32004D0070Úradný vestník L 015 , 22/01/2004 S. 0034 - 0048


Rozhodnutie Komisie

zo 6. januára 2004,

ktorým sa po 16. krát mení a dopĺňa rozhodnutie 2000/284/ES ustanovujúce zoznam schválených inseminačných staníc pre dovoz spermy koní z tretích krajín

[oznámené pod číslom dokumentu K(2003)5313]

(Text s významom pre EHP)

(2004/70/ES)

Komisia európskych spoločenstiev,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie v spoločenstve a dovoz do spoločenstva zvierat, spermy, vajíčok a embryí, ktoré nepodliehajú veterinárnym požiadavkám ustanoveným v osobitných právnych predpisoch spoločenstva uvedených v prílohe A(I) k smernici 90/425/EHS [1], a najmä na jej článok 17 ods. 3 bod b,

keďže:

(1) príslušné orgány Austrálie oficiálne informovali Komisiu, že bolo zrušené schválenie dvoch inseminačných staníc pre spermu koní predtým oznámených Komisii v súlade s ustanoveniami smernice 92/65/EHS;

(2) príslušné orgány Slovenskej republiky oficiálne informovali Komisiu o schválení jednej inseminačnej stanice pre spermu koní v súlade s ustanoveniami smernice 92/65/EHS;

(3) príslušné orgány Spojených štátov amerických oficiálne informovali Komisiu o schválení ďalších deviatich inseminačných staníc pre spermu koní a o úprave niektorých detailov o ďalších štyroch inseminačných staniciach pre spermu koní v súlade s ustanoveniami smernice 92/65/EHS;

(4) je nevyhnutné zahrnúť Srbsko a Čiernu Horu do zoznamu kvôli usporiadaniu ISO kódov krajín;

(5) je nevyhnutné vziať do úvahy, že plánované pripojenie pristupujúcich štátov do spoločenstva je 1. máj 2004;

(6) preto je potrebné pozmeniť a doplniť zoznam schválených staníc na základe nových informácií, prijatých od tretích krajín, ktorých sa to týka, a pre prehľadnosť zvýrazniť zmeny a doplnenia v prílohe;

(7) v súlade s tým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2000/284/ES [2];

(8) opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2000/284/ES sa nahrádza textom v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 6. januára 2004

Za Komisiu

David Byrne

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1398/2003 (Ú. v. ES L 198, 6.8.2003, s. 3).

[2] Ú. v. ES L 94, 14.4.2000, s. 35. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2003/574/ES (Ú. v. ES L 196, 2.8.2003, s. 27).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

«ANEXOBILAGANHANGΠΑΡΑΡΤΗΜΑANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXOLIITEBILAGA

1. VersiónUdgaveFassungΈκδοσηVersionVersionVersioneVersieVersãoTilanneVersion.

2. Código ISOISO-kodeISO-CodeΚωδικός ISOISO-codeCode ISOCodice ISOISO-codeCódigo ISOISO-koodiISO-kod.

3. Tercer paísTredjelandDrittlandΤρίτη χώραThird countryPays tiersPaese terzoDerde landPaís terceiroKolmas maaTredje land.

4. Nombre del centro autorizadoDen godkendte tyrestations navnName der zugelassenen BesamungsstationΌνομα του εγκεκριμένου κέντρουName of approved centreNom du centre agrééNome del centro riconosciutoNaam van het erkende centrumNome aprovadoHyväksytyn aseman nimiTjurstationens namn.

5. Dirección del centro autorizadoDen godkendte tyrestations adresseAnschrift der zugelassenen BesamungsstationΔιεύθυνση του εγκε-κριμένου κέντρουAddress of approved centreAdresse du centre agrééIndirizzo del centro riconosciutoAdres van het erkende centrumEndereço aprovadoHyväksytyn aseman osoiteTjurstationens adress.

6. Autoridad competente en materia de autorizaciónGodkendelsesmyndighedZulassungsbehördeΕγκρίνουσα αρχήApproving authorityAutorité d’agrémentAutorità che rilascia il riconoscimentoAutoriteit die de erkenning heeft verleendAutoridade de aprovaçãoHyväksyntäviranomainenGodkännandemyndighet.

