EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1251

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2019/1251 z 15. júla 2019 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej rade pre cukor, pokiaľ ide o predĺženie platnosti Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992

ST/10949/2019/INIT

OJ L 195, 23.7.2019, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1251/oj

23.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 195/18


ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2019/1251

z 15. júla 2019

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Medzinárodnej rade pre cukor, pokiaľ ide o predĺženie platnosti Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 v spojení s jej článkom 218 ods. 9,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Medzinárodná dohoda o cukre z roku 1992 (1) (ďalej len „dohoda“) bola uzavretá rozhodnutím Rady 92/580/EHS (2) a platnosť nadobudla 1. januára 1993. Dohoda bola uzavretá na obdobie troch rokov do 31. decembra 1995 a odvtedy sa jej platnosť pravidelne predlžuje o dva roky. Platnosť tejto dohody bola naposledy predĺžená rozhodnutím Medzinárodnej rady pre cukor v decembri 2017, a to do 31. decembra 2019.

(2)

Podľa článku 45 ods. 2 dohody môže Medzinárodná rada pre cukor pri každej príležitosti predĺžiť platnosť dohody na obdobie najviac dvoch rokov.

(3)

Medzinárodná rada pre cukor na svojom 55. zasadnutí, ktoré sa bude konať 19. júla 2019, rozhodne o predĺžení platnosti dohody do 31. decembra 2021.

(4)

Pred prijatím rozhodnutia o predĺžení platnosti dohody bude Medzinárodná rada pre cukor na svojom 55. zasadnutí hlasovať aj o návrhu na zmenu dohody, pokiaľ ide o jej pravidlá týkajúce sa finančných príspevkoch do Medzinárodnej organizácie pre cukor, ktorý predložila Únia. Uvedený návrh je výsledkom rokovaní vedených Komisiou v súlade s poverením Rady začať rokovania v mene Únie, a to rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/2242 (3).

(5)

Prípadné zamietnutie návrhu na zmenu dohody by bolo v rozpore s cieľmi Únie modernizovať dohodu, a tým by sa mohli spochybniť výhody predĺženia platnosti dohody.

(6)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má zaujať v mene Únie v Medzinárodnej rade pre cukor pokiaľ ide o predĺženie platnosti dohody. Predĺženie platnosti dohody, pokiaľ by sa schválila aj zmena dohody, je v záujme Únie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Medzinárodnej rade pre cukor, spočíva v hlasovaní za predĺženie platnosti Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992 na ďalšie maximálne dvojročné obdobie do 31. decembra 2021.

Avšak v prípade, že Medzinárodná rada pre cukor neschváli návrh Únie na zmenu dohody, pokiaľ ide o jej pravidlá týkajúce sa finančných príspevkoch do Medzinárodnej organizácie pre cukor, Komisia zabráni prijatiu rozhodnutia na základe konsenzu, pokiaľ ide o predĺženie platnosti Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992, a zdrží sa nasledujúceho hlasovania o tejto záležitosti.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 15. júla 2019

Za Radu

predseda

J. LEPPÄ


(1)  Ú. v. EÚ L 379, 23.12.1992, s. 16.

(2)  Rozhodnutie Rady 92/580/EHS z 13. novembra 1992 o podpísaní a uzavretí Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992 (Ú. v. ES L 379, 23.12.1992, s. 15).

(3)  Rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/2242 z 30. novembra 2017 o poverení začať rokovania o zmene Medzinárodnej dohody o cukre z roku 1992 (Ú. v. EÚ L 322, 7.12.2017, s. 29).


Top