EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0457

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2018/457 z 13. marca 2018, ktorým sa Lotyšskej republike povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

OJ L 77, 20.3.2018, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/457/oj

20.3.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 77/14


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/457

z 13. marca 2018,

ktorým sa Lotyšskej republike povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 395,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Podľa článku 193 smernice 2006/112/ES je všeobecným pravidlom, že každá zdaniteľná osoba, ktorá dodáva tovar alebo poskytuje služby, je povinná zaplatiť daňovým orgánom daň z pridanej hodnoty (DPH).

(2)

Podľa článku 199a ods. 1 písm. h) smernice 2006/112/ES môžu členské štáty stanoviť, že osobou povinnou zaplatiť DPH z dodaní herných konzol je zdaniteľná osoba, v prospech ktorej sa uskutočňuje dodanie („mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti“). Lotyšsko nevyužíva túto možnosť, hoci prenesenie daňovej povinnosti uplatňuje na dodania tabletov a laptopov na základe článku 199a ods. 1 písm. h) uvedenej smernice.

(3)

Vzhľadom na nedávny nárast počtu podvodov v sektore herných konzol v Lotyšsku by Lotyšsko chcelo zaviesť mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na domáce dodania herných konzol.

(4)

Podľa článku 199a ods. 1 smernice 2006/112/ES sa môže mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti uplatňovať do 31. decembra 2018, minimálne počas dvoch rokov. Keďže podmienka dvojročného obdobia nie je splnená, Lotyšsko nemôže uplatňovať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na základe článku 199a ods. 1 písm. h) smernice 2006/112/ES.

(5)

Listom, ktorý Komisia zaevidovala 15. novembra 2017, Lotyšsko požiadalo o povolenie uplatňovať osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 193 smernice 2006/112/ES tak, aby osobou povinnou zaplatiť DPH z dodaní herných konzol bol príjemca dodania herných konzol.

(6)

V súlade s článkom 395 ods. 2 smernice 2006/112/ES Komisia listom z 23. novembra 2017 informovala o žiadosti predloženej Lotyšskom ostatné členské štáty. Listom z 24. novembra 2017 Komisia oznámila Lotyšsku, že má všetky informácie potrebné na posúdenie danej žiadosti.

(7)

Podľa informácií, ktoré poskytlo Lotyšsko, sa po zavedení mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti na dodania mobilných telefónov, tabletov, laptopov a zariadení s integrovaným obvodom zvýšili podvody v oblasti DPH týkajúce sa dodaní herných konzol. Herné konzoly mimoriadne ľahko podliehajú podvodom v oblasti DPH, pretože sú pomerne malé, ale majú pomerne vysokú hodnotu a rozvinutý trh na internete. Z informácií, ktoré predložilo Lotyšsko, vyplýva, že Lotyšsko zaviedlo viacero tradičných opatrení na boj proti podvodom v oblasti DPH. Lotyšsko však zastáva názor, že je potrebné zaviesť mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na dodania herných konzol s cieľom zabrániť stratám príjmov z DPH do štátneho rozpočtu.

(8)

S cieľom zabrániť daňovému úniku by sa preto Lotyšsku malo povoliť uplatňovať mechanizmus prenesenia daňovej povinnosti na dodania herných konzol na obmedzené obdobie.

(9)

Osobitné opatrenie nemá nepriaznivý vplyv na vlastné zdroje Únie pochádzajúce z DPH,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odchylne od článku 193 smernice 2006/112/ES sa Lotyšsko v prípade dodaní herných konzol oprávňuje určiť príjemcu dodania za osobu povinnú zaplatiť DPH daňovým orgánom.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Účinnosť tohto rozhodnutia uplynie 31. decembra 2018.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Lotyšskej republike.

V Bruseli 13. marca 2018

Za Radu

predseda

V. GORANOV


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.


Top