19.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 126/12


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 750/2005

z 18. mája 2005

o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1172/95 z 22. mája 1995 o štatistike obchodovania s tovarom Spoločenstva a jeho členských štátov s nečlenskými krajinami (1), najmä na jeho článok 9,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (ES) č. 2081/2003 z 27. novembra 2003 o nomenklatúre krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva s nečlenskými krajinami a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi (2) stanovilo znenie uvedenej nomenklatúry s platnosťou od 1. januára 2004.

(2)

Abecedné kódovanie krajín a území musí vychádzať z platnej normy ISO alpha 2, pokiaľ je zlučiteľné s požiadavkami právnych predpisov Spoločenstva.

(3)

Je potrebné identifikovať zvlášť Srbsko, Čiernu Horu a Kosovo (ako to zakotvuje rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999) v záujme spravovania dohôd o obchode s textilnými výrobkami, uzavretými medzi niektorými z týchto území a Európskym spoločenstvom. Podmienky, ktoré sú určené ustanoveniami Spoločenstva vzťahujúcimi sa na vyhlásenia o pôvode tovarov v obchodovaní s tretími krajinami, takisto odkazujú na potrebu vytvorenia osobitného kódu na určenie pôvodu tovarov Spoločenstva.

(4)

Je preto potrebné vypracovať nové znenie tejto nomenklatúry, ktorá zohľadní nové skutočnosti, ako aj niektoré zmeny, ku ktorým došlo vo vzťahu k určitým kódom.

(5)

Je žiaduce ustanoviť prechodné obdobie umožňujúce určitým členským štátom prispôsobiť sa zmenám zavedeným prostredníctvom predpisov Spoločenstva, ktoré sa týkajú ukončenia používania číselných kódov. V záujme zjednodušenia je potrebné, aby sa toto prechodné obdobie skončilo, keď vstúpia do platnosti ustanovenia pozmeňujúce pravidlá vzťahujúce sa na jednotný colný doklad.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre štatistiku obchodovania s tovarom s tretími krajinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Znenie nomenklatúry krajín a území pre štatistiku zahraničného obchodu Spoločenstva a štatistiku obchodu medzi členskými štátmi platné od 1. júna 2005 je uvedené v prílohe.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2005.

Členské štáty však môžu používať trojmiestne číselné kódy, uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu, do dátumu, keď nadobudnú platnosť ustanovenia pozmeňujúce prílohu 37 a prílohu 38 k nariadeniu Komisie (EHS) č. 2454/93 (3).

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. mája 2005

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 118, 25.5.1995, s. 10. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 313, 28.11.2003, s. 11.

(3)  Ú. v. ES L 253, 11.10.1993, s. 1.


PRÍLOHA

NOMENKLATÚRA KRAJÍN A ÚZEMÍ PRE ŠTATISTIKU ZAHRANIČNÉHO OBCHODU SPOLOČENSTVA A ŠTATISTIKU OBCHODU MEDZI JEHO ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

(Znenie platné od 1. júna 2005)

Kód

Názov

Popis

Abecedný

Číselný

AD

(043)

Andorra

 

AE

(647)

Spojené arabské emiráty

Abú Zabí, Adžmán, Šardžá, Dubaj, Fudžajra, Umm al-Kuvajn a Rás al-Chajmá

AF

(660)

Afganistan

 

AG

(459)

Antigua a Barbuda

 

AI

(446)

Anguilla

 

AL

(070)

Albánsko

 

AM

(077)

Arménsko

 

AN

(478)

Holandské Antily

Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache a južná časť Saint- Martin

AO

(330)

Angola

vrátane Cabindy

AQ

(891)

Antarktída

územia ležiace južne od 60 južnej zemepisnej šírky; bez Francúzskych južných území (TF), Bouvetovho ostrovu (BV), Južnej Georgie a Južných Sandwichových ostrovov (GS)

AR

(528)

Argentína

 

AS

(830)

Americká Samoa

 

AT

(038)

Rakúsko

 

AU

(800)

Austrália

 

AW

(474)

Aruba

 

AZ

(078)

Azerbajdžan

 

BA

(093)

Bosna a Hercegovina

 

BB

(469)

Barbados

 

BD

(666)

Bangladéš

 

BE

(017)

Belgicko

 

BF

(236)

Burkina

 

BG

(068)

Bulharsko

 

BH

(640)

Bahrajn

 

BI

(328)

Burundi

 

BJ

(284)

Benin

 

BM

(413)

Bermudy

 

BN

(703)