7. Número de autorizaciónGodkendelsesnummerRegistriernummerΑριθμός έγκρισηςApproval NumberNumero d’agrémentNumero di riconoscimentoRegistratienummerNúmero de aprovaçãoHyväksyntänumeroGodkännandenummer.

8. Fecha de la autorizaciónGodkendelsesdatoZulassungsdatumHμερομηνία έγκρισηςApproval dateDate d’agrémentData di approvazioneDatum van erkenningData da aprovaçãoHyväksyntäpäiväDatum för godkännandet.

1: 6/2003 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

AE | Spojené arabské emiráty | | | | | |

AR | Argentína | Haras EL Atalaya | 91 Cuartel 17 Arrecifes Buenos Aires | SENASA | I-E14 (Integral-Equino 14) | 27.3.1998 |

AU | Austrália | Equine Artificial Breeding Services "Lumeah" | Miriam Bentley Hume Highway Mullengandra NSW 2644 | AQIS | NSW-AB-H-01 | 2 1.2.2001 |

AU | Equine Artificial Breeding Services "Alabar Bloodstock" | Alan Galloway Koyuga (near Echuca) Victoria 3622 | AQIS | VIC-AB-H-01 | 30.10.2002 |

BB | BARBADOS | | | | | |

BG | Bulharsko | | | | | |

BH | Bahrajn | | | | | |

BM | Bermudy | | | | | |

BO | Bolívia | | | | | |

BR | Brazília | | | | | |

BY | Bielorusko | | | | | |

CA | Kanada | Ferme Canaco | 89 Rang St-André St-Bernard de Lacolle Co. St-Jean, Quebec J0J 1V0 | CFIA | 4-EQ-01 | 23.2.2000 |

CA | Amstrong Brothers | 14709 Hurontario Street Inglewood Ontario, L0N 1K0 | CFIA | 5-EQ-01 | 12.2.1997 |

CA | Zorgwijk Stables Ltd | 508 Mt.Pleasant Road, R.R.2 Brantford Ontario, N3T 5L5 | CFIA | 5-EQ-02 | 6.4.1999 |

CA | Tara Hills Stud | 13700 Mast Road, R.R.4 Port Perry Ontario, L9L 1B5 | CFIA | 5-EQ-03 | 26.1.2000 |

CA | Taylorlane Farm | R.R. 2 Orton Ontario, L0N 1N0 | CFIA | 5-EQ-04 | 13.1.2000 |

CA | Earl Lennox | R.R.2 Orton Ontario, L0N 1N0 | CFIA | 5-EQ-05 | 15.3.2000 |

CA | Rideau Field Farm | 756 Heritage Drive, R.R.4 Merrickville Ontario, K0G 1N0 | CFIA | 5-EQ-06 | 4.5.1998 |

CA | Glengate Farms | P.O.Box 220, 8343 Walker's Line Campbellville Ontario, L0P 1B0 | CFIA | 5-EQ-07 | 31.1.1995 |

CA | Gencor The Genetic Corporation | R.R.5 Guelph Ontario, N1H 6J2 | CFIA | 5-EQ-08 | 10.1.1997 |

CA | Jou Veterinary Service | 2409 Alps Road, R.R.1 Ayr Ontario, N0B 1E0 | CFIA | 5-EQ-09 | 30.10.2000 |

CA | AE Breeding Farm Dr. Mike Zajac | 19619 McGowan Road Mount Albert Ontario, L0G 1M0 | CFIA | 5-EQ-10 | 2.3.2000 |

CA | Equine Reproduction Services | Box 19, Site 4, R.R.1 Airdrie Alberta, T4B 2A3 | CFIA | 8-EQ-01 | 27.3.2003 |

CA | Maedowview Ilene Poole | 23052 TWPRd. 521 Sherwood Park Alberta, T8B 1G6 | CFIA | 8-EQ-02 | 1.2.2002 |

