27.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 338/21


ROZHODNUTIE RADY

z 25. septembra 2014,

ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Poradného výboru pre slobodu pohybu pracovníkov

2014/C 338/03

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (1), a najmä na jeho články 23 a 24,

so zreteľom na zoznamy kandidátov, ktoré Rade predložili vlády členských štátov,

keďže:

(1)

Rada svojimi rozhodnutiami zo 4. októbra 2012 (2) a 20. novembra 2012 (3) vymenovala členov a náhradníkov Poradného výboru pre slobodu pohybu pracovníkov (ďalej len „výbor“) na obdobie od 25. septembra 2012 do 24. septembra 2014.

(2)

Členovia zostávajú vo funkcii, kým nie sú nahradení alebo znovu vymenovaní.

(3)

Členovia a náhradníci uvedeného výboru by sa mali vymenovať na obdobie dvoch rokov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Za členov a náhradníkov Poradného výboru pre slobodu pohybu pracovníkov sa na obdobie od 25. septembra 2014 do 24. septembra 2016 týmto vymenúvajú:

I.   ZÁSTUPCOVIA VLÁD

Krajina

Členovia

Náhradníci

Belgicko

pani Gylvie GUELLUY

pán Jacques OUZIEL

pán Thierry LHOIR

Bulharsko

pán Hristo SIMEONOV

pani Tatiana GUEORGUIEVA

pani Dimitrina KOSTADINOVA

Česká republika

pani Kateřina ŠTĚPÁNKOVÁ

pani Eva DIANIŠKOVÁ

pani Eva NOVÁKOVÁ

Dánsko

pán Stig Hansen NØRGAARD

pani Rikke Mark SEERUP

pani Simone HEINECKE

Nemecko

pani Vera BADE

pán Johannes RASCHKA

pani Anne Katrin LUTZ

Estónsko

pani Marit RAIST

pani Liis REITER

pani Kristi SUUR

Írsko

pani Mary Joan KEHOE

pán Anthony MORRISSEY

pani Aedin DOYLE

Grécko

 

 

Chorvátsko

pani Marija KNEŽEVIĆ KAJARI

pani Ivana GUBEROVIĆ

pani Aleksandra GAVRILOVIĆ

Španielsko

pani Paloma MARTÍNEZ GAMO

pán Miguel COLINA ROBLEDO

pani Rosalía SERRANO VELASCO

Francúzsko

pani Magali MARTIN

pán Albert MARTINO

pán Laurent FRIBOULET

Taliansko

 

 

Cyprus

 

 

Lotyšsko

pani Ilze ZVĪDRIŅA

pán Kristaps ZIEDIŅŠ

pani Linda PAUGA

Litva

pani Rasa MALAIŠKIENĖ

pani Agnė PECIUKEVIČIENĖ

pani Inga LIUBERTĖ

Luxembursko

 

 

Maďarsko

 

 

Malta

pán Mario SCHEMBRI

pán Nicola CINI

pán George CAMILLERI

Holandsko

pán Onno BRINKMAN

pani Cristel van TILBURG

pán Mark JACOBS

Rakúsko

pán Heinz KUTROWATZ

pani Martha ROJAS-PINEDA

pán Günter STICKLER

Poľsko

pani Magdalena SWEKLEJ

pán Marcin WIATRÓW

pani Agnieszka ZDAK

Portugalsko

 

 

Rumunsko

pán Auraş MARINESCU

pani Simona ŞTEFAN

pán Bogdan-Tiberius PAȘCA

Slovinsko

pani Sonja MALEC

pán Grega MALEC

pani Mateja GOLJA

Slovensko

pani Zuzana KRCHŇAVÁ

pán Jaroslav KOVÁČ

 

Fínsko

pani Katri NISKANEN

pán Olli SORAINEN

pani Elina HIRTTIÖ

Švédsko

pani Maria NORDIN SKULT

pani Madeleine ÖHBERG

pani Kristina EKBERG

Spojené kráľovstvo

pani Janina CIECIORA

pani Deborah MORRISON

pán Jonathan PIGGINS


II.   ZÁSTUPCOVIA ODBOROVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Krajina

Členovia

Náhradníci

Belgicko

pán Koen MEESTERS

pani Hanne SANDERS

pán Jean-François MACOURS

Bulharsko

pani Atanaska TODOROVA

pán Daniel YANEV

 

Česká republika

pán Vít SAMEK

pán Pavel JANÍČKO

pán Petr ŠULC

Dánsko

pán Jørgen Rønnow BRUUN

pani Helle Hjort BENTZ

pani Käthe Munk RYOM

Nemecko

pani Alexandra KRAMER

pani Ina HINZER

pán Thomas BEMMANN

Estónsko

pani Mare VIIES

pani Liina CARR

pani Aija MAASIKAS

Írsko

pani Esther LYNCH

pán John DOUGLAS

 

Grécko

 

 

Chorvátsko

pani Ana KRANJAC JULARIĆ

pán David Jakov BABIĆ

pani Ana MILIĆEVIĆ PEZELJ

Španielsko

pani Ana María CORRAL JUAN

pán Francisco GONZÁLEZ MORENO

pán Jose Antonio MORENO DÍAZ

Francúzsko

pani Francine BLANCHE

pani Corinne MARES

pán Ommar BENFAID

Taliansko

 