Brunejsko-darussalamský štát

vžitá forma: Brunej

BO

(516)

Bolívia

 

BR

(508)

Brazília

 

BS

(453)

Bahamy

 

BT

(675)

Bhután

 

BV

(892)

Bouvetov ostrov

 

BW

(391)

Botswana

 

BY

(073)

Bieloruská republika

vžitá forma: Bielorusko

BZ

(421)

Belize

 

CA

(404)

Kanada

 

CC

(833)

Kokosové ostrovy

 

CD

(322)

Konžská demokratická republika

býv. Zair

CF

(306)

Stredoafrická republika

 

CG

(318)

Kongo

 

CH

(039)

Švajčiarsko

vrátane nemeckého územia Büsingen a talianskej samosprávnej obce Campione d'Italia

CI

(272)

Pobrežie Slonoviny

 

CK

(837)

Cookove ostrovy

 

CL

(512)

Čile

 

CM

(302)

Kamerun

 

CN

(720)

Čínska ľudová republika

zaužívaná forma: Čína

CO

(480)

Kolumbia

 

CR

(436)

Kostarika

 

CU

(448)

Kuba

 

CV

(247)

Kapverdy

 

CX

(834)

Vianočný ostrov

 

CY

(600)

Cyprus

 

CZ

(061)

Česká republika

 

DE

(004)

Nemecko

vrátane ostrova Helgoland; okrem územia Büsingen

DJ

(338)

Džibutsko

 

DK

(008)

Dánsko

 

DM

(460)

Dominika

 

DO

(456)

Dominikánska republika

 

DZ

(208)

Alžírsko

 

EC

(500)

Ekvádor

vrátane ostrovov Galapágy

EE

(053)

Estónsko

 

EG

(220)

Egypt

 

ER

(336)

Eritrea

 

ES

(011)

Španielsko

vrátane Baleárskych ostrovov a Kanárskych ostrovov; bez Ceuty a Melilly

ET

(334)

Etiópia

 

FI

(032)

Fínsko

vrátane ostrovov Alandy

FJ

(815)

Fidži

 

FK

(529)

Falklandy

 

FM

(823)

Mikronézia

Truk, Kusaie, Pohnpei a Yap

FO

(041)

Faerské ostrovy

 

FR

(001)

Francúzsko

vrátane Monaka a francúzskych zámorských departementov (Francúzska Guyana, Guadeloupe, Martinik a Réunion)

GA

(314)

Gabon

 

GB

(006)

Spojené kráľovstvo

Spojené kráľovstvo, Severné Írsko, Normanské ostrovy a ostrov Man

GD

(473)

Grenada

vrátane južných Grenadín

GE

(076)

Gruzínsko

 

GH

(276)

Ghana

 

GI

(044)

Gibraltár

 

GL

(406)

Grónsko

 

GM

(252)

Gambia

 

GN

(260)

Guinea

 

GQ

(310)

Rovníková Guinea

 

GR

(009)

Grécko

 

GS

(893)

Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy

 

GT

(416)

Guatemala

 

GU

(831)

Guam

 

GW

(257)

Guinea-Bissau

 

GY

(488)

Guyana

 

HK

(740)

Hongkong

Hongkong, osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky

HM

(835)

Heardov ostrov

 

HN

(424)

Honduras

vrátane Labutích ostrovov

HR

(092)

Chorvátsko

 

HT

(452)

Haiti

 

HU

(064)

Maďarsko

 

ID

(700)

Indonézia

 

IE

(007)

Írsko

 

IL

(624)

Izrael

 

IN

(664)

India

 

IO

(357)

Britské indickoooceánske územie

Čagoské ostrovy

IQ

(612)

Irak

 

IR

(616)

Iránska islamská republika

 

IS

(024)

Island

 

IT

(005)

Taliansko

vrátane Livigna; bez samosprávnej obce Campione d'Italia

JM

(464)

Jamajka

 

JO

(628)

Jordánsko

 

JP

(732)

Japonsko

 

KE

(346)

Keňa

 

KG

(083)

Kirgizská republika

 

KH

(696)

Kambodža

 

KI

(812)

Kiribati

 

KM

(375)

Komory

Anjouan, Grande Comore a Mohéli

KN

(449)

Svätý Krištof

 

KP

(724)

Kórejská ľudovodemokratická republika

vžitá forma: Severná Kórea

KR

(728)

Kórejská republika

vžitá forma: Južná Kórea

KW

(636)

Kuvajt

 

KY

(463)

