20.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 271/7


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1915

z 19. októbra 2017,

ktorým sa zakazuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 6,

keďže:

(1)

Účelom nariadenia (ES) č. 338/97 je ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín a zaručenie ich ochrany reguláciou obchodu s druhmi živočíchov a rastlín uvedenými v prílohách k danému nariadeniu. Medzi druhy uvedené v prílohách patria druhy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (2) (ďalej len „dohovor“), ktorý bol podpísaný v roku 1973, ako aj druhy, ktorých stav ochrany si vyžaduje, aby bol obchod s nimi smerom z Únie, do Únie a v rámci Únie regulovaný alebo sledovaný.

(2)

V článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 338/97 sa stanovuje, že Komisia môže stanoviť obmedzenia dovozu exemplárov určitých druhov do Únie v súlade s podmienkami stanovenými v písmenách a) až d) uvedeného článku.

(3)

Na základe najnovších informácií dospela Vedecká preskúmavacia skupina zriadená podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 338/97 k názoru, že stav ochrany určitých druhov uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97 by bol vážne ohrozený, ak nedôjde k zákazu ich dovozu do Únie z určitých krajín pôvodu. Preto by sa mal zakázať dovoz exemplárov týchto druhov do Únie:

 

Macaca fascicularis z Laosu,

 

Kinyongia fischeriKinyongia tavetana z Tanzánie,

 

Trioceros quadricornis z Kamerunu,

 

Hippocampus algiricus z Guiney a zo Senegalu,

 

Ornithoptera priamus zo Šalamúnových ostrovov (voľne žijúce exempláre a exempláre chované vo farmových zariadeniach),

 

Pandinus imperator (exempláre chované vo farmových zariadeniach) z Ghany,

 

Phelsuma borai, Phelsuma gouldi, Phelsuma hoeschiPhelsuma ravenala z Madagaskaru.

(4)

Vedecká preskúmavacia skupina takisto dospela k záveru, že na základe najnovších dostupných informácií už nie je potrebný zákaz dovozu určitých druhov uvedených v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97 do Únie, a to pokiaľ ide o exempláre tohto druhu:

Falco cherrug z Bahrajnu.

(5)

Vedecká preskúmavacia skupina takisto dospela k záveru, že na základe najnovších dostupných informácií už nie je potrebný zákaz dovozu určitých druhov uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97 do Únie, a to pokiaľ ide o exempláre týchto druhov:

 

Saiga borealis, Cypripedium macranthos, Orchis coriophora, Orchis pallensOrchis ustulata z Ruska,

 

Hexaprotodon liberiensis, Cercopithecus pogonias, Cercopithecus preussi, Lophocebus albigena, Euoticus pallidusArctocebus calabarensis z Nigérie,

 

Profelis aurata, Cercopithecus mona, Cercopithecus petaurista, Perodicticus pottoChamaeleo gracilis [voľne žijúce exempláre a exempláre chované vo farmových zariadeniach (s dĺžkou tela od predného okraja hlavy po kloaku väčšou ako 8 cm)] z Toga,

 

Hydrictis maculicollis z Tanzánie,

 

Zaglossus bartoni z Indonézie a Papuy-Novej Guiney,

 

Zaglossus bruijni z Indonézie,

 

Alouatta guariba z Argentíny, Bolívie a Brazílie,

 

Ateles belzebuth z Brazílie, Kolumbie, Ekvádora, Peru a Venezuely,

 

Ateles fusciceps z Kolumbie, Ekvádora a Panamy,

 

Ateles geoffroyi z Belize, Kolumbie, Kostariky, zo Salvádora, z Guatemaly, Hondurasu, Mexika a Panamy,

 

Ateles hybridus, Lagothrix lugensPodocnemis lewyana z Kolumbie a Venezuely,

 

Lagothrix lagotricha z Brazílie, Kolumbie, Ekvádora a Peru,

 

Lagothrix poeppigii z Brazílie, Ekvádora a Peru,

 

Cercopithecus erythrogaster z Beninu a Nigérie,

 

Cercopithecus erythrotis z Kamerunu, Rovníkovej Guiney a Nigérie,

 

Cercopithecus hamlyni z Konžskej demokratickej republiky, Rwandy a Ugandy,

 

Colobus vellerosus z Nigérie a Toga,

 

Macaca cyclopis z Japonska a Taiwanu (POC),

 

Piliocolobus badius z Pobrežia Slonoviny, Gambie, Ghany, Guiney-Bissau, Libérie, zo Senegalu a Sierry Leone,

