16.3.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 69/59


SPOLOČNÁ POZÍCIA RADY 2005/220/SZBP

zo 14. marca 2005,

ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorou sa zrušuje spoločná pozícia 2004/500/SZBP

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej články 15 a 34,

keďže:

(1)

Rada dňa 27. decembra 2001 prijala spoločnú pozíciu 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom (1).

(2)

Rada dňa 17. mája 2004 prijala spoločnú pozíciu 2004/500/SZBP (2), ktorou sa aktualizuje spoločná pozícia 2001/931/SZPB.

(3)

Spoločná pozícia 2001/931/SZBP stanovuje opätovné preskúmanie v pravidelných intervaloch.

(4)

Je potrebné aktualizovať prílohu k spoločnej pozícii 2001/931/SZBP a zrušiť spoločnú pozíciu 2004/500/SZBP.

(5)

Bol vypracovaný zoznam v súlade s kritériami stanovenými v článku 1 ods. 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP,

PRIJALA TÚTO SPOLOČNÚ POZÍCIU:

Článok 1

Zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahuje spoločná pozícia 2001/931/SZBP, sa nachádza v prílohe.

Článok 2

Spoločná pozícia 2004/500/SZBP sa týmto zrušuje.

Článok 3

Táto spoločná pozícia nadobúda účinnosť dňom jej prijatia.

Článok 4

Táto spoločná pozícia sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 14. marca 2005

Za Radu

predseda

F. BODEN


(1)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93. Spoločná pozícia naposledy zmenená a doplnená spoločnou pozíciu 2004/500/SZBP (Ú. v. EÚ L 196, 3.6.2004, s. 12).

(2)  Ú. v. EÚ L 196, 3.6.2004, s. 12.


PRÍLOHA

Zoznam osôb, skupín a subjektov uvedených v článku 1 (1)

1.   OSOBY

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), dátum narodenia: 01.02.1966 miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias švajčiarsky Abderrahmane), dátum narodenia: 17.10.1964, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

3.

* ALBERDI URANGA, Itziar (aktivista ETA), dátum narodenia: 7.10.1963, miesto narodenia: Durango (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 78.865.693

4.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (aktivista ETA; člen Gestoras Pro-amnistía), dátum narodenia: 7.6.1961, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.954.596

5.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), dátum narodenia: 26.6.1967 miesto narodenia: Qatif-Bab al Shamal, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie

6.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, miesto narodenia: Al Ihsa, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie

7.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dátum narodenia: 16.10.1966, miesto narodenia: Tarut, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie

8.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 10.11.1971, miesto narodenia: Beasain (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 44.129.178

9.

ARIOUA, Azzedine, dátum narodenia: 20.11.1960, miesto narodenia: Costantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

10.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), dátum narodenia: 18.08.1969, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

11.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), dátum narodenia: 13.05.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

12.

ASLI, Rabah, dátum narodenia: 13.05.1975, miesto narodenia: Ain Taya (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

13.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (aktivista ETA), dátum narodenia: 8.11.1957, miesto narodenia: Regil (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.927.207

14.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, dátum narodenia: 1960, miesto narodenia: Libanon; občan Libanonu

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), dátum narodenia: 1.2.1972, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), dátum narodenia: 01.06.1970, miesto narodenia: Alžírsko, (člen al-Takfir a al-Hijra)

17.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (aktivista ETA), dátum narodenia: 20.12.1977 miesto narodenia: Basauri (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 45.625.646

18.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (aktivista ETA), dátum narodenia 10.1.1958, miesto narodenia: Plencia (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 16.027.051

19.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), dátum narodenia: 10.7.1965 alebo 11.7.1965, miesto narodenia: El Dibabiya, Saudská Arábia; občan Saudskej Arábie

20.

