19.1.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 14/10


Povolenie štátnej pomoci v rámci ustanovení článkov 87 a 88 Zmluvy o ES

Prípady, ku ktorým nemá Komisia námietky

(Text s významom pre EHP)

(2008/C 14/03)

Dátum prijatia rozhodnutia

23. 10. 2007

Číslo pomoci

N 522/06

Členský štát

Francúzsko

Región

Départements d'outre-mer (DOM)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Loi de programme pour l'outre-mer

Právny základ

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Zníženie daňového základu

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 360 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Direction générale des impôts

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

23. 10. 2007

Číslo pomoci

N 524/06

Členský štát

Francúzsko

Región

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Názov (a/alebo názov príjemcu)

TVA non perçue récupérable

Právny základ

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Zníženie daňovej sadzby

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 200 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Direction générale des impôts

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

23. 10. 2007

Číslo pomoci

N 529/06

Členský štát

Francúzsko

Región

Départements d'outre-mer (DOM)

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Octroi de mer

Právny základ

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Zníženie daňovej sadzby

Rozpočet

Ročné plánované výdavky: 165 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

Do 31. 12. 2013

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Direction générale des douanes et des droits indirects

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

28. 11. 2007

Číslo pomoci

N 385/07

Členský štát

Nemecko

Región

Freistaat Sachsen

Názov (a/alebo názov príjemcu)

ARISE Technologies Corporation

Právny základ

35. GA-Rahmenplan

Druh opatrenia

Individuálna pomoc

Účel

Regionálny rozvoj

Forma pomoci

Priama dotácia

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci: 7 440 000 mil. EUR

Intenzita

15 %

Trvanie

1. 11. 2006-31. 10. 2009

Sektory hospodárstva

Elektrické a optické zariadenia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9,

D-01069 Dresden

Finanzamt Bischofswerda

Kirchstraße 25

D-01877 Bischofswerda

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Dátum prijatia rozhodnutia

30. 11. 2007

Číslo pomoci

N 496/07

Členský štát

Taliansko

Región

Lombardia

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Fondo NEXT

Právny základ

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Rizikový kapitál

Forma pomoci

Poskytnutie rizikového kapitálu

Rozpočet

Celková výška plánovanej pomoci: 12,23 mil. EUR

Intenzita

Trvanie

20. 8. 2007-10. 10. 2016

Sektory hospodárstva

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Regione Lombardia

Ďalšie informácie

Rozhodnutie v autentickom jazykovom znení, z ktorého boli odstránené všetky informácie, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, je uverejnené na stránke:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/