Kajmanie ostrovy

 

KZ

(079)

Kazachstan

 

LA

(684)

Laoská ľudovodemokratická republika

vžitá forma: Laos

LB

(604)

Libanon

 

LC

(465)

Svätá Lucia

 

LI

(037)

Lichtenštajnsko

 

LK

(669)

Srí Lanka

 

LR

(268)

Libéria

 

LS

(395)

Lesotho

 

LT

(055)

Litva

 

LU

(018)

Luxembursko

 

LV

(054)

Lotyšsko

 

LY

(216)

Veľká líbyjská arabská džamahírija

vžitá forma: Líbya

MA

(204)

Maroko

 

MD

(074)

Moldavská republika

vžitá forma: Moldavsko

MG

(370)

Madagaskar

 

MH

(824)

Marshallove ostrovy

 

MK (1)

(096)

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

 

ML

(232)

Mali

 

MM

(676)

Mjanmarsko

býv. Barma

MN

(716)

Mongolsko

 

MO

(743)

Macao

Macao, osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky

MP

(820)

Severné Mariány

 

MR

(228)

Mauritánia

 

MS

(470)

Montserrat

 

MT

(046)

Malta

vrátane ostrova Gozo a Comino

MU

(373)

Maurícius

Maurícius, ostrov Rodrigues, ostrov Agalega a Cargados Carajos

MV

(667)

Maldivy

 

MW

(386)

Malawi

 

MX

(412)

Mexiko

 

MY

(701)

Malajzia

polostrovná Malajzia a východná Malajzia (Labuan, Sabah a Sarawak)

MZ

(366)

Mozambik

 

NA

(389)

Namíbia

 

NC

(809)

Nová Kaledónia

vrátane ostrovov Loyalty (Lifou, Maré a Ouvéa)

NE

(240)

Niger

 

NF

(836)

Norfolk

 

NG

(288)

Nigéria

 

NI

(432)

Nikaragua

vrátane Kukuričných ostrovov

NL

(003)

Holandsko

 

NO

(028)

Nórsko

vrátane súostrovia Špicbergy a ostrova Jan Mayen

NP

(672)

Nepál

 

NR

(803)

Nauru

 

NU

(838)

Niue

 

NZ

(804)

Nový Zéland

bez závislého územia Ross (Antarktída)

OM

(649)

Omán

 

PA

(442)

Panama

vrátane bývalého prieplavového pásma

PE

(504)

Peru

 

PF

(822)

Francúzska Polynézia

Markézy, Ostrovy Spoločnosti (vrátane Tahiti), ostrovy Tuamotu, Gambierove ostrovy a Južné ostrovy, tiež ostrov Clipperton

PG

(801)

Papua-Nová Guinea

východná časť Novej Guiney; Bismarckovo súostrovie (vrátane New Britain a New Ireland, Lavongaia, a Ostrovov admirality); Šalamúnove ostrovy (Bougainville a Buka); Trobriandske ostrovy, ostrov Woodlark; D'Entrecasteauxove ostrovy a Louisiady

PH

(708)

Filipíny

 

PK

(662)

Pakistan

 

PL

(060)

Poľsko

 

PM

(408)

Saint-Pierre a Miquelon

 

PN

(813)

Pitcairnove ostrovy

vrátane ostrovov Ducie, Henderson a Oeno

PS

(625)

Palestína

Predjordánsko (vrátane východného Jeruzalema) a pásmo Gazy

PT

(010)

Portugalsko

vrátane Azor a Madeiry

PW

(825)

Palau

 

PY

(520)

Paraguay

 

QA

(644)

Katar

 

RO

(066)

Rumunsko

 

RU

(075)

Ruská federácia

vžitá forma: Rusko

RW

(324)

Rwanda

 

SA

(632)

Saudská Arábia

 

SB

(806)

Šalamúnove ostrovy

 

SC

(355)

Seychely

ostrovy Mahé, Praslin, La Digue, Frégate a Silhouette; Amiranty (vrátane ostrovov Desroches, Alphonse, Platte a Coëtivy); ostrovy Farquhar (vrátane ostrova Providence); ostrovy Aldabra a Cosmoledo.