CH | Švajčiarsko | Eidgenössisches Gestüt/Haras fédéral/Isti-tuto Federale dell'allevamento equino Avenches | CH-1580 Avenches | Bundesamt für Veterinärwesen | CH-AI-4E | 13.2.1997 |

CH | Besamungsstation Pferde, Gestüt Hanaya | Expohof CH-8165 Schleinikon | Bundesamt für Veterinärwesen | CH-AI-8E | 6.5.1999 |

CL | Čile | | | | | |

CU | KUBA | | | | | |

CY | CYPRUS | | | | | |

CZ | Česká republika | | | | | |

DZ | Alžírsko | | | | | |

EE | Estónsko | | | | | |

EG | Egypt | | | | | |

FK | Falklandské ostrovy | | | | | |

GL | Grónsko | | | | | |

HK | HONG KONG | | | | | |

HR | Chorvátsko | | | | | |

HU | Maďarsko | Kabóka KFT | Tóth Árpád u. 2 8130 Enying | Ministry of Agriculture and Regional Development Animal Health and Food Control | HU 009L | 2.4.2003 |

IL | Izrael | | | | | |

IS | Island | Gunnarsholt | Saedingastod Gunnarsholti 851 Hella | Iceland Veterinary Services | H001 | 20.12.1999 |

JO | Jordánsko | | | | | |

JP | Japonsko | | | | | |

KG | Kirgizsko | | | | | |

KR | Južná Kórea | | | | | |

KW | Kuvajt | | | | | |

LB | LIBANON | | | | | |

LI | LITVA | | | | | |

LV | Lotyšsko | | | | | |

LY | LÍBYA | | | | | |

MA | MAROKO | Centre national d'insémination artificielle équine de Bouzniaka (CNIAEB) | BP 52 Benslimane 13100 | Ministry of Agriculture and Rural Development | 0102 | 27.3.2003 |

MK a) | Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko | | | | | |

MO | MAKAO | | | | | |

MT | MALTA | | | | | |

MU | MAURICIUS | | | | | |

MY | Malajský poloostrov | | | | | |

MX | MEXIKO | CEPROSEM Club Hípico "La Silla" | Monterrey Nuevo León | SAGARPA | 02-19-05-96-E | 2.8.2001 |

NZ | Nový Zéland | Animal Breeding Services Ltd | 3680 State Highway 3 RD2, Hamilton | MAF | NZSEQ-001 | 27.3.2002 |

NZ | Phoenician Stallion Collection Centre | 75 Penrith Road RD2, Napier | MAF | NZSEQ-002 | 2.5.2002 |

OM | OMÁN | | | | | |

PE | PERU | | | | | |

PL | Poľsko | | | | | |

PM | Svätý Peter a Michal | | | | | |

PY | PARAGUAY | | | | | |

QA | KATAR | | | | | |

RO | Rumunsko | | | | | |

RU | Rusko | | | | | |

SA | SAUDSKÁ ARÁBIA | | | | | |

SCG | 4. Srbsko a Čierna Hora | | | | | |

SG | SINGAPÚR | | | | | |

SI | SLOVINSKO | | | | | |

SK | Slovenská republika | Národný žrebčín Topo+l'čianky | Parková 13 Topoľčianky | State Veterinary and Food Administration | ISŽ SR 01 | 19.9.2003 |

SY | SÝRIA | | | | | |

TH | THAJSKO | | | | | |

TN | TUNISKO | | | | | |

UA | UKRAJINa | | | | | |

US | USA | The Old Place | P.O. Box 90 Mt. Holly, AR 71758 | APHIS | 00AR001-EQS | 19.7.2000 |

US | Ansata Arabian Stud | 234 Polk 130 Mena AR 71953 | APHIS | 03AR002-EQS | 20.5.2003 |

US | OS CEDROS, USA | 8700 East Black Mountain Road Scottsdale, AZ 85262 | APHIS | 02AZ001-EQS | 7.1.2002 |