FAHAS, Sofiane Yacine, dátum narodenia: 10.09.1971, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

21.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (aktivista ETA), dátum narodenia: 29.4.1967, miesto narodenia: Guernica (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 44.556.097

22.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (aktivista ETA), dátum narodenia: 25.4.1961, miesto narodenia: Escoriaza (Navarra), číslo preukazu totožnosti: 16.255.819

23.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (aktivista ETA), dátum narodenia: 30.7.1955, miesto narodenia: Santurce (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 14.929.950

24.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, dátum narodenia: 1963, miesto narodenia: Libanon, občan Libanonu

25.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), dátum narodenia: 30.11.1970, miesto narodenia: Constantine (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra)

26.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), dátum narodenia: 14.4.1965 alebo 1.3.1964, miesto narodenia: Pakistan, číslo pasu: 488555

27.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar) dátum narodenia: 26.12.1974, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

28.

* MORCILLO TORRES, Gracia (aktivista ETA; člen Kas/Ekin), dátum narodenia: 15.3.1967, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 72.439.052

29.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), starší spravodajský dôstojník hnutia HIZBALLÁH, dátum narodenia: 7.12.1962, miesto narodenia: Tayr Dibba, Libanon, číslo pasu: 432298 (Libanon)

30.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (aktivista ETA), dátum narodenia: 23.2.1961, miesto narodenia: Pamplona (Navarra), číslo preukazu totožnosti: 15.841.101

31.

NOUARA, Farid, dátum narodenia: 25.11.1973, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko) (člen al-Takfir a al-Hijra)

32.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (aktivista ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), dátum narodenia: 22.9.1975, miesto narodenia: Basauri (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 45.622.851

33.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 17.10.1974, miesto narodenia: Baracaldo (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 30.654.356

34.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Ińaki (aktivista ETA; člen Jarrai/Haika/Segi), dátum narodenia: 18.9.1964, miesto narodenia: San Sebastián (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.976.521

35.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 27.2.1968, miesto narodenia: Bilbao (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 30 609 430

36.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), dátum narodenia: 11.09.1968, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

37.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (aktivista ETA; člen K.Madrid), dátum narodenia: 18.9.1963, miesto narodenia: Bilbao (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 18.197.545

38.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), dátum narodenia: 23.06.1963, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

39.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), dátum narodenia: 14.06.1974, miesto narodenia: Alžír (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

40.

SENOUCI, Sofiane, dátum narodenia: 15.04.1971, miesto narodenia: Hussein Dey (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

41.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci NPA), dátum narodenia: 8.2.1939, miesto narodenia: Cabugao, Filipíny

42.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), dátum narodenia: 21.04.1964, miesto narodenia: Blida (Alžírsko), (člen al-Takfir a al-Hijra)

43.

* URANGA ARTOLA, Kemen (aktivista ETA; člen strany Herri Batasuna/E.H/Batasuna), dátum narodenia: 25.5.1969, miesto narodenia: Ondarroa (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 30.627.290

44.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (aktivista ETA), dátum narodenia: 21.05.1976, miesto narodenia: Bilbao (Biskajsko), číslo preukazu totožnosti: 29.036.694

45.

* VILA MICHELENA, Fermín (aktivista ETA; člen Kas/Ekin), dátum narodenia: 12.3.1970, miesto narodenia: Irún (Guipúzcoa), číslo preukazu totožnosti: 15.254.214

2.   SKUPINY A SUBJEKTY

1.

Organizácia Abu Nidal (Abu Nidal Organisation (ANO)), (alias Revolučná rada Fatah (Fatah Revolutionary Council), Arabské revolučné brigády (Arab Revolutionary Brigades), Čierny september (Black September) a Revolučná organizácia moslimských socialistov (Revolutionary Organisation of Socialist Muslims))

2.

Brigáda mučeníkov Al Aqsa (Al-Aqsa Martyr's Brigade)

3.

Nadácia Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir a Al-Hijra

5.

* Protiimperialistické územné jednotky (Nuclei Territoriali Antimperialisti)

6.

* Remeselnícke družstvo Oheň a Podobné – Občas pozoruhodné (Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare)

7.

* Ozbrojené jednotky za komunizmus (Nuclei Armati per il Comunismo)

8.

Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Najvyššia pravda Aum, alias Aleph)

9.

