUNWING AIRLINES

Kanada

SUREWINGS

Spojené kráľovstvo

SUZUKI DEL CARIBE

Portoriko (USA)

SW BUSINESS AV.

Azerbajdžan

SWAGELOK

USA

SWIFT AIR USA

USA

SWIFT INTL AIRWAYS

Spojené kráľovstvo

SWISS

Švajčiarsko

SYMPHONY MILLENIUM

Švajčiarsko

SYRIAN ARAB AIRLINES

Sýria

TAG AVIATION KSFO

Švajčiarsko

TAG AVIATION SUISSE

Švajčiarsko

TAG AVIATION UK LTD

Spojené kráľovstvo

TAG AVTN SFO

USA

TAG AVTN WHITE PL NY

USA

TAGGART AVIATION LTD

Spojené kráľovstvo

TAK SERVICES LTD.

Jordánsko

TALON AIR

USA

TANGO MIKE

Spojené kráľovstvo

TARRANT ADVISORS

USA

TATESA

Mexiko

TAUBMAN

USA

T-BIRD AVTN

USA

TEXAS AVTN SALES & LSN

USA

TEXTRON

USA

THE PUFFIN CLUB LTD

Spojené kráľovstvo

THOMAS COOK AIRLINES

Spojené kráľovstvo

THOMSONFLY

Spojené kráľovstvo

THUNDER AIR UK LTD

Spojené kráľovstvo

TITAN AIRWAYS

Spojené kráľovstvo

TOBRUK AIR

Líbya

TOWER HOUSE CONSULTS

Spojené kráľovstvo

TPG AVIATION

Juhoafrická republika

TRANS CAN PIPELINES

Kanada

TRANS EXEC AIR SERV

USA

TRANSMERIDIAN AVTN

USA

TRAVELLERS INDEMNITY

USA

TRIAIR BERMUDA

Spojené kráľovstvo

TRIDENT TURBOPROP

Spojené kráľovstvo

TRUSTAIR LTD

Spojené kráľovstvo

TUDOR INVESTMENTS

USA

TURKMENISTAN

Turkménsko

TW AIR

Bermudy (UK)

TWINJET AIRCRAFT

Spojené kráľovstvo

TWINWOOD TRANSPORT

Švajčiarsko

UAE ROYAL FLIGHT

Spojené arabské emiráty

UGANDA EXEC FLIGHT

Uganda

UNIFORM YANKEE

Kanada

UNITED AIRLINES

USA

UNITED COMPANY THE

USA

UNITED CONSTRUCTION

Turecko

UNIVERSAL WEATHER

USA

UZBEKISTAN AIRWAYS

Uzbekistan

VALERO ENERGY

USA

VAN AIR EUROPE A.S.

Česká republika

VANGUARD

Spojené kráľovstvo

VIRGIN ATLANTIC

Spojené kráľovstvo

VIRGIN NIGERIA AWYS

Nigéria

VMD AVIATION

USA

WA DEVELOPMENTS

Spojené kráľovstvo

WAL-MART STORES

USA

WARNER ROAD AVTN

USA

WELDBEND

USA

WESTAIR FLYING

Spojené kráľovstvo

WESTFIELD AVIATION

Austrália

WESTSHORE AVTN MGMT

USA

WHISKEY ROMEO OWNER

USA

WHITE CLOUD

USA

WHITE ROSE AVTN

USA

WHITEWIND

USA

WILDERNESS POINT ASS

USA

WING AVTN USA

USA

WINNEPEG C/O REYES

USA

WODDGATE EXEC AIR

Spojené kráľovstvo

WOOD J M

Spojené kráľovstvo

WORLD IS YOURS

Spojené kráľovstvo

XAMEX INVESTMENTS

USA

XJET USA

USA

XOJET

USA

XRS HOLDINGS

USA

ZENO AIR

USA

ZOOM AIRLINES

Kanada

ZOOM AIRLINES LTD

Spojené kráľovstvo