 

Galago matschieiBalearica regulorum z Rwandy,

 

Pithecia pitheciaPaleosuchus trigonatus z Guyany,

 

Gyps bengalensis z Bangladéša, Bhutánu, Brunejsko-darussalamského štátu, Kambodže, Číny, Iránu, Laosu, Malajzie, Mjanmarska, Nepálu, Pakistanu, Ruska, Thajska a Vietnamu,

 

Gyps indicus z Pakistanu,

 

Gyps tenuirostris z Bangladéša, Kambodže, Laosu, Malajzie, Mjanmarska, Nepálu, Thajska a Vietnamu,

 

Leucopternis lacernulatusAratinga auricapillus z Brazílie,

 

Bugeranus carunculatus z Južnej Afriky,

 

Charmosyna diadema, Hippopus hippopus, Tridacna maximaTridacna squamosa z Novej Kaledónie,

 

Agapornis nigrigenis z Botswany, Namíbie, Zambie a Zimbabwe,

 

Hapalopsittaca amazonina z Kolumbie, Ekvádora a Venezuely,

 

Hapalopsittaca pyrrhops z Ekvádora a Peru,

 

Leptosittaca branickii z Kolumbie, Ekvádora a Peru,

 

Poicephalus gulielmi z Pobrežia Slonoviny,

 

Poicephalus robustus z Nigérie a Ugandy,

 

Psittrichas fulgidus z Indonézie a Papuy-Novej Guiney,

 

Uromastyx disparOphrys pallida z Alžírska,

 

Calumma ambreense, Calumma capuroni, Calumma cucullatum, Calumma furcifer, Calumma guibei, Calumma hilleniusi, Calumma linota, Calumma peyrierasi, Calumma tarzan, Calumma tsaratananense, Calumma vatosoa, Furcifer angeli, Furcifer balteatus, Furcifer belalandaensis, Furcifer monoceras, Furcifer nicosiai, Furcifer tuzetae, Phelsuma abbotti, Phelsuma antanosy, Phelsuma barbouri, Phelsuma berghofi, Phelsuma flavigularis, Phelsuma guttata, Phelsuma hielscheri, Phelsuma klemmeri, Phelsuma malamakibo, Phelsuma masohoala, Phelsuma modesta, Phelsuma mutabilis, Phelsuma pronki, Phelsuma pusilla, Phelsuma seippi, Phelsuma serraticauda, Uroplatus ebenaui, Uroplatus fimbriatus, Uroplatus guentheri, Uroplatus henkeli, Uroplatus lineatus, Uroplatus malama, Uroplatus phantasticus, Uroplatus pietschmanni, Uroplatus sameiti, Uroplatus sikorae, Mantella bernhardi, Mantella expectataMantella milotympanum z Madagaskaru,

 

Trioceros eisentrauti z Kamerunu,

 

Phelsuma comorensis, Phelsuma laticaudaPhelsuma v-nigra z Komor,

 

Phelsuma dubia z Komor a Madagaskaru,

 

Boa constrictor z Hondurasu,

 

Python natalensis (exempláre chované vo farmových zariadeniach) a Stigmochelys pardalis z Mozambiku,

 

Python reticulatus z Malajzie (polostrova),

 

Python sebae z Mauritánie,

 

Batagur borneoensis z Brunejsko-darussalamského štátu, Indonézie, Malajzie a Thajska,

 

Gopherus agassizii zo Spojených štátov amerických,

 

Gopherus berlandieri z Mexika a zo Spojených štátov amerických,

 

Tridacna derasa z Novej Kaledónie a Filipín,

 

Galanthus nivalis z Bosny a Hercegoviny, zo Švajčiarska a z Ukrajiny,

 

Anacamptis pyramidalis, Barlia robertiana, Dactylorhiza romana, Ophrys holoserica, Ophrys tenthredinifera, Ophrys umbilicata, Orchis italica, Orchis morio, Orchis punctulata, Orchis purpurea, Orchis tridentata, Serapias cordigera, Serapias parviflora, Serapias vomeracea, Cyclamen intaminatum, Cyclamen mirabile, Cyclamen pseudibericumCyclamen trochopteranthum z Turecka,

 

Cypripedium japonicum z Japonska a zo Severnej Kórey,

 

Cypripedium margaritaceum z Číny,

 

Euphorbia guillauminiana, Pachypodium inopinatum, Pachypodium rosulatumPachypodium sofiense z Madagaskaru,

 

Orchis mascula (voľne žijúce exempláre a exempláre chované vo farmových zariadeniach) z Albánska,

 

Orchis simia z Bosny a Hercegoviny, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko a Turecka.