 

Cyprus

 

 

Lotyšsko

pani Natalja MICKEVIČA

pán Kaspars RĀCENĀJS

pán Mārtiņš SVIRSKIS

Litva

pani Janina ŠVEDIENĖ

pani Janina MATUIZIENĖ

pán Ričardas GARUOLIS

Luxembursko

 

 

Maďarsko

 

 

Malta

pán Ian Mark ZAMMIT

pán Jeremy J CAMILLERI

pán Paul PACE

Holandsko

pani Caroline RIETBERGEN

pán Martijn HORDIJK

pán Henk BOSSCHER

Rakúsko

pán Johannes PEYRL

pán Oliver RÖPKE

pani Lena KARASZ

Poľsko

pán Jakub KUS

pani Krystyna CIEMNIAK

pán Bogdan OLSZEWSKI

Portugalsko

 

 

Rumunsko

pán Corneliu CONSTANTINOAIA

pán Liviu APOSTOIU

pán Dragos FRUMOSU

Slovinsko

pán Marko TANASIČ

pán Jakob POČIVAVŠEK

pani Nadja GÖTZ

Slovensko

pani Vlasta SZABOVÁ

pani Zdena DVORANOVÁ

pani Mária SVOREŇOVÁ

Fínsko

pani Eve KYNTÄJÄ

pán Heikki TAULU

pán Ralf SUND

Švédsko

pán Thord INGESSON

pani Josefin EDSTRÖM

pani Sofia RÅSMAR

Spojené kráľovstvo

pani Rosa CRAWFORD

pán Mohammed TAJ

pán Wilf SULLIVAN


III.   ZÁSTUPCOVIA ZDRUŽENÍ ZAMESTNÁVATEĽOV

Krajina

Členovia

Náhradníci

Belgicko

pani Michèle CLAUS

pani Hilde THYS

pani Monica DE JONGHE

Bulharsko

pán Ivan ZAHARIEV

pán Martin STOYANOV

pani Daniela SIMIDCHIEVA

Česká republika

pani Vladimíra DRBALOVÁ

pani Marie ZVOLSKÁ

pani Jitka HLAVÁČKOVÁ

Dánsko

pán Henning GADE

pán Flemming DREESEN

pani Karen ROIY

Nemecko

pán Alexander WILHELM

pani Christina BREIT

pani Carmen Eugenia BÂRSAN

Estónsko

pani Piia SIMMERMANN

pani Katrin TRUVE

pani Mare HIIESALU

Írsko

pán Tony DONOHOE

pani Kara McGANN

 

Grécko

 

 

Chorvátsko

pani Milica JOVANOVIĆ

pani Milka KOSANOVIĆ

pani Nataša NOVAKOVIĆ

Španielsko

pani Helena MORALES DE LABRA

pani Patricia CIREZ MIQUELEIZ

pán Luis MÉNDEZ LÓPEZ

Francúzsko

pani Garance PINEAU

pani Natacha MARQUET

pani Pascale DESSEN

Taliansko

 

 

Cyprus

 

 

Lotyšsko

pani Anita LĪCE

pani Ilona KIUKUCĀNE

pani Jolanta VJAKSE

Litva

pán Justinas USONIS

pán Aidas VAIČIULIS

pani Dovilė BAŠKYTĖ

Luxembursko

 

 

Maďarsko

 

 

Malta

pán Lawrence MIZZI

pán Michael GALEA

pán John HUBER

Holandsko

pán Rob SLAGMOLEN

pán A.P.M.G. SCHOENMAECKERS

pán G.A.M. Gerard VAN DER GRIND

Rakúsko

pani Margit KREUZHUBER

pani Julia ENZELSBERGER

pani Kornelia LIENHART

Poľsko

pani Monika GŁADOCH

pán Grzegorz BACZEWSKI

pán Andrzej STĘPNIKOWSKI

Portugalsko

 

 

Rumunsko

pani Roxana PRODAN

pán Florian STAMATE

pán Liviu ROGOJINARU

Slovinsko

pán Igor ANTAUER

pani Polona FINK RUŽIČ

pani Maja SKORUPAN

Slovensko

pán Radovan MAXIN

pán Peter MOLNÁR

pán Martin HOŠTÁK

Fínsko

pán Mikko RÄSÄNEN

pán Jenni RUOKONEN

pán Simopekka KOIVU

Švédsko

pani Karin EKENGER

pani Carin RENGER

pán Patrik KARLSSON

Spojené kráľovstvo

pani Sinead LAWRENCE

pán Rob WALL

pán Tom SALLIS

Článok 2

Ešte nenavrhnutých členov vymenuje Rada neskôr.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 25. septembra 2014

Za Radu

predsedníčka

F. GUIDI


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady zo 4. októbra 2012, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Poradného výboru pre slobodu pohybu pracovníkov (Ú. v. EÚ C 302, 6.10.2012, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Rady z 20. novembra 2012, ktorým sa vymenúvajú talianski členovia a náhradníci Poradného výboru pre slobodu pohybu pracovníkov (Ú. v. EÚ C 360, 22.11.2012, s. 4).