Babbar Khalsa

10.

* Bunka proti kapitálu, väzeniu, väzenskej stráži a väzenským celám (Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle (CCCCC))

11.

* Pokračovanie Írskej republikánskej armády (Continuity Irish Republican Army (CIRA)

12.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Baskická vlasť a sloboda (ETA) (Nasledovné organizácie sú súčasťou teroristickej organizácie ETA: K.a.s., Xaki, Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)

13.

Gama'a al-Islamiyya (Islamská skupina), (alias Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

14.

Islamský front veľkých východných bojovníkov (IBDA-C)

15.

* Protifašistické skupiny odporu prvého októbra (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre - G.R.A.P.O.)

16.

Hamas (vrátane Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

17.

Nadácia Svätej zeme pre ochranu a rozvoj (Holy Land Foundation for Relief and Development)

18.

Medzinárodná federácia sikhskej mládeže (International Sikh Youth Federation (ISYF))

19.

* Medzinárodná solidarita (Solidarietà Internazionale)

20.

Kahane Chai (Kach)

21.

Strana kurdských pracujúcich (PKK), (alias KADEK; alias KONGRA-GEL)

22.

Lashkar e Tayyaba (LET)/Pashan-e-Ahle Hadis

23.

* Lojalistické dobrovoľnícke sily (Loyalist Volunteer Force (LVF))

24.

Organizácia Mujahedin-e Khalq (MEK alebo MKO) [okrem „Národnej rady odporu Iránu¬ (NCRI)], (alias Národná oslobodzovacia armáda Iránu (NLA, militantné krídlo MEK), Mudžahedíni iránskeho ľudu (PMOI), Moslimská spoločnosť iránskych študentov)

25.

Národná oslobodzovacia armáda Kolumbie (Ejército de Liberación Nacional)

26.

Nová ľudová armáda (New People’s Army (NPA), Filipíny, spojená s Jose Mariom C. Sisonom (alias Armando Liwanag, alias Joma, vedúci NPA)

27.

* Oranžskí dobrovoľníci (Orange Volunteers (OV))

28.

Front oslobodenia Palestíny (PLF)

29.

Palestínsky islamský džihád (PIJ)

30.

Ľudový front za oslobodenie Palestíny (PFLP)

31.

Hlavné veliteľstvo ľudového frontu za oslobodenie Palestíny, (alias PFLP-Hlavné veliteľstvo, alias PFLP-GC)

32.

* Pravá IRA (Real IRA)

33.

* Červené brigády pre budovanie bojujúcej komunistickej strany (Brigate Rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente)

34.

* Červenorukí obrancovia (Red Hand Defenders (RHD))

35.

Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (Fuerzas armadas revolucionarias de Columbia (FARC))

36.

* Revolučné bojové skupiny (Epanastatiki Pirines)

37.

* Revolučná organizácia 17. novembra (Dekati Evdomi Noemvri)

38.

Revolučná ľudová oslobodzovacia armáda/front/strana (DHKP/C) (alias Devrimci Sol (Revolučná ľavica), Dev Sol)

39.

* Revolučný ľudový boj (Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

40.

Svetlý chodník (Sendero Luminoso (SL))

41.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

42.

* Brigáda dvadsiateho júla (Brigata XX Luglio)

43.

* Ulsterská obranná asociácia/Ulsterskí bojovníci za slobodu (Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters, UDA/UFF)

44.

Spojené sebaobranné sily/skupina Kolumbie (Autodefensas Unidas de Colombia (AUC))

45.

* Jednotka revolučnej proletárskej iniciatívy (Nucleo di Iniziativa Proletaria Rivoluzionaria)

46.

* Jednotky proletárskej iniciatívy (Nuclei di Iniziativa Proletaria)

47.

* Neoficiálna anarchistická federácia (Federazione Anarchica Informale (F.A.I))


(1)  Na osoby, skupiny alebo subjekty označené hviezdičkou * sa vzťahujú len ustanovenia článku 4 spoločnej pozície 2001/931/SBZP.