Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017D2202

Rozhodnutie č. 1/2017 Spoločnej rady CARIFORUM – EÚ zriadenej Dohodou o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane zo 17. novembra 2017, ktoré sa týka zmeny prílohy IX k protokolu I: Zámorské krajiny a územia [2017/2202]

OJ L 313, 29.11.2017, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/2202/oj

29.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 313/10


ROZHODNUTIE č. 1/2017 SPOLOČNEJ RADY CARIFORUM – EÚ

zriadenej Dohodou o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane

zo 17. novembra 2017,

ktoré sa týka zmeny prílohy IX k protokolu I: Zámorské krajiny a územia [2017/2202]

SPOLOČNÁ RADA CARIFORUM – EÚ,

so zreteľom na Dohodu o hospodárskom partnerstve medzi štátmi CARIFORUM-u na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na druhej strane (ďalej len „dohoda“), a najmä na článok 41 protokolu I k uvedenej dohode,

keďže:

(1)

V protokole I k dohode – týkajúcom sa vymedzenia pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce – sa definujú zámorské krajiny a územia (ZKÚ) v zmysle zámorských krajín a území stanovených v prílohe IX k uvedenej dohode.

(2)

V nadväznosti na zmenu štatútu Mayotte (1) a Svätý Bartolomej (2) a na nadobudnutie účinnosti rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ (3) o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii by sa zoznam zámorských krajín a území uvedený v prílohe IX k protokolu I k dohode mal aktualizovať,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Príloha IX k protokolu I sa nahrádza prílohou, ktorá sa nachádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 17. novembra 2017

Za štáty CARIFORUM-u

K. JOHNSON SMITH

Za zmluvnú stranu EÚ

C. MALMSTRÖM


(1)  Rozhodnutie Európskej rady 2012/419/EÚ z 11. júla 2012, ktorým sa mení a dopĺňa štatút Mayotte vo vzťahu k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2012, s. 131).

(2)  Rozhodnutie Európskej rady 2010/718/EÚ z 29. októbra 2010 o zmene štatútu ostrova Svätý Bartolomej vo vzťahu k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 325, 9.12.2010, s. 4).

(3)  Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).


PRÍLOHA

PRÍLOHA IX K PROTOKOLU I

Zámorské krajiny a územia

Na účely tohto protokolu „zámorské krajiny a územia“ znamenajú tieto krajiny a územia uvedené v prílohe II k Zmluve o fungovaní Európskej únie:

(Tento zoznam neprejudikuje štatút týchto krajín a území, ani budúce zmeny v ich štatúte.)

1.

Zámorské krajiny a územia, ktoré majú osobitné vzťahy s Dánskym kráľovstvom:

Grónsko.

2.

Zámorské krajiny a územia, ktoré majú osobitné vzťahy s Francúzskou republikou:

Nová Kaledónia a závislé územia,

Francúzska Polynézia,

Saint Pierre a Miquelon,

Svätý Bartolomej,

Francúzske južné a antarktické územia,

Wallis a Futuna.

3.

Zámorské krajiny a územia, ktoré majú osobitné vzťahy s Holandským kráľovstvom:

Aruba,

Bonaire,

Curaçao,

Saba,

Svätý Eustach,

Sint Maarten.

4.

Zámorské krajiny a územia, ktoré majú osobitné vzťahy so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska:

Anguilla,

Bermudy,

Kajmanie ostrovy,

Falklandské ostrovy,

Južná Georgia a Južné Sandwichove ostrovy,

Montserrat,

Pitcairnove ostrovy,

Svätá Helena a závislé územia,

Britské antarktické územie,

Britské indickooceánske územie,

Ostrovy Turks a Caicos,

Britské Panenské ostrovy.


Top