12006E/APP/03

Zmeny a doplnenia primárneho práva v dôsledku pristúpenia Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej Únii - III. Protokol o štatúte Súdneho Dvora

Úradný vestník C 321 E , 29/12/2006 S. 0329 - 0329


ZMENY A DOPLNENIA PRIMÁRNEHO PRÁVA V DÔSLEDKU PRISTÚPENIA BULHARSKEJ REPUBLIKY A RUMUNSKA K EURÓPSKEJ ÚNII

V dôsledku nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Bulharskej republiky a Rumunska k Európskej únii sa nasledujúce články menia a dopĺňajú tak ako je nižšie uvedené.

III. PROTOKOL O ŠTATÚTE SÚDNEHO DVORA

1. V článku 9 sa prvý pododsek nahrádza takto:

"Čiastočná obmena sudcov, ktorá sa koná každé tri roky, sa týka striedavo štrnástich a trinástich sudcov."

2. Článok 48 sa nahrádza takto:

"Súd prvého stupňa sa skladá z dvadsiatich siedmich sudcov."

--------------------------------------------------