(6)

Druhy Chitra chitra, Manis temminckii, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacusPsittacus erithacus timneh sa nedávno zahrnuli do prílohy I k dohovoru, ako aj do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 338/97. Zákaz dovozu exemplárov týchto druhov predtým uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97 do Únie sa už preto nevyžaduje.

 

Chitra chitra z Malajzie,

 

Manis temminckii z Konžskej demokratickej republiky,

 

Manis tricuspis z Guiney,

 

Macaca sylvanus z Alžírska a Maroka,

 

Psittacus erithacus z Beninu, Rovníkovej Guiney, Libérie a Nigérie,

 

Psittacus erithacus timneh z Guiney a Guiney-Bissau.

(7)

Druhy Trachemys scripta elegans, Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensisLithobates catesbeianus sa vypustili z prílohy B k nariadeniu (ES) č. 338/97. Zákaz dovozu exemplárov týchto druhov predtým uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97 do Únie sa už preto nevyžaduje.

Trachemys scripta elegans, Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensisLithobates catesbeianus zo všetkých krajín pôvodu.

(8)

Všetky krajiny pôvodu druhov, ktoré podliehajú novým obmedzeniam dovozu do Únie, boli požiadané o vyjadrenie bilaterálne alebo prostredníctvom multilaterálnych postupov v rámci dohovoru.

(9)

Na 17. zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru sa prijali nové odkazy na nomenklatúru týkajúcu sa živočíchov (podrobnejšie členenie/združovanie/premenovanie taxónov), ktoré by sa mali náležite zohľadniť v právnych predpisoch Únie. Tieto zmeny sa týkajú druhov Poicephalus robustus/fuscicollis, Calumma linota/linotum, Cordylus/Smaug mossambicus, Cuora bourreti/galbinifrons/picturata, Geochelone/Centrochelys sulcata, Kinixys belliana/nogueyi/zombensis, Pandinus imperator/roesli, Tridacna maxima/noae, Trioceros quadricornis/eisentrauti, ako aj názvu triedy Actinopteri.

(10)

Zoznam druhov, ktorých dovoz do Únie sa zakazuje, by sa mal preto aktualizovať a vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/736 (3) by sa z dôvodu prehľadnosti malo nahradiť.

(11)

Vedecká preskúmavacia skupina bola požiadaná o vyjadrenie k tomuto nariadeniu.

(12)

Žiadosti o povolenia na dovoz v prípade exemplárov druhov, ktorých je dovoz obmedzený podľa článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 338/97, budú členské štáty spracúvať v súlade s článkom 71 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 (4).

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami zriadeného podľa článku 18 nariadenia (ES) č. 338/97,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zakazuje sa do Únie dovážať exempláre druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín uvedených v prílohe k tomuto nariadeniu z krajín pôvodu uvedených v danej prílohe.

Článok 2

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/736 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené vykonávacie nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES-Convention-EN.pdf

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/736 zo 7. mája 2015, ktorým sa zakazuje dovoz exemplárov určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín do Únie (Ú. v. EÚ L 117, 8.5.2015, s. 25).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).


PRÍLOHA

I.   Exempláre druhov uvedených v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 338/97, ktorých dovoz do Únie je zakázaný

Druh

Pôvod(-y)

Exemplár(-e)

Krajiny pôvodu

Právny základ v článku 4 ods. 6 písm.:

ŽIVOČÍCHY

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

voľne žijúce

poľovnícke trofeje

Uzbekistan

a)

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

voľne žijúce

poľovnícke trofeje

Bielorusko, Mongolsko, Tadžikistan, Turecko

a)

Ursidae

Ursus arctos

voľne žijúce

poľovnícke trofeje

Kanada (Britská Kolumbia), Kazachstan

a)

Ursus thibetanus

voľne žijúce

poľovnícke trofeje

Rusko

a)

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Loxodonta africana

voľne žijúce

poľovnícke trofeje

Kamerun

a)

II.   Exempláre druhov uvedených v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 338/97, ktorých dovoz do Únie je zakázaný

Druh

Pôvod(-y)

Exemplár(-e)

Krajiny pôvodu

Právny základ v článku 4 ods. 6 písm.:

ŽIVOČÍCHY

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bochariensis

voľne žijúce

všetky

Uzbekistan

b)

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

voľne žijúce

všetky

Uzbekistan

b)