US | Steve Cruse- Show Horses | 29251 N. HaydenRoad Scottsdale, AZ 85262 | APHIS | 02AZ002-EQS | 28.1.2002 |

US | Happy Valley Quarter Horses | 12970 East Court Street Mayer, AZ 86333 | APHIS | 03AZ001-EQS | 30.12.2002 |

US | Kellog Arabian Horse Center | 3801 W. Temple Ave. Pomona, CA 71758 | APHIS | 97CA002-EQS | 22.5.1997 |

US | Mariana Farm, The Stallion Bank | 18936 Paradise Mountain Road Valley Center, CA 92082 | APHIS | 98CA001-EQS | 14.11.1997 |

US | Dr. Nancy Cook | 1145 Arroyo Mesa Rd. Solvang, CA 93460 | APHIS | 98CA002-EQS | 6.6.2003 |

US | Pacific International Genetics | 14300 Jackson Rd. Sloughhouse, CA 95683 | APHIS | 98CA003-EQS | 23.1.1998 |

US | Alamo Pintado Equine Clinic | 2501 Santa Barbara Ave. Los Olivos, CA 93441 | APHIS | 98CA004-EQS | 23.2.1998 |

US | Anaheim Hills Saddle Club | 6352 E.Nohl Ranch Rd. Anaheim, CA 92807 | APHIS | 98CA005-EQS | 23.3.1998 |

US | Valley Oak Ranch | 10940 26 Mile Road Oakdale, CA 95361 | APHIS | 99CA006-EQS | 2.4.1999 |

US | Jeff Oswood Stallion Station | 21860 Ave. 160 Porterville, CA 93257 | APHIS | 99CA007-EQS | 8.4.1999 |

US | Magali Farms | 4050 Casey Ave. Santa Ynez, CA 93460 | APHIS | 00CA008-EQS | 6.6.2003 |

US | Crawford Stallion Services | 34520 DePortola Temecula, CA 92592 | APHIS | 00CA010-EQS | 20.1.2000 |

US | Exclusively Equine Reproduction | 28753 Valley Center Rd. Temecula, CA 92082 | APHIS | 00CA011-EQS | 2.3.2000 |

US | Pioneer Equine Hospital | 11501 Pioneer Ave. Oakdale, CA 95361 | APHIS | 00CA018-EQS | 4.4.2002 |

US | Santa Lucia Farms | 1924 W.Hwy 154 Santa Ynez,CA 93460 | APHIS | 01CA012-EQSE | 16.2.2001 |

US | Specifically Equine Veterinary Service | 910 W. Hwy 246 Buellton, CA 93427 | APHIS | 01CA013-EQS | 20.5.1997 |

US | Bishop Lane Farms | 5525 VolkertsRd. Sabastopol, CA 95472 | APHIS | 01CA014-EQS | 19.3.2001 |

US | North Arabians | 20665 Sugherland Dam Rd. Ramona, CA 92065 | APHIS | 01CA015-EQS | 11.11.2001 |

US | Hunter Stallion Station | 10163 Badger Creek Lane Wilton, CA 95693 | APHIS | 02CA016-EQS | 14.2.2002 |

US | OM EL ARAB International | 1900 View Dr. Santa Ynez,CA 93460 | APHIS | 02CA022-EQS | 22.3.2002 |

US | Pacific International Genetics | 25725 68th Ave Los Mollinos, CA 96055 | APHIS | 03CA017-EQS | 21.2.2003 |

US | Winner's Circle Equine Clinic, Inc. | 39185 Diamond Valley Road Hemet, CA 92543 | APHIS | 03CA020-EQS | 4.3.2003 |

US | Bradford Quarter Horses | 24860 N. Tully Rd. Acampo, CA 95220 | APHIS | 03CA021-EQS | 15.3.2003 |

US | El Campeon Farms | 999 Patrero Rd. Thousand Oaks, CA 91361 | APHIS | 04CA022-EQS | 13.11.2003 |

US | Fairwind Farms | 2276 Canyon Crane Rd. Santa Rosa, CA 95220 | APHIS | 03CA023-EQS | 28.2.2003 |