SD

(224)

Sudán

 

SE

(030)

Švédsko

 

SG

(706)

Singapur

 

SH

(329)

Svätá Helena

vrátane ostrova Ascension a ostrovov Tristan da Cunha

SI

(091)

Slovinsko

 

SK

(063)

Slovensko

 

SL

(264)

Sierra Leone

 

SM

(047)

San Maríno

 

SN

(248)

Senegal

 

SO

(342)

Somálsko

 

SR

(492)

Surinam

 

ST

(311)

Svätý Tomáš

 

SV

(428)

Salvádor

 

SY

(608)

Sýrska arabská republika

zaužívaná forma: Sýria

SZ

(393)

Svazijsko

 

TC

(454)

Turks a Caicos

 

TD

(244)

Čad

 

TF

(894)

Francúzske južné územia

vrátane ostrovov Kergueleny, ostrova Nový Amsterdam, Ostrova svätého Pavla, Crozetových ostrovov

TG

(280)

Togo

 

TH

(680)

Thajsko

 

TJ

(082)

Tadžikistan

 

TK

(839)

Tokelau

 

TL

(626)

Východný Timor

 

TM

(080)

Turkmenistan

 

TN

(212)

Tunisko

 

TO

(817)

Tonga

 

TR

(052)

Turecko

 

TT

(472)

Trinidad a Tobago

 

TV

(807)

Tuvalu

 

TW

(736)

Taiwan

samostatné colné územie Kinmen, Mazu, Penghum a Taiwan

TZ

(352)

Tanzánijská zjednotená republika

Tanganika, ostrovy Pemba a Zanzibar

UA

(072)

Ukrajina

 

UG

(350)

Uganda

 

UM

(832)

Menšie odľahlé ostrovy USA

vrátane ostrovov Baker, Howland, Jarvis, atolu Johnston, útesu Kingman, Midwayských ostrovov, ostrova Navassa, atolu Palmyra a ostrova Wake

US

(400)

Spojené štáty

vrátane Portorika

UY

(524)

Uruguay

 

UZ

(081)

Uzbekistan

 

VA

(045)

Svätá stolica (Vatikán)

 

VC

(467)

Sv. Vincent a Grenadíny

 

VE

(484)

Venezuela

 

VG

(468)

Panenské ostrovy (britské)

 

VI

(457)

Panenské ostrovy (USA)

 

VN

(690)

Vietnam

 

VU

(816)

Vanuatu

 

WF

(811)

Wallis a Futuna

vrátane ostrova Alofi

WS

(819)

Samoa

býv. Západná Samoa

XC

(021)

Ceuta

 

XK

(095)

Kosovo

ako je zakotvené v rezolúcii 1244 Bezpečnostnej rady OSN z 10. júna 1999

XL

(023)

Melilla

vrátane ostrovov Peñón de Vélez de la Gomerra, Peñón de Alhucemas a ostrovov Chafarinas

XM

(097)

Čierna Hora

 

XS

(098)

Srbsko

 

YE

(653)

Jemen

býv. Severný Jemen a Južný Jemen

YT

(377)

Mayotte

Grande-Terre a Pamandzi

ZA

(388)

Južná Afrika

 

ZM

(378)

Zambia

 

ZW

(382)

Zimbabwe

 

RÔZNE

EU

(999)

Európske spoločenstvo

Kód vyhradený v rámci obchodu s tretími krajinami na vyhlásenie o pôvode tovarov, v súlade s ustanoveniami Spoločenstva vydávanými v tejto oblasti. Kód nepoužívať na štatistické účely.

QQ

alebo

(950)

Rezervy a zásoby

Voliteľný

QR

(951)

Rezervy a zásoby v rámci obchodu s členskými štátmi Spoločenstva

Voliteľný

QS

(952)

Rezervy a zásoby v rámci obchodu s tretími krajinami

Voliteľný

QU

alebo

(958)

Nešpecifikované krajiny a územia

Voliteľný

QV

(959)

Krajiny a územia nešpecifikované v rámci obchodu s členskými štátmi Spoločenstva

Voliteľný

QW

(960)

Krajiny a územia nešpecifikované v rámci obchodu s tretími krajinami

Voliteľný

QX

alebo

(977)

Krajiny a územia nešpecifikované z obchodných alebo vojenských dôvodov

Voliteľný

QY

(978)

Krajiny a územia nešpecifikované z obchodných alebo vojenských dôvodov v rámci obchodu s členskými štátmi Spoločenstva

Voliteľný

QZ

(979)

Štáty a územia nešpecifikované z obchodných alebo vojenských dôvodov v rámci obchodu s tretími krajinami

Voliteľný


(1)  Dočasný kód, ktorý nijako neprejudikuje definitívne pomenovanie krajiny, ktoré bude schválené po uzavretí rokovaní prebiehajúcich v súčasnosti v rámci OSN.