Hippopotamidae

Hippopotamus amphibius

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Moschidae

Moschus moschiferus

voľne žijúce

všetky

Rusko

b)

CARNIVORA

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Felidae

Panthera leo

voľne žijúce

všetky

Etiópia

b)

Profelis aurata

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Odobenidae

Odobenus rosmarus

voľne žijúce

všetky

Grónsko

b)

PRIMATES

Cercopithecidae

Cercopithecus dryas

voľne žijúce

všetky

Konžská demokratická republika

b)

Macaca fascicularis

voľne žijúce

všetky

Laos

b)

Piliocolobus badius (synonymum Colobus badius)

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Pitheciidae

Chiropotes chiropotes

voľne žijúce

všetky

Guyana

b)

AVES

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter erythropus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Accipiter melanoleucus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Accipiter ovampensis

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Aquila rapax

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Aviceda cuculoides

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Gyps africanus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Gyps bengalensis

voľne žijúce

všetky

Afganistan, India

b)

Gyps indicus

voľne žijúce

všetky

Afganistan, India

b)

Gyps rueppellii

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Gyps tenuirostris

voľne žijúce

všetky

India

b)

Hieraaetus ayresii

voľne žijúce

všetky

Kamerun, Guinea, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

voľne žijúce

všetky

Guinea, Togo

b)

Lophaetus occipitalis

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Macheiramphus alcinus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Polemaetus bellicosus

voľne žijúce

všetky

Kamerun, Guinea, Tanzánia, Togo

b)

Spizaetus africanus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Stephanoaetus coronatus

voľne žijúce

všetky

Pobrežie Slonoviny, Guinea, Tanzánia, Togo

b)

Terathopius ecaudatus

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Torgos tracheliotus

voľne žijúce

všetky

Kamerun, Sudán, Tanzánia

b)

Trigonoceps occipitalis

voľne žijúce

všetky

Pobrežie Slonoviny, Guinea

b)

Urotriorchis macrourus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Falconidae

Falco chicquera

voľne žijúce

všetky

Guinea, Togo

b)

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

voľne žijúce

všetky

Kamerun, Guinea, Tanzánia, Togo

b)

GRUIFORMES

Gruidae

Balearica pavonina

voľne žijúce

všetky

Guinea, Mali, Južný Sudán, Sudán

b)

Balearica regulorum

voľne žijúce

všetky

Botswana, Burundi, Konžská demokratická republika, Keňa, Južná Afrika, Tanzánia, Zambia, Zimbabwe

b)

Bugeranus carunculatus

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Agapornis fischeri

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Agapornis pullarius

voľne žijúce

všetky

Konžská demokratická republika, Pobrežie Slonoviny, Guinea, Mali, Togo

b)

Coracopsis vasa

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Deroptyus accipitrinus

voľne žijúce

všetky

Surinam

b)

Poicephalus fuscicollis

voľne žijúce

všetky

Pobrežie Slonoviny, Konžská demokratická republika, Guinea, Mali, Togo

b)

Poicephalus gulielmi

voľne žijúce

všetky

Kamerun, Kongo, Guinea

b)

Pyrrhura caeruleiceps

voľne žijúce

všetky

Kolumbia

b)

Pyrrhura pfrimeri

voľne žijúce

všetky

Brazília

b)

Pyrrhura subandina

voľne žijúce

všetky

Kolumbia

b)

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Bubo lacteus

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Bubo poensis

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Glaucidium capense

voľne žijúce

všetky

Rwanda

b)

Glaucidium perlatum

voľne žijúce

všetky

Kamerun, Guinea

b)

Ptilopsis leucotis

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

Scotopelia bouvieri

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Scotopelia peli

voľne žijúce

všetky

Guinea

b)

REPTILIA

SAURIA

Agamidae

Uromastyx dispar

voľne žijúce

všetky

Mali, Sudán

b)

Uromastyx geyri

voľne žijúce

všetky

Mali, Niger

b)

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Chamaeleo africanus

voľne žijúce

všetky

Niger

b)

Chamaeleo gracilis

voľne žijúce

všetky

Benin, Ghana

b)

z farmových chovov

všetky

Benin

b)

Chamaeleo senegalensis

voľne žijúce

všetky

Benin, Ghana, Togo

b)

z farmových chovov

dĺžka tela od predného okraja hlavy po kloaku väčšia ako 6 cm

Benin, Togo

b)

Furcifer labordi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Kinyongia fischeri

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Kinyongia tavetana

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Trioceros camerunensis

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Trioceros deremensis

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Trioceros feae

voľne žijúce

všetky

Rovníková Guinea

b)