US | Colorado State University Equine Reproduction Center | 3194 Rampart Road Fort Collins, CO 80523 | APHIS | 02CO001-EQS | 13.2.2002 |

US | Candlewood Equine | 2 Beaver Pond Lane Bridgewater, CT 06752 | APHIS | 00CT001-EQS | 1.3.2000 |

US | Windbank Farm | 1620 ChoptankRoad Middletown, DE 19075 | APHIS | 01DE001-EQS | 7.6.2001 |

US | Peterson & Smith Reproduction Center | 15107 S.E. 47th Ave Summerfield, FL 34491 | APHIS | 00FL001-EQS | 10.1.2000 |

US | Silver Maple Farm | 6621 Daniels Road Naples, FL 34109 | APHIS | 00FL002-EQS | 26.1.2000 |

US | University of Florida College of Veterinary Medicine | 2015 SW 16th Avenue Gainsville, FL 32601 | APHIS | 01FL003-EQS | 15.5.2001 |

US | Char-o-lot Ranch | 34750 Hw. 70 Myakka City, FL 34251 | APHIS | 03FL004-EQS | 15.1.2003 |

US | Equine Medical of Ocala, PL | 7107 West Highway 326 Ocala, FL 34482 | APHIS | 03FL005-EQS | 30.10.2003 |

US | Double L Quarter Horse | 1881 E. Berry Road Cedar Rapids, IA 52403 | APHIS | 96IA001-EQS | 2.1.1996 |

US | Jim Dudley Quarter Horses | Rt. 1, Box 137 Latimer, IA 50452 | APHIS | 98IA002-EQS | 26.5.1998 |

US | Grandview Farms | 123 West 200 South Huntington, IN 46750 | APHIS | 99IN001-EQS | 16.12.1999 |

US | Ed Mulick | 4333 Straightline Pike Richmond, IN 47374 | APHIS | 00IN002-EQS | 13.3.2000 |

US | Gumz Farms Quarter Horses | 7491 S 100W North Judson, IN 46366 | APHIS | 00IN003-EQS | 3.7.2000 |

US | White River Equine Centre | 707 Edith Ave Noblesville, IN 46060 | APHIS | 01IN004-EQS | 15.3.2001 |

US | Meadowbrook Farms | 3400S. 143rd Street East Wichita, KS 67232 | APHIS | 01KS001-EQS | 28.2.2001 |

US | Kentuckiana Farm | P.O.Box 11743 Lexington, KY 40577 | APHIS | 97KY001-EQS | 16.10.1997 |

US | Castleton Farm | 2469 Iron Works Pike P.O.Box 11889 Lexington, KY 40511 | APHIS | 98KY002-EQS | 13.8.1998 |

US | Autumn Lane Farm | 371 Etter Lane Georgetown, KY 40324 | APHIS | 01KY001-EQS | 19.10.2001 |

US | Hamilton Farm | 66 Woodland Mead P.O. Box 2639 South Hamilton, MA 01982 | APHIS | 98MA001-EQS | 30.3.1998 |

US | Select Breeders Service, Inc. | 1088 Nesbitt Road Colora, MD 21917 | APHIS | 98MD001-EQS | 3.11.1997 |

US | Imperial Egyptian Stud | 2642 Mt. Carmel Road Parkton, MD 21120 | APHIS | 00MD002-EQS | 18.7.2000 |

US | Harris Paints | 27720 Possum Hill Road, Federalsburg, MD 21632 | APHIS | 00MD003-EQS | 25.9.2000 |

US | Midwest Station II | 16917 70th St. NE, Elk River, MN 55330 | APHIS | 00MN001-EQS | 16.5.2000 |

US | Anoka Equine Veterinary Services | 16445 NE 70th St. Elk River, MN 55330 | APHIS | 01MN001-EQS | 17.12.2001 |

US | Cedar Ridge Arabians | 20335 Sawmill Rd Jordan, MN 55352 | APHIS | 03MN001-EQS | 25.9.2001 |

