7.6.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 202/61


Článok 34

(pôvodný článok 28 ZES)

Množstevné obmedzenia dovozu a všetky opatrenia s rovnocenným účinkom sú medzi členskými štátmi zakázané.