Trioceros fuelleborni

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Trioceros montium

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Trioceros perreti

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Trioceros quadricornis

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Trioceros serratus

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Trioceros werneri

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Trioceros wiedersheimi

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Cordylidae

Cordylus rhodesianus

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Cordylus tropidosternum

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Cordylus vittifer

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Smaug mossambicus

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Gekkonidae

Phelsuma borai

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma breviceps

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma gouldi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma hoeschi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma ravenalla

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Phelsuma standingi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Scincidae

Corucia zebrata

voľne žijúce

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

Varanidae

Varanus albigularis

voľne žijúce

všetky

Tanzánia

b)

Varanus beccarii

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Varanus dumerilii

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Varanus exanthematicus

voľne žijúce

všetky

Benin, Togo

b)

z farmových chovov

s celkovou dĺžkou tela väčšou ako 35 cm

Benin, Togo

b)

Varanus jobiensis (synonymum V. karlschmidti)

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Varanus niloticus

voľne žijúce

všetky

Benin, Togo

b)

z farmových chovov

s celkovou dĺžkou tela väčšou ako 35 cm

Benin

b)

z farmových chovov

všetky

Togo

b)

Varanus ornatus

voľne žijúce

všetky

Togo

b)

z farmových chovov

všetky

Togo

b)

Varanus salvadorii

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Varanus spinulosus

voľne žijúce

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

SERPENTES

Boidae

Calabaria reinhardtii

voľne žijúce

všetky

Togo

b)

z farmových chovov

všetky

Benin, Togo

b)

Candoia carinata

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Colubridae

 

 

 

 

Elapidae

Naja atra

voľne žijúce

všetky

Laos

b)

Naja kaouthia

voľne žijúce

všetky

Laos

b)

Naja siamensis

voľne žijúce

všetky

Laos

b)

Pythonidae

Liasis fuscus

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Morelia boeleni

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Python bivittatus

voľne žijúce

všetky

Čína

b)

Python molurus

voľne žijúce

všetky

Čína

b)

Python regius

voľne žijúce

všetky

Benin, Guinea

b)

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

všetky

živé

všetky

d)

Geoemydidae

Cuora amboinensis

voľne žijúce

všetky

Indonézia, Malajzia

b)

Cuora bourreti

voľne žijúce

všetky

Laos

b)

Cuora galbinifrons

voľne žijúce

všetky

Čína, Laos

b)

Heosemys annandalii

voľne žijúce

všetky

Laos

b)

Heosemys grandis

voľne žijúce

všetky

Laos

b)

Heosemys spinosa

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Leucocephalon yuwonoi

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Malayemys subtrijuga

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Notochelys platynota

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Siebenrockiella crassicollis

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Peltocephalus dumerilianus

voľne žijúce

všetky

Guyana

b)

Podocnemis unifilis

voľne žijúce

všetky

Surinam

b)

Testudinidae

Centrochelys sulcata

z farmových chovov

všetky

Benin, Togo

b)

Indotestudo forstenii

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Indotestudo travancorica

voľne žijúce

všetky

všetky

b)

Kinixys erosa

voľne žijúce

všetky

Konžská demokratická republika, Togo

b)

Kinixys homeana

voľne žijúce

všetky

Benin, Ghana, Togo

b)

z farmových chovov

všetky

Benin

b)

z farmových chovov

s dĺžkou panciera väčšou ako 8 cm

Togo

b)

Kinixys nogueyi

voľne žijúce

všetky

Benin, Ghana

b)

z farmových chovov

s dĺžkou panciera väčšou ako 5 cm

Benin

b)

Kinixys spekii

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Kinixys zombensis

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Manouria emys

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Manouria impressa

voľne žijúce

všetky

Vietnam

b)

Stigmochelys pardalis

voľne žijúce

všetky

Konžská demokratická republika, Uganda

b)

Testudo horsfieldii

voľne žijúce

všetky

Kazachstan

b)

Trionychidae

Amyda cartilaginea

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Pelochelys cantorii

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

AMPHIBIA

ANURA

Conrauidae

Conraua goliath

voľne žijúce

všetky

Kamerun

b)

Dendrobatidae

Hyloxalus azureiventris

voľne žijúce

všetky

Peru

b)

Ranitomeya variabilis

voľne žijúce

všetky

Peru

b)

Ranitomeya ventrimaculata

voľne žijúce

všetky

Peru

b)