US | Schemel Stables Collection Facility | 986 PCR, Co. Rd. 810 Perryville, MO 63775 | APHIS | 99MO001-EQS | 15.12.1999 |

US | Equine Reproduction Facility | 137 Speaks Road Advance, NC 27006 | APHIS | 97NC001-EQS | 21.8.1997 |

US | Walnridge Farm, Inc. | Hornerstown-Arneytown Road Cream Ridge, NJ 08514 | APHIS | 96NJ003-EQS | 14.8.1996 |

US | Cedar Lane Farm | 40 Lambertville Headquarters Rd. Lambertville, NJ 08530 | APHIS | 96NJ004-EQS | 4.9.1996 |

US | Peretti's Farm | Route 526, Box 410 Cream Ridge, NJ 08514 | APHIS | 97NJ005-EQS | 17.3.1997 |

US | Kentuckiana Farm of NJ | 18 Archertown Road New Egypt, NJ 08533 | APHIS | 99NJ006-EQS | 30.7.1999 |

US | Southwind Farm | 29 Burd Road, Pennington, NJ 08534 | APHIS | 00NJ007-EQS | 13.7.2000 |

US | Blue Chip Farm | 807 Hogagherburgh Road Wallkill, NY 12589 | APHIS | 96NY001-EQS | 31.8.2000 |

US | Sunny Gables Farm | 282 Rt. 416 Montgomery, NY 12549 | APHIS | 00NY002-EQS | 24.7.2000 |

US | Strawberry Banks Farm | 1181 Quaker Rd. E. Aurora, NY 14052 | APHIS | 03NY003-EQS | 24.1.2003 |

US | Autumn Lane Farm | 7901 Panhandle Road Newark, OH 43056 | APHIS | 99OH001-EQS | 19.5.1999 |

US | Good Version | 5224 Dearth Road Springboro, OH 45062 | APHIS | 01OH001-EQS | 3.8.2001 |

US | DeGraff Stables | 2734 N.E. Catawba Rd. Port Clinton, Ohio 43452 | APHIS | 03OH001-EQS | 14.4.2003 |

US | Paws UP Quarter Horses | Route 1, Box 43-1 Purcell, OK 73080 | APHIS | 00OK002-EQS | 11.4.2000 |

US | Bryant Ranch | 11777 NW Oak Ridge Rd. Yamhill, OR 97148 | APHIS | 98OR001-EQS | 19.2.1998 |

US | Honalee Equine Semen Collection Facility | 14005 SWToozeRoad Sherwood, OR 97140 | APHIS | 99OR001-EQS | 26.10.1999 |

US | Kosmos Horse Breeders | 372 Littlestown Road Littlestown, PA 17340 | APHIS | 97PA001-EQS | 19.3.1997 |

US | Hanover Shoe Farm | Route 194 South P.O.Box 339 Hanover, PA 17331 | APHIS | 97PA002-EQS | 28.3.1997 |

US | Nandi Veterinary Associates | 3244 West Sieling Road New Freedom, PA 17349 | APHIS | 97PA003-EQS | 22.9.1997 |

US | Cryo-Star International | 223 Old Philadelphia Pike Douglassville, PA 19518 | APHIS | 01PA005-EQS | 29.5.2001 |

US | Hempt Farms | 250 Hempt Road Mechanicsburg, PA 17050 | APHIS | 01PA006-EQS | 16.8.2001 |

US | Babcock Ranch Semen Collection Center | Rt. 2, Box 357 Gainsville, TX 76240 | APHIS | 97TX001-EQS | 2.6.1997 |

US | Select Breeders | Rt. 3, Box 196 Aubrey, TX 76227 | APHIS | 97TX002-EQS | 1.2.1997 |

US | Floyd Moore Ranch | Route 2, Box 293 Huntsville, TX 77340 | APHIS | 98TX003-EQS | 12.5.1998 |

US | Bluebonnet Farm | 746 FM 529 Bellville, TX 77418 | APHIS | 00TX007-EQS | 25.1.2000 |

US | Alpha Equine Breeding Center | 2301 Boyd Road Granbury, TX 76049 | APHIS | 00TX008-EQS | 28.2.2000 |