Mantellidae

Mantella aurantiaca

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Mantella cowani

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Mantella crocea

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Mantella pulchra

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Mantella viridis

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

ACTINOPTERI

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus algiricus

voľne žijúce

všetky

Guinea, Senegal

b)

Hippocampus barbouri

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Hippocampus comes

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Hippocampus erectus

voľne žijúce

všetky

Brazília

b)

Hippocampus histrix

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Hippocampus kelloggi

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Hippocampus kuda

voľne žijúce

všetky

Čína, Indonézia, Vietnam

b)

Hippocampus spinosissimus

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

voľne žijúce

všetky

Benin, Ghana, Togo

b)

z farmových chovov

všetky

Benin, Ghana, Togo

b)

Pandinus roeseli

voľne žijúce

všetky

Benin, Ghana, Togo

b)

z farmových chovov

všetky

Benin, Ghana, Togo

b)

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Ornithoptera priamus

voľne žijúce

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

Ornithoptera priamus

z farmových chovov

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

Ornithoptera victoriae

voľne žijúce

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

z farmových chovov

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

voľne žijúce

všetky

Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna crocea

voľne žijúce

všetky

Kambodža, Fidži, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna derasa

voľne žijúce

všetky

Fidži, Palau, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna gigas

voľne žijúce

všetky

Marshallove ostrovy, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Vietnam

b)

Tridacna maxima

voľne žijúce

všetky

Kambodža, Fidži, Marshallove ostrovy, Mikronézia, Mozambik, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna noae

voľne žijúce

všetky

Fidži, Mikronézia, Šalamúnove ostrovy, Vanuatu

 

Tridacna rosewateri

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Tridacna squamosa

voľne žijúce

všetky

Kambodža, Fidži, Mozambik, Šalamúnove ostrovy, Tonga, Vanuatu, Vietnam

b)

Tridacna tevoroa

voľne žijúce

všetky

Tonga

b)

GASTROPODA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

voľne žijúce

všetky

Grenada, Haiti

b)

CNIDARIA

 

 

 

 

ANTHOZOA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

voľne žijúce

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

SCLERACTINIA

Scleractinia spp.

voľne žijúce

všetky

Ghana

b)

Agariciidae

Agaricia agaricites

voľne žijúce

všetky

Haiti

b)

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

voľne žijúce

všetky

Šalamúnove ostrovy

b)

Euphyllia divisa

voľne žijúce

živé koraly okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Euphyllia fimbriata

voľne žijúce

živé koraly okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Euphyllia paraancora

voľne žijúce

živé koraly okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Euphyllia paradivisa

voľne žijúce

živé koraly okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Euphyllia yaeyamaensis

voľne žijúce

živé koraly okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Plerogyra discus

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Plerogyra simplex (Plerogyra taisnei)

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Faviidae

Favites halicora

voľne žijúce

všetky

Tonga

b)

Platygyra sinensis

voľne žijúce

všetky

Tonga

b)

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

voľne žijúce

všetky

Tonga

b)

Blastomussa merleti

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Cynarina lacrymalis

voľne žijúce

všetky okrem exemplárov kultivovaných v morskom prostredí prichytených k umelým substrátom

Indonézia

b)

Scolymia spp.

voľne žijúce

všetky

Tonga

b)

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

voľne žijúce

všetky

Indonézia

b)

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

voľne žijúce

všetky

Fidži

b)

RASTLINY

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia banae

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia berorohae

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia bongolavensis

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia bulbispina

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia duranii

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia fianarantsoae

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia iharanae

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia kondoi

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia labatii

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia lophogona

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia millotii

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia neohumbertii

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia pachypodioides

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia razafindratsirae

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia suzannae-marnierae

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Euphorbia waringiae

voľne žijúce

všetky

Madagaskar

b)

Orchidaceae

Cypripedium japonicum

voľne žijúce

všetky

Čína, Južná Kórea

b)

Cypripedium macranthos

voľne žijúce

všetky

Južná Kórea,

b)

Cypripedium micranthum

voľne žijúce

všetky

Čína

b)

Dendrobium bellatulum

voľne žijúce

všetky

Vietnam

b)

Dendrobium nobile

voľne žijúce

všetky

Laos

b)

Dendrobium wardianum

voľne žijúce

všetky

Vietnam

b)

Myrmecophila tibicinis

voľne žijúce

všetky

Belize

b)

Phalaenopsis parishii

voľne žijúce

všetky

Vietnam

b)

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

voľne žijúce

všetky

Mozambik

b)