US | Joe Landers Breeding Facility | 4322 Tintop Road Weatherford, TX 76087 | APHIS | 00TX010-EQS | 11.4.2000 |

US | Willow Tree Farm | 10334 Strittmatter Pilot Point, TX 76258 | APHIS | 00TX011-EQS | 28.4.2000 |

US | Green Valley Farm | 3952 PR 2718, Aubrey, TX 76227 | APHIS | 00TX012-EQS | 28.4.2000 |

US | 6666 Ranch | P.O.Box 130 Guthrie, TX 79236 | APHIS | 00TX013 -EQS | 17.10.2000 |

US | Michael Byatt Arabians | 7716 Red Bird Road New Ulm, TX 78950 | APHIS | 00TX014-EQSE | 9.11.2000 |

US | DLR Ranch | 5301 FM1885 Weatherford, TX 76088 | APHIS | 01TX015A-EQSE | 7.2.2001 |

US | RB Quarter Horse | 1346 Prarie Grove Rd. Valley View, TX 76272 | APHIS | 01TX017-EQS | 22.10.2001 |

US | LKA, Inc. | 360 Leea Lane Weatherford, TX 76087 | APHIS | 01TX018-EQS | 6.11.2001 |

US | Bullard Farms | 250 Shady Oak Dr. Weatherford, TX 76087 | APHIS | 02TX018-EQS | 18.1.2002 |

US | Watkins Equine Breeding Center | 453 McCarthy Weatherford, TX 76088 | APHIS | 02TX019-EQS | 8.2.2002 |

US | Arabians LTD, Inc. | 8459 Rock Creek Rd. Waco, TX 76708 | APHIS | 02TX020-EQS | 26.2.2002 |

US | Tommy Manion, Inc. | P.O.Box 94 Aubrey, TX 76207 | APHIS | 02TX021-EQS | 21.3.2002 |

US | Kedon Farms | 2357 Advance Weatherford, TX 76088 | APHIS | 02TX022-EQS | 18.4.2002 |

US | Crosby Farms | 8459FM455E Pilot Point, TX 76258 | APHIS | 02TX023-EQS | 27.6.2002 |

US | Riverside Ranch Stallions | 4150 FM Road 113N Weatherford, TX 78088 | APHIS | 02TX024-EQS | 9.9.2002 |

US | Gresham Veterinary Hospital | 11187 CR 168 Tyler, TX 75703 | APHIS | 03TX001-EQS | 29.1.2003 |

US | YL Ranch | P O Box 818 Albany, TX 76430 | APHIS | 03TX002-EQS | 9.10.2003 |

US | EEE Ranch | 262 Laney Doe Blvd. Whitesboro, TX 76273 | APHIS | 04TX002-EQS | 27.10.2003 |

US | Slate River Ranch | 4903 FM 113N Weatherford, TX 78088 | APHIS | 04TX003-EQS | 5.11.2003 |

US | Roanoke AI Labs, Inc | 8535 Martin Creek Road Roanoke, VA 20401 | APHIS | 96VA001-EQS | 14.11.1996 |

US | Commonwealth Equine Reproduction Center | 16078 Rockets Mill Road Doswell, VA 23047 | APHIS | 00VA002-EQS | 9.8.2000 |

US | Equine Reproduction Concepts | 111 Hackleys Mill Road Amissville, VA 20106 | APHIS | 02VA003-EQS | 12.11.2002 |

US | Hass Quarter Horses | W9821 Hwy 29 Shawano, WI 54166 | APHIS | 97WI001-EQS | 29.5.1997 |

US | Batlle Hill Farm | HC 40, Box 9 Lewisburg, WV 24901 | APHIS | 01WV001 | 13.11.2001 |

US | Snowy Range Ranch | 251 Mandel Lane Laramie, WY 82070 | APHIS | 01WY001-EQS | 1.2.2001 |

UY | URUGUAY | | | | | |

ZA | Juhoafrická republika | | | | | |

"

--------